Trygghet

Hvis vi ikke føler oss takknemlig for det vi allerede har, hva får oss til å tro at vi vil bli lykkelige med mer??? Vår kultur er nå så gjennomsyret av perfeksjonisme og ego i ubalanse, at vi har gått inn i en sterk «mye vil ha mer» umettelighet. Dette er for det første en vanvittig illusjon om lykke og glede og mening. Det er også en vei til stor, stor ubalanse. Både for psyken vår, men også for planeten vår.

I de forrige artiklene har jeg fokusert på dette med personlig virkelighet og «levels». Det er viktig å ikke gjøre disse «Levelsene» mer eller mindre «perfekte», for det er de ikke. De er bare forskjellige! Tenk deg det som klimasoner. Dersom du er på Svalbard, kan du få ekstreme naturopplevelser, sterke inntrykk og kanskje mye adrenalin om du ser en isbjørn. Dersom du ligger på en sandstrand i Hellas, vil du nyte varmen og solen. Kanskje lukker du øynene, og har lite fokus på sterke naturopplevelser, og adrenalin har du ikke sett noe til siden du ankom… Du skjønner tegninga.

Begge deler har sine kvaliteter. Men noen av disse livs «Levelsene» har mindre trivsel i seg enn andre. Tenk deg at du hele tiden fremkaller en virkelighet med drama og svik, med offer og overgriper. Det går an å leve ved siden av en aktiv vulkan, og det kan sikkert være gode dager mellom utbruddene. Men de fleste kunne kanskje tenke seg å finne et mindre krevende sted å være?

Og her kommer vi gjerne til noe av det som vi trenger å forholde oss til dersom vi ønsker å endre livet til et dynamisk, levende, meningsfylt sted å være. Veldig mange tenker at «nei, jeg vil ikke leve ved en aktiv vulkan, da vil jeg sikkert leve det helt motsatte. Jeg vil leve i fullstendig stabil trygghet og forutsigbarhet og ufarlighet hele tiden». Nei, det vil du ikke ;-). Nå er det vel slik at de fleste skjønner at denne forutsigbarheten kan virke kvelende i lengden.

For at livet skal være levende trenger vi å gjenkjenne hva slags materiale vi er laget av. En av grunnleggerne av vårt metodeverk sa en gang at ingen mennesker ønsker å vinne hele tiden, og ingen mennesker ønsker å tape hele tiden. Vi søker å ekspandere, finne balanse, miste balansen, gjenvinne den og med det forstå at vi er blitt et større menneske enn det vi var. Men hvem er «jeg-et» som blir et større menneske? Her kommer noe av problematikken inn, for det «jeg-et» er avhengig av på hvilke «Level» det er aktivt på akkurat nå. I en «Level» verden av smerte og knappe ressurser, vil det «jeg-et» kunne være en som føler at den blir stor og ekspanderer dersom en får hevnet seg. I en «Level» verden som består av undertrykkelse og for hver vinner finnes det et uendelig antall tapere, så kan ekspansjonen bestå i gå over lik, jukse, være korrupt. Og i en «Level» verden der en har valgt å våge å tro på et godartet, ubetinget, ubegrenset univers, kan det å endelig klare å si om en avbrutt relasjon «Vi var nok alt for forskjellige» enn å si «Du forsøkte å ødelegge livet mitt» være av livets største bragder. Som kanskje kvalifiserte en over i et virkelighets «Level» som er basert på grunntrekk som respekt, trivsel og ansvar for egen virkelighet.

Så vi VET at du, ved hjelp av gode teknikker, KAN endre hvilken fremtid du velger å fremkalle. Men det krever både intensjon, bevissthet og repetisjon. Og siden det går på autopilot å laste inn alle vante, brukte teknikker, hver eneste morgen på vår «virkelighets-skjerm», trenger vi å bli mer bevisst på hvilke filer, erfaringer, frykter, håpløsheter og utilstrekkeligheter vi ønsker å ha gående til enhver tid.

Hjerneforskning viser i dag at når vi er stressede, så blir vi INSTINKTIVE. Dette betyr at vi går på automat-innstillinger, hentet fra erfaringsdatabasen vår og fra andres erklærte virkeligheter og ideer om fare. Dette trigger lett historien vår. Er du vant til å være blakk, redd for å være blakk og egentlig forventer å være blakk, så vil vi, når vi er stresset «Joine» et blakk «Level». Er du motløs, redd for å aldri finne deg en partner som virker og ganske sikker på at du egentlig ikke er bra nok, så vil du også «Joine» den «virkeligheten».
Så det at «jeg får det jeg tenker og føler, uavhengig av om jeg ønsker meg det eller ikke», er en grunnleggende sannhet om hvordan vi FREMKALLER virkelighet. Dette betyr at vi trenger å ta en titt på hva som ligger og styrer i vår konsentrasjon av informasjon, altså hva som lastes opp hver morgen som sannhet. Ofte blir det slik at egoet holder vår mentale bevissthet som «gissel». Det vi vil unngå, det vi misliker, det vi føler at vi mangler eller ikke mestrer, vil romme stor plass i vår sannhet om livet vårt.

Fra et psykologisk ståsted ser vi at smerte, tilkortkommenhet, tilbakeslag og frykt er en del av kontrastene i livet. Problemet er ofte at vi lagrer disse følelsene, eller til og med levende begraver dem, fordi de har skremt oss, lurt oss, sviktet oss osv. Det øyeblikket disse følelsene blir bekreftet, akseptert og får en nøytral bevissthet, desarmerer vi dem. Da har de en, nesten uforståelig, evne til å forløse seg og til slutt forsvinne som automatisk app i vår fremkalte virkelighet. Dette kan være vanskelig å forstå uten å ha erfart det. Det kan sammenlignes med å lære et nytt språk eller å kjøre bil. Til å begynne med har vi mange tanker om hvor lite vi kan, hvor mye vi må passe på og huske og ofte en usikkerhet om vi i det hele tatt kommer til å klare det. Når vi har begynt å snakke språket, eller kjørt noen mil, forsvinner denne usikkerheten. Den erstattes ofte med en «viten» om at dette kan vi. Og det kan skjære seg, vi kan bli stående å stamme uten å huske ordene, eller rygge rett i en stolpe vi ikke så. Men allikevel opplever vi at vi har en kompetanse.

Så dersom du ønsker å endre dine bestillinger hver morgen, er det viktig å forstå hvordan dette faktisk lar seg gjøre. Jeg fortsetter med data-analogiene. Dersom du ønsker å gjøre endringer på datamaskinen din, må du ha tilgang som «administrator». Jeg nevnte at når vi er stresset, så er vi INSTINKTIVE, og da har vi ikke tilgang som administrator av vår egen virkelighet. Vi trenger å være i en rolig, meditativ tilstand. Uten stress og responser som «fight or flight» aktivert. Da er vi INTUITIVE. Det finnes mange gode teknikker på å finne denne tilstanden. Vi har en svært fungerende metodeverk, som du lærer på vårt Introkurs. Gå inn på www.akashaskolen.no og les om Introkurset der.

Når vi er intuitive, kan vi jobbe med tankens kraft og vår intensjonalitet. Det vil si at du hver morgen kan bruke to-tre minutter før du våkner ordentlig, på å «laste inn apper» du ønsker deg. Det er veldig viktig at det du «laster inn» er SANT. Dersom du laster inn «Jeg er pen og rik» og dette ikke stemmer med de andre programmene du kjører, så forkaster du denne «sannheten». Men, dersom du snakker sant og fokuserer på for eksempel «Jeg gleder meg til jeg klarer å sette pris på det som er unikt med meg», så snakker du sant, og da begynner virkeligheten din å søke etter dette. Du kan si «Jeg gleder meg til jeg føler jeg har nok ressurser, god økonomi og driver med det jeg liker» og da er vel det, for de fleste av oss, veldig sant. Eller du kan fokusere på at «jeg gleder meg til å finne akkurat den partneren som jeg kan finne en god og kjærlighetsfylt relasjon med».

Valget er ditt. Men forstår du de grunnleggende prinsippene her, og vet at dette er dokumentert kunnskap i vår forståelse av hvordan menneskesinnet fungerer, så vil du ha en nøkkel til å forandre ditt liv. Intet mindre… Men, det kreves en viss raushet, for at denne ønskede fremkalte virkeligheten skal få etablert seg som din sannhet. Det kreves at du velger å gjøre det hver dag, og at du har en godmodighet og nøytral aksept av de programmene som du har kjørt lenge, som sier at verden er tung og vanskelig. Du snakker fortsatt sant når du formidler at du gleder deg til flyt og mening.

Dersom du virkelig har lyst å sette deg i førersetet i ditt eget liv, la dine ressurser komme gjennom og «Joine Levels» der du føler glede, mening og selvaksept, kan du lese mer om Akashaskolen på våre nettsider.

Og dersom du ønsker å motta informasjon og artikler som denne fremover, så signer deg opp på vår facebook side eller melde deg på Under «Artikler / Informasjon» på våre hjemmesider.

Dette blir et spennende møte med dine egne ressurser!