Visste du at du selv BESTEMMER resten av livet ditt?

På en måte kan vi vel alle si at vi kan forstå at vi påvirker fremtiden. Men de fleste av oss gjør det med vår «dagsbevissthet». Det betyr at vi benytter ca 5% av kapasiteten vår til å «overstyre» 95% av forhåndsplanen, basert på hjernens lagringsstruktur.

Hjernen fungerer slik at alle sterke emosjonelle inntrykk, gode som dårlige, lagres i et styringssystem i det dype limbiske systemet. Dette fungerer som arkivstrukturen for hvordan du tenker, føler, er kreativ, blir positiv eller negativ.

Det er KUN ett «sted» der du kan endre «programvaren» i hva du opplever som virkelighet, og det er i «nuet».

Dette er en tilstand, som vi oppnår i dyp meditasjon. Det kan også oppnås gjennom former for Yoga, Chi gong, Tai Chi etc. Men, også gjennom ro og væren i natur. Dette har menneskeheten benyttes seg av i all tid, og vi vet om mengder med naturfolk som gjør det den dag i dag.

Selv om vi både gjennom spirituelle teknikker, og nå gjennom nevro-psykologi, kan påvise, dokumentere og bevise dette, er det fascinerende hvor mange mennesker som ikke «begjærer» denne kompetansen, som ligger mer eller mindre i dvale hos oss alle!

Ofte dreier det seg om frykten for å mislykkes, bevisst eller ubevisst. Vi identifiserer oss med resultatene våre, slik at om vi setter ut på en personlig reise for et bedre liv, og «mislykkes» blir vi nesten utrøstelige.

Det skyldes at vi gjerne «finner» identiteten vår ved å sammenligne oss med andre, eller «la» dem sammenligne seg med oss!

«Noone is harder on you than you” er et veldig avgjørende moment! Ingen av oss er tjukke i huet, men vi knipser ofte våre geniale muligheter før de engang får blitt til en knopp.

Det vil innebære at det dype limbiske systemet fargelegges av en rekke «det går ikke» og sorg over det vi aldri gjorde. Denne programmeringen stjeler vår frihet og opplevelse av å leve et meningsfylt liv.

NÅR DU FÅR SERVERT MEDISINSK, NEVROLOGISK OG PSYKOLOGISK BEVIS PÅ AT DU KAN ENDRE DETTE; SYNES DU DET ER INSPIRERENDE? MÅ DET ENDA MER TIL FØR DU SATSER PÅ DEG?

Noe av grunnen til at mange sier JA, men ikke innlemmer mulighetene inn i eget liv er TID. Vi ønsker å se nær ØYEBLIKKELIGE resultater.

Professor og psykiater Jeffrey Schwartz, ved UCLA universitetet har gjort «awardwinning» forskning på bruk av medikamenter for å senke stress hos mennesker med høy singulær aktivitet.

I forholdet bruk av lykkepiller contra bruk av meditasjon. Det som er banebrytende her, er at pasienter som benytter seg av adferdsterapi og mediasjon –ALENE, oppnådde gode, VARIGE endringer av stressnivået på det singulære systemet.

Det å endre adferd, holdning eller tilnærming er da vitenskapelig bevist som et verktøy TIL Å ENDRE HJERNEN.

Dette betyr rett og slett; UCLA universitetet sitter nå på håndfast dokumentasjon på at du kan endre HJERNEN DIN permanent til å bli en Grunder, en verdensborger eller en person som opplever livet som dypt meningsfylt og verdifylt.

MEN DET KREVER OPPTRENING I DYP MEDITASJON OG EVNEN TIL Å FANGE OPP TANKE- OG FØLELSESMØNSTRE OG MONSTRE! Dette kan du lære på Akashaskolens Introkurs! Ikke å gå ut etter en helg med varig endret hjerne, men å lære hvordan!

Du har allerede omgivelsene, rammene, «rekvisittene» og kapasiteten, men det kan hende du ikke BRUKER det riktig! Vi bruker gjennomgående hjernen og følelsene våre på en lite konstruktiv måte! Ofte er vi så opptatt av hva som kan gå feil, at vi ikke forsøker å «sette oss godt på plass i sofaen» istedenfor å henge meningsløst over bordet.

Skal du sette deg i førersetet i eget liv, kan du ikke gjøre dette i bagasjerommet. Bagasjerommet er her det dype limbiske systemet, som lagrer all bagasjen du logger gjennom livet.

Det viktige nevrologiske faktum her er: Dersom vi konstant minner oss selv om negative hendelser og ting, vil vi endre det emosjonelle filteret til å filtrere ut gode minner. HJERNEN ENDRES TIL Å MISLYKKES!!!

De fleste av oss vil gjerne «sveve», vi vil lykkes, vi vil være lykkelige, vi vil klatre opp til nye høyder, både emosjonelt og i forhold til relasjoner, selvbilde, mening og ressurser.

Men! VET DU AT NOEN ELLER NOE TAR DEG I MOT???

Dersom du ikke har kontakt med underbevisstheten din, som er et resultat av god meditasjon, vil det å sveve kunne innebære at du aktiverer «fight or flight» mekanismer, som gjør det å satse på deg selv, og din livskvalitet, blir det mest skremmende du noen gang har gjort. OG da kan det bli dypt smertefullt å se andre «få» det til!

FORTJENER DE MER?? Overhodet ikke; men de har et annet fundament, en annen forankring, i forhold til det å lykkes eller ikke lykkes!

Et godt sitat er «The purpose of life is to be defeated by greater and greater things”. Før du gjør en piruett på isen, må du stabbe deg rundt med skøyter, og bruke alle ressurser på å finne balansen i det nye miljøet.

Det samme skjer om du «endelig» finner din livs store kjærlighet eller får tilgang til store ressurser. Du må beherske den nye virkeligheten, før du kan sveve og nyte den!

I nevro-psykologi og nevro-psykiatri begynner vi nå å se at mye av det som skaper angst, depresjon og livstomhet, er at vi ønsker å endre livet utenfra og inn, uten den nødvendige «hjernen» til å håndtere endringen.

Dersom du f.eks. dypest sett er innstilt på at ting mislykkes eller at andres meninger er viktigere enn dine. Da må du hele tiden «forsvare» deg når verden er i flyt, mot de som hele tiden stikker hull på sine muligheter for å flyte, vil du ha så mange pigger ute at det er vanskelig å sette ut på gylne livsreiser.

På Akashaskolens Introkurs vil du få all nødvendig DOKUMENTASJON på hvordan hjernen virker, at det blir tryggere å satse på mer magi i livet. Forstår vi hvordan og hvorfor, gir det oss valg og navigasjonsmuligheter. Dette trenger de fleste av oss i den vestlige verden.

Når vi ser noen skape «lift-off» i livet sitt, ser vi ofte ikke at de har indre og ytre støttesystemer, de har utviklet gjennom å ta tak egne dype holdninger, trossystemer, vaner og uvaner som ligger dypt inne i de forskjellige delene av hjernen vår.

Når vi er redde eller ikke tror på oss selv, vil HJERNEN permanent endre seg til frykt, angst og lav tillit til oss selv og livet.

Alle mennesker består av polariteter. Det betyr at vi både er vår viktigste ressurs og vår største sabotør.

Dersom vi innser at dette er en del av den menneskelige reise, kan vi finne en dyp aksept i det at vi vil føle frykt, angst eller villrede, når vi går utenfor det vante, oppmerkede eller kjente. Men, dette er ikke endring som kan gjøres ved å visualisere utenfor oss selv, endre, fikse, «operere» eller style verden utenfor.

Vi er født som katten på bildet! Katten «kan» ikke bleke pelsen og begynne med kontaktlinser. Den må «akseptere» sin dualitet. Dette kan høres litt flåsete ut, men har ligger nøkkelen i de nevro-psykologiske gjennombruddet UCLA universitetet nå feires for og som vi aner vil endre vårt forhold til alt fra lykkepiller til re-traumatisering i terapi! Det som var kan vi ikke endre, men det som blir kan vi, gjennom aksept av det som var!!!

I dag har vi «fått» en ny gruppe med «sannhetsbærere». De kalles influensere. Det er en gruppe mennesker der et flertall (ikke alle) får oss til å tro at vi kan gjøre endringer på kort tid, ved hjelp av utvendig kamuflasje, sminke, lyssetting og ubalansert fremstilling.

Og så sitter vi igjen med en tro på at det er her nøkkelen ligger, for å påvirke og navigere til en komplett og fantastisk fremtid.

VI HAR INGEN, NÅVÆRENDE, EKSEMPLER PÅ AT DYP EGENKJÆRLIGHET, AKSEPT OG SELV-REALISERING OPPNÅS GJENNOM MAKE-UP TEKNIKKER, SELFIES ELLER FLATE MAGER!

Utenfor det dype limbiske systemet ligger det basale ganglia systemet. Det regulerer hvordan «tomgangen» går i hjernen din.

Dersom du konstant er bekymret, vil «tomgangen» hele tiden slure på problemer, katastrofetanker eller verste utfall. Dette vil sette angstnivået i kroppen.

Dersom du ikke ser ut som Brad Pitt eller Kim Kardashian etter en runde foran speilet, kan det basale ganglia systemet ditt registrere det som «mislykket».

Svært mange mennesker i vår kultur, ser på alderdom, «slitasje» eller levd liv, som et tegn på at vi har gått ut på dato. Vi er ikke lengre «brukbare», vi er ikke attraktive og «ingen vil ha oss». Dette skaper depresjon og «tiden» får skylden!

Kan vi bruke det vi først kanskje oppfatter som «negativt» til noe hensiktsmessig! JA, dette er det som skjer NÅR DU ENDRER HJERNEN!

Dette høres dramatisk ut! Men, er den beste samlebetegnelsen, på de vitenskapelige funn som er gjort hos mennesker som har valgt å innføre meditasjon, mindfullness og heartfullness, selv-innsikt og håp, som en permanent del av næringen i livet!

Det er nå gjort en mengde funn på at barn; som etter ca to år med meditasjon går av medisinering for blant annet ADD, ADHD, ODD, depresjon og angst. Vi har ikke tall på «tid» når det gjelder voksne, for vi er litt mer kompliserte.

Dette er på godt og vondt. Vi «aksepterer» ikke nødvendig at vi kan gjøre endringer uten ressurser, investeringer eller elementer utenfor oss selv! Kanskje var du aldri et eiketre! Selv om du har trodd på det, levd som det, presentert deg som det og identifisert deg som det hele livet!

Hemmeligheten med progresjon for «oss voksne» -hva enn det nå er, er at når vi «get it», virkelig skjønner at vitenskapen står støtt og ufravikelig på at vi faktisk kan være et Ceder-tre. Og at dersom vi slipper alle programmeringer, ideer og tilknytninger til at vi er «eika» vil vi nok engang kunne være vårt fulle og hele selv! Potensialet!!

En annen, mental, utfordring for mange av oss er den såkalte «New-Age Hobby» bevegelsen. Hvem av oss har ikke kjøpt lovende «selvhjelpsbøker» med de mest utrolige påstander om raske og ufeilbarlige veier til storhet, egenkjærlighet, drømmepartner, drømmejobb eller drømmeliv.

Jeg har ihverfall lest noen snes, med små resultater. IQen min har jeg økt ved å være observant på det som skjer inne i meg og utenfor meg, ikke ved å «spise begavede barn».

Når du nå kanskje vurderer å ta Akashaskolens Introkurs, kan det hende at det dype limbiske systemet ditt stritter i mot! «Jeg orker ikke mer fluffy new age greier, som jeg ikke husker etter kursets slutt».

Nei, det orker ikke vi heller!!! Skal vi bruke en helg på å undervise i verktøy og teknikker, så skal ALLE gå mer opplyst der fra!

Vi har alle et «høyere selv». Om vi tenker det som et psykologisk begrep som Freuds «Super-Ego», vår evne til å få ideer og løsninger som «lyn fra klar himmel» eller som en sjel, er faktisk ikke så viktig.

Poenget er at det er kun i «nuet» vi kan ta tak i buen, og samspille med hele vårt ubrukte, fantastiske, magiske potensiale! Vi kan godt bruke vår ide om alt vi er, til å spille livet vårt med erfaringene vi har. Bringe dem inn i nye situasjoner, igjen og igjen, og oppleve at livet går i loop.

Eller vi kan «gripe buen» til vårt eksepsjonelle, unike potensiale, og frembringe de vibrasjoner, energier, felt, tilstander, omgivelser, hertz eller kjemi, som utvikler oss til et positivt, utvidet, aksepterende, ekspanderende individ! Tenk bare på Placebo-effekten. Vi kan bli friske, om vi tror vi blir det!

Når alt kommer til alt er vi en nær uendelighet av atomer, som responderer på vibrasjonene rundt oss.

Dette er fundamentet for kvantefysikkens forståelse av hvordan livet, fremtiden og endringer skapes.

Ønsker du å lære en dokumenterbar, fungerende, forståelig, og implementerbar metode; bestående av teknikker som resonnerer med kroppens fysiske, psykiske, emosjonelle og spirituelle natur?

Meld deg på Akashaskolens Introkurs lørdag 31. august og søndag 1. september, kl 10-18:00 begge dager!

Du VIL gå positiv endret ut av helgen!!!