Energiforståelsen i universet ble ganske drastisk forandret da dr. Harold puthoff ved cambridge university kunne utføre en temperaturmåling i universet. Den ble målt til null grader kalvin, tilsvarende minus 273 grader celsius, som er regnet som det absolutte nullpunk. I følge konvensjonell fysikk sa man at ved minus 273 grader celsius er det ikke lenger energi, alle molekylære og atomære bevegelser har stoppet og intet kan måles. Nok en gang kom kvantefysikken med helt annen informasjon. Her var det masse energi, og dette var definitivt ikke et vakuum men et plenum.

Man kaller dette feltet for zero point field, eller nullpunktsfeltet og det referer til det man oppdaget i forrige århundre om at universet har en bakgrunn, en energi som regnes som kvanteenergi, som kalles «the background sea of quantum energy.» det er altså et hav av energi som befinner seg i absolutt alt i universet. Denne bakgrunnsenergien brukes i kvantefysikken til å forklare hvorfor subatomære partikler «oppfører» seg så uforutsigbart.

Virtuel virkelighet

Det som skjer er at i rene og skjære tilfeldige intervaller «hopper» virtuelle partikler mellom zero point field og vår virkelighet. Dette gjør at vi har energi som kommer og går inn i vår fysiske verden som gjør at energi slett ikke er konstant. Nullpunktsenergien er den som er igjen når all annen energi er fjernet fra et system. Det er den grunnleggende energien i universet. Nullpunktsenergifeltet er «det» som fyller alle «tomrom» i universet. Det vil si at det er det som er mellom alle stjernene, galaksene og planetene, men det er også det som er mellom kjernen og elektronene i atomene i kroppen din.

Mange som studerer det atomære fleiper med at vi mennesker er bygget opp av stort sett masse ingenting. Og det har helt rett, vi mennesker består av 99,99999999% tomrom (!). For å forstå hvor mye av dette «ingentinget» eller tomrommet som befinner seg bare i din egen kropp kan vi ta for oss et atom. Atomkjernen er utrolig liten i forhold til størrelsen på atomet, det vil si at dersom kjernen var på størrelse med stortinget i oslo ville selve atomet være på størrelse med jordkloden. Dette betyr at det er masse plass mellom kjernen og elektronene. Grunnen til at det oppleves som solid er at elektronene svirrer rundt kjernen milliarder av ganger i sekundet, noe som gjør at atomet virker solid.

Det er mer en nok energi

Det som gjør zero point field så vanvittig interessant er at menneskeheten, jorden og universet er at det er et oppkomme av energi, og det er «mer enn nok» til oss alle. Mange av de konfliktene som oppstår i verden skjer på grunn av kamp om begrensede ressurser. Når det nå viser seg at det finnes nok energi for oss alle i plentifull, blir det spesielt interessant at mennesker som aktivt bruker energibalanseringsteknikker faktisk har det så mye bedre. Hvor henter vi energien fra!?!

For å forstå hvilke enorme krefter dette tomrommet rommer tok to professorer ved princeton universitetet; john wheeler og richard feynman og kalkulerte energien. Det de kom frem til var at «en kopp» zero point field energi ville være nok til å få alt vannet i alle hav på jorden til å koke.

Hvordan kan dette ha seg? Vi lever i et hav av energi og vi er knapt klar over dette… det som ofte sies om dette er at fisken bor og er avhengig av vann, men den er ikke klar over hva vann er…

Eter

Det navnet som er gitt dette feltet er eter. Siden kvantefysikken ser at verden både er bølger og partikler så må vi også forholde oss til det faktum at bølger trenger noe å «bølge i». Det dette betyr er at bølger klarer ikke å «ta seg frem» uten at det er et medium å ta se frem i. Vann fungerer godt som et slikt medium og vi kan lett få i stand bølger i vann. Siden det ikke er noe medium slik som luft som kan frakte bølger i universet, høres faktisk ikke lyd i universet.

Lydbølger kan bevege seg frem og tilbake her på jorden med luft som medium. Og de elekromagnetiske bølgene som vi har rundt oss hele tiden regnes med å måtte ha eter som medium for å bevege seg i. Det man da sier om eter er at universet er bygget opp av èn substans, og èn substans alene og det er eteren, og det er en vibrerende «flytende-aktig» energi som gjennomtrenger den fysiske sfære. Masse blir skapt av de partikler og bølger som «tar seg frem» i dette mediet.

Dette gjør at vi mennesker virkelig henger sammen. Faktisk så befinner vi oss i det feltet alle som en, og alle våre byggestener og alt tomrommet i oss har og er dette feltet. Det legger en annen dybde i setningen «gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg» for fordi vi er del av den samme grunnsubstans så gjør du mot andre også mot deg selv.

Det som også er fascinerende er at østlig filosofi, teosofi og religion har hatt ord og uttrykk for denne energien lenge før det var fysisk mulig å bevise dens eksistens. Navnene som brukes om eter og nullpunktsbakgrunnen som er et hav av energi forklarer dette som universets livskilde eller som det som er kraften som gir liv, og det heter prana, ki, chi og ikke minst akasha!!!