Tanker er ikke gratis og følelser er ikke tollfrie!

Du spiller inn og lagrer alt som skjer inne i deg, og med det utenfor deg!

Vitenskapen bekrefter alt de tidligere vise-folk har visst!! Vi kan alle sitte å nikke og lese en dypt spirituell bok, og tenke at nå vil jeg ha det livet, jeg mentalt, med sinnet mitt, «forstår» at er mulig. Jeg vil ha ressurser, tillit, kjærlighet, flyt, frihet og glede!!

Hvis jeg «lover» at denne artikkelen inneholder nøkkelen til dette, tar du deg da tid til å lese den??? Eller er du redd for å «vite» at du kan være din egen lykkes smed!!

I denne artikkelen kommer jeg til å referere til forskning, dokumentasjon og 50 års vitenskapelig forskning og forståelse fra den fantastiske dr. Bruce lipton. Det er viktig å forstå at han har undervist i så mange tiår angående de nyeste funnene i vitenskapen rundt hva som skaper fremtiden vår!

Ikke bare har han studert det, men han har bragt denne kunnskapen ut i verden, på en slik måte, at ingen av oss kan si: Hadde jeg bare visst!!! Google dr. Lipton; om du er av den oppfatning om at informasjonen ikke er tilgjengelig… :)

Men nå kan du vite!!

Dr. Lipton begynte å klone celler allerede i 1967. Rent vitenskapelig tok han en celle i en petriskål. Etter to uker hadde han mange tusen delinger av samme celle.

Så tok han noen av disse cellene, fra samme celledelte petriskål, og plassert i én type vibrasjon eller omgivelser, og flere andre i andre omgivelser.

Disse stamcellene ville da, satt i nye omgivelser, utvikle seg til enten å bli muskelceller, skjelett- eller fettceller osv.

Dette gav ham forståelsen at det faktisk er inputen, eller vibrasjonene / kvantefeltet rundt cellene våre, som utvikler det vi tror er «virkelighet»!

Han plasserte en helt frisk celle, i en dårlig «virkelighet» (type ph, oksygen, og andre kjemiske stoffer vi har i kroppen), da ble cellen syk!

I vår verden, ville vi lure på hvilke medisiner vi skulle tilføre cellen!

Men den trenger ikke medisin, den trenger å bli plassert i sunne, energetiske, omgivelser igjen! For når han gjorde det, ble cellen helt frisk igjen av seg selv!!!

Nå finnes det knapt noen psykologisk, biologisk eller forståelse av «selvet» som ikke fremhever at disse nye, sunne omgivelsene innebærer meditasjon, på en eller annen måte; yoga, spirituelle kampsporter, chi gong, tai chi osv. Osv.

Men, også meditasjonsteknikken vi bruker på akashaskolen, har vitenskapelig effekt på å skape sunne miljøer for cellene.

Dette lærer du allerede på introkurset!

Cellene er konstant i kontakt med det du tror er virkelighet. Er du redd, er du engstelig eller bitter, vil den usunne kjemien trekke inn i hver av dine 50-100 000 «blinde» celler. «blinde» fordi de bare kan innhente «virkelighet» utfra din kjemi + dine hormoner og dine ubevisste vaner.

Denne vitenskapen er allerede dokumentert! Det er ingen filosofi, eller teori! Dette er de harde fakta!

Du har valget til å ta inn over deg at dette ikke er tåkete «selvutviklingspreik», men den informasjonen som kommer til å endre fremtiden til menneskeheten mest!!!

Det man på engelsk kaller «the mind» blir best oversatt som «sinnet». Vårt sinn opplever verden utfra den kjemien cellene dine får.

Dersom du ønsker mer tid, ressurser, tillit, flow, mer selvaksept, mer egentrygghet og håp, må den inkomne informasjonen vibrere i denne frekvensen.

For mange av oss, vil automatisk begynne å «forhandle og forklare» med og for oss selv, «hvorfor» vi ikke kan ha det så bra som vi vet dypest i vårt indre vet at vi ønsker!

Sinnet ditt styrer ca 5% av «tiden» mens underbevisstheten din styrer 95%.

Det betyr at selv om du har kontakt med drømmen din, så kan frekvensen eller feltet som cellene dine opplever, være en total kansellering av dette livet. Du sier du ikke tror på det, og slik blir det!

Ikke bare er det slik at din underliggende «sorg» over å eventuelt ikke få et slik liv, forteller underbevisstheten at dette er ikke for deg! Men den skaper en vane, en vanetanke, en vanefølelse, som 95% av tiden, når sinnet ditt fokuserer på dette, programmerer at du i hvert fall ikke får dette til!

Vi kan i dag måle hjernens signaler ca en 40 cm utenfor hodet, via en magneto-encephalograph, meg. Det betyr at dersom du er blakk, føler deg forlatt, er deprimert, retingsløs og meningsløs, for ikke å si verdiløs, så sprer denne energien, dette feltet, disse vibrasjonene seg til menneskene rundt deg.

De eneste som «trives der» er enten de som er der selv, eller de som «trenger», fra sine vaner, å manipulere mennesker som er nede. «hurt people, hurt people»!

Vi er alle som pupper i en kokong, som venter på å fly!

Vi vet at alle larver må gi slipp på «seg selv» i full tillit og håp, for å utvikle seg til å vibrerer i en virkelighet der de kan fly. Analogisk til oss!

Vi vet at mennesket kan skape seg et så uendelig meningsfylt liv. Men, vi er alle programmert, de først 6-7 årene av livet. Det er programvaren vår.

Og ble du ikke marinert av forståelsen av at det du innerst inne tror på/ «vet på», blir til tanke- og følelsevaner, så er sannsynligheten stor for at du ble oppdratt til å være lydig og ikke lykkelig!

Er vi for eksempel deppa, blakke eller retningsløse, er det jo sånn?! Vi forventer permafrost. Stillstand og ingen mulighet til å se det for oss.

Da blir energien vår veldig lav, så lav at vi kan bli både syke og deprimerte av den. Dette gjør det enda mer «provoserende» når noen begynner å meditere, lærer seg teknikker for å «skrape rutene» og begynne å endre tanke- og følelsesvaner.

Spesielt til der de er villig til å integrere sannheten om at vår tilstand er vår skjebne. Akkurat som når legen skriver ut medisin, så tar vi den. Og forventer resultat.

Når vi skjønner at det er sinnet vårt, begge deler av det, som skaper endringen, da endrer «virkeligheten seg» når vi trener det opp!

På akashaskolen lærer vi bort teknikker, som har eksistert i årtusner, og blitt satt i struktur, og dokumentert siden 60-tallet. Disse teknikkene er basert på viktigheten ved å roe sinnet. Det vil si at når vi stresser, bekymrer oss og bruker fortid og frykt, på repetisjon til fremtidsforventning, så har vi bestilt.

Dette gjør at underbevisstheten overtar showet! Vi vil marinere våre celler med våre gamle vaner, og forvente nytt utfall… vi skjønner jo at det ikke «går», men vi fortsetter å gjøre det.

Akashaskolens teknikker lærer deg å forbli, bevisst, der hvor bevisstheten kan påvirke vanene. Dette er fundamentalt. Mange av oss har sittet med meditasjonsmusikk, og forsøkt å eks puste oss til å øke feltet til «virkelighet» opp til flyt og lykke. Men, istedenfor, tar stresset over situsjonen, -det blir motsatt.

Det er mange grunner til dette. Husk de første 6-7 leveårene har allerede rukket å bli en permanent del av din oppfattelse. Og slik er det for hele menneskeheten.

Vi er vant til at livet ikke gir oss mer, eller gir oss mye av noe og ingenting av annet. Tror du det, blir det slik. Men, vår kollektive bevissthet er også i denne tro.

Det vil si at dersom alle i orkesteret spiller falskt; er du også nødt til å spille falskt, for at det skal «høres» riktig ut!!! Da blir vi perfeksjonister og har polerte fake-book statuser.

På akashaskolens introkurs, lærer du både hvordan du er tilstede, her og nå, til å bruke de enorme mengdene med ressurser og evner som ligger i dvale hos de fleste av oss.

Og teknikker som dokumentert virker.Da må du være i nuet, altså jordet, du må være beskyttet, altså vite hvor din energi slutter og andres begynner.

Først da er du istand til å heve vibrasjonen til hver eneste celle i kroppen. Stress, fight og flight, regelrett stjeler evnen til å tilføre høyere vibrasjoner og felt, større tillit, og forventing, samt «knowingness», en viten om at det skjer, det går og det gjelder deg og!!!

Vi vet nå i flere fagfelt, epi-genetikk, nevro-psykologi og ikke minst gjennom entaglement og super-position i kvantefysikken, at vi lagrer følelser.

Dr. Candace pert, nevrobiolog, viser i sin forskning at alle vonde følelser, eller ulykkelighet, følelse av svik, følelse av å være uviktig, mobbing, eller følelse av at det ventes alt, alt for mye av deg, lagres i kroppen. Noe du kanskje selv har adoptert, slik at du forventer alt, alt for mye av deg.

Dr. Pert forklarer at disse følelsene ikke fordamper. Disse følelsene ligger som «egg» i våre celler, mange i dvale, men klar til klekking. De er nevro-peptider.

Hvis du fortsetter å «tiltrekke deg» (ref orkesteret som spiller falskt, så du «må» også gjøre det), disse opplevelsene av maktesløsthet, sinne, bitterhet, eller perfreksjonisme, klekker du ut disse nevro-peptid eggene, som fyller følsene dine til randen som «virkelighet». Er det dette du innerst inne klekker, så «gruer» deg til fremtiden.

Hvis sannheten din er ulykkelighet eller har traumer fra fortiden, blir de bli reaktivert som ditt vibrasjonsfelt. Og du vil gjenskape dette igjen og igjen. Dette gjelder alle mennesker, du er ikke alene her. Men, du kan skape nye egg; med tillit og flyt! Om du velger å lære deg hvordan!

Og det er faktisk det vi gjør på akashaskolen. Siden vanene dine, fra underbevisstheten, har koblet seg i hverandre som en garn-vase, vil det ta litt tid å få knuten opp. I hvert fall et år, viser vår forskning, som bygger på heart-math institutes forskning. Men vi får den opp!

Det akashaskolens første år tilbyr deg, er å skape nye nevro-peptider i cellene dine. Det vil si at du på cellenivå, som styrer 95% av det du oppfatter som virkelighet, vil endre ditt liv. Faktisk, verken mer eller mindre.

Får vi opp knutene fra fortiden, og med det, forventer at de ikke er der i fremtiden, har vi et blankt lerret… da, kan vi, ved å forbli bevisst, begynne å veve nye forventninger, men ikke bare håpefulle forventninger.

Du vet at de forskjellige brikkene er i ferd med å falle på plass i livet ditt. Du rekker opp fortiden, fordi den innholder «feilstrikk».

En av grunnene til at det tar tid å endre nevro-peptidene, gjennom å endre tanker og følelser, er at vi allerede, som samfunn, er så forgiftet av løgn.

Vårt samfunn har ledere og høyere organer, som skjuler enormt mye for oss. Og det har vi blitt «vant» til. Selv om de fleste av oss føler på oss at ting ikke styres etter etikk, moral, flyt, eller det beste for menneskeheten eller balanse, om dagen.

Vi må huske at økosystemet gaia, klarer seg utmerket godt uten oss. Men vi, arten menneskeheten, klarer oss ikke et sekund uten det gaia, moder jord, tilbyr oss til enhver tid. Dette bekreftes i hvert pust du gjør! Pusten kommer fra jordkloden du lever i.Vi lever i gaia (atmosfærekanten er huden til jordkloden), og slutter moder jord å tilby oss ren luft, vet vi alle hva som skjer!

Når vi begynner å «spille rent» og ikke være del av det «falsktspillende» orkesteret, vil også dette være et bidrag til menneskeheten, og det gjør at vi tilstrekker oss tilsvarende sjeler i livet. Og, ikke bare det, vi renser gaia, ved å rense oss selv. Vi er jo tross alt en del av gaia, vi er GAIA!

Av og til får jeg et mentalt bilde av all den magi, lys og godartet vibrasjon som til enhver tid er tilgjengelig for oss mennesker, som vi ikke søker eller strekker oss etter. Det er alle de «stakkars» englene, guidene, lysarbeiderne og healerne, som står parat til å gi oss det spirituelle feltet og bevisstheten; som ikke får kommet til. Vi har fri vilje, og vi kan forbli i en celle-kompost, som ikke virker, men surner.

Akashaskolen er snart 20 år, vi har ikke sett annet en transformasjoner, hos de elevene, som bestemte seg for å skape det livet de virkelig lengter etter og kjenner seg kallet til. Det er ikke bare eller nødvendigvis et materialistisk liv, det er et forelsket liv! Forelsket i livet, venn med deg selv!!!

Vil du gi deg et minutt å vurdere om dette kan bli en mer meningsfylt fremtid –på sikt???

Kursene våre..

Dersom du er mer interessert i hva akashaskolen tilbyr, gå inn på våre web-sider: Www.Akashaskolen.No.

Her kan du også melde deg på kurs, og på skolen!

Eller så kan du melde deg på en tarot kveld, så du får et lite inntrykk av hva vi kan tilby deg!

Her har du ingenting å «tape»!

Du kjøper shadowscapes kortene til vår innkjøpspris, og resten får du fritt!

Og husk: Det er gratis å være lykkelig!!!