Det har ikke vært mulig å unngå å få med seg pressens forvaltning av Prinsessen og Sjamanens nye foredrag. Det som forundrer meg er i hvilken grad det kommenteres, vinkles, sopes sammen og menes noe om informasjonen som ligger til grunn her. Prinsessen og sjamanens opplegg har et helstøpt, akademisk forklarlig og forsvarlig fundament, etter strengeste vitenskapelige protokoll. Men, det gis ikke inntrykk av at denne informasjonen verken søkes eller belyses i media i disse dager.

Prinsessen har fått så mye pepper og knock-out forsøk på sin kompetanse i så mange år nå, at jeg, personlig, tror henne på at hun ikke tar det til seg på samme måte som før, slik det tidvis kan virke som at er ønsket. Pressen har befridd henne, dratt i alt de kunne hoste opp av «normale» komfort-soner og tidvis slengt henne gjennom en Lavamat sentrifuge av gamle typen med 2800 omdreininger. Hun har blitt fri! For både hennes og Sjaman Durek’s informasjon holder!

Hvordan kan jeg vite dette? Vel, jeg begynte med noen år på det juridiske fakultetet i Oslo, med å studere Jus. Dette gjør at mange av de uttalelsene om jusen, markedsføring, «kvakksalveri» og «bedrag» kan jeg sette meg inn i. Pressen må faktisk bevise at det er feil, ulovlig og ugyldig det de gjør. Det kan de ikke, da vitenskapen er der, selv om den ikke nødvendigvis søkes.

Deretter studerte jeg psykologi og kommunikasjon i USA, og har undervist i dette i noen ti-år. Også her kommer det uttalelser, kronikker og meninger om blant annet Placebo-effekten, som er det beste beviset på hva vi mennesker rommer av selv-helende egenskaper. Men, Nocebo-effekten blir sjeldent eller aldri nevnt. Dette er en arketypisk skygge i blant annet medisin, som dokumenterer, til gangs, at mennesker som for eksempel blir feildiagnostisert med en sykdom, av høyt «respekterte» mennesker, som leger, utvikler sykdommen, og faktisk også dør av den i verste fall.

Deretter har jeg undervist, som hovedlærer, både på Holistisk Akademi (der Prinsessen lærte clairvoyance og andre energi-teknikker) og senere på Akashaskolen. Selv om vi har tatt grunnprinsippene i dette metodeverket til forskjellige steder, er teknikkene i tråd med forskning som er gjort og gjøres av universiteter som Harvard, Standford, Cambridge og Princeton, for å nevne noe svært få.

De siste årene har jeg tatt en PhD i Metaphysical Science, som nettopp favner områder som, blant annet, menneskers evner til å fremkalle, forvalte og utvikle sitt eget liv. Dette er et fagfelt, som det ikke finnes akademiske plattformer for i Norge. Så jeg måtte ta den via USA, og fått den godkjent fra et universitet som har sin legalitet i kraft av staten Floridas offisielle godkjennelse av, sekulære og ikke-sekulære, akademiske utdannelser og meritter.

Hvorfor nevner jeg dette? For denne artikkelen dreier seg da virkelig ikke om meg! Jeg ønsker å formidle at dette IKKE er noen spredte tankebaner rundt temaer, der mennesker blir trukket inn som sannhetsforvaltere, uten å nødvendigvis forstå fundamentet som Prinsessen og Sjamanen står for. Men, det blir nok ikke nødvendigvis noe førstesideoppslag av min redegjørelse. Så da redegjør jeg for hvorfor jeg anser meg kapabel til å utvide informasjonsplattformen litt.

Ja, hvor skal man begynne? Vi kan begynne med hva en «Healer» er, en Sjaman er også en healer, akkurat som mange andre navn gitt i forskjellige kulturer. I Norge har vi både sjamaner, blant annet samiske, andre healere i vår kultur er medisinske leger. Healing betyr å lege, gjøre frisk eller gjør hel. Men, gjennom mange, mange forskningsforsøk de siste 100 år, kan vi i dag si at «healeren» er den som BLIR leget, den som «ligger på benken». Hva legger vi i det? Ta for eksempel et av de store prosjektene, som har over 300 millioner forsøk i ryggen, Princeton Universitetets RNG prosjekt:

Link: http://noosphere.princeton.edu/

Dersom du ønsker mer informasjon les nedenfor:

Det som er interessant når det gjelder Psi begrepene (som er et samlebegrep for denne typen forskning) er om disse, til tross for at de eksisterer i alle kjente språk, kulturer og samfunn, kan bevises gjennom vitenskapens definerte metoder. Mange sier faktisk det: «dersom det finnes bevis på at slike evner eksisterer, så skal jeg selvsagt tro på dem..» Faktum er at eksistensen av Psi er gjennomdokumentert for lenge siden. Det er en vitenskapelig sannhet at det skjer. Det er gjort så mange gjentatte forsøk på blant annet hvorvidt mennesker kan bruke sin frie vilje til å påvirke utfallet av en RNG maskin. RNG (random number generator) er en form for vitenskapelig kron og mynt kaster, der utfallet er like tilfeldig som om du kaster kron og mynt vanvittig mange ganger. Denne er fullt ut akseptert som et vitenskapelig apparat til å utføre målinger med, og målet for personen eller gruppen er å forsøke å påvirke maskinen (som statistisk, når overlatt til seg selv, havner på en 50/50 fordeling) til å «myntkaste» bare enere eller bare nuller.

Over hele verden er slike undersøkelser gjennomført og det er nå gjennomført så mange hundrede vitenskapelig forsøk med mange mennesker involvert hver gang at for eksempel forskerne ved Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR Lab), ikke lenger kommer til å gjøre forsøk på hvorvidt dette er mulig, det anses som bevist, det man nå søker er å finne ut hvordan. Grunnen til at man anser dette som bevist er at oddsen for at resultatene av mengde vitenskapelig data skulle skyldes flaks, slump eller tilfeldighet er 35 trillioner mot 1!!! Det samme gjelder remote viewing (=clairvoyance) forskningen som ble gjennomført ved Standford Universitetet i tiden 1973-1988. Også disse kom ut med bevis der oddsen mot at det dreide seg om flaks, slump eller tilfeldighet, på grunn av så mange positive resultat, som odds på en milliard millarder til 1!!!

På bakgrunn av forskning som dette kan vi bekrefte at Healeren ligger på benken. Det er personens egen mottakelighet som er grunnlaget for om personen blir bedre, friskere eller helere. Vi kan godt kalle det Placebo, men da som en type placebo der vi ikke fokuserer på hva personen «tror» på, men helende, legende resultater utfra hva personen fokuserer på! Det er en fundamental forskjell her. Du kan selv velge, på benken, om du vil ta i mot eller ikke, og velger du å ikke ta i mot, fordi det ødelegger et etablert trossystem, er ikke energi-arbeideren en sjarlatan. Du er ikke villig til å bli leget utfra energiarbeiderens kompetanse eller premisser.

Dette kan forklares gjennom forskning som blant annet er gjort ved Universitetet i Arizona (all forskning jeg refererer til er «Peer-reviewed», altså etterprøvbare i større format). Ønsker du detaljene er de nedenfor:

Schwarz underviste på universitetet i Arizona, og som en litt morsom effekt pleide han å sette EEG måleren på hodet til en byste av Einstein. Når han så beveget armen over hodet til Einstein, ville dette gi utslag på EEG målingene. Dette fikk det til å se ut som om Einstein hadde begynt å tenke. Når han gikk lenger vekk, ble signalene betydelig svakere og når han satt bysten med EEG måleren i et Faraday bur (et kobberspunnet bur man benytter seg av i forskning som holder all elektromagnetisk påvirkning ute) så reagerte ikke Einstein i det hele tatt.

En dag ba han en student om å stå med en hånd over bysten med Einstein og peke den andre hånden mot Schwartz. Dette var helt statisk, studenten sto helt stille. Men så begynte Schwartz, som sto et stykke unna, å bevege sin hånd, og da reagerte EEG målingene… Det de fant ut er at når to energetiske energier, altså våre bio-fotoner, sendes med intensjon mot hverandre, så dannes en relasjon!

Basert på at det nå eksisterte en måte å måle effekten av de bio-fotonene som mennesker stråler ut, begynte nå Elmer Green å forske på healere. De stadfestet at når en person kun står på stedet hvil, så vil man produsere svært lite elektrostatisk energi; 10-15 millivolt. Ved aktiviteter som krever konsentrasjon og tilstedeværelse, slik som meditasjon, vil denne målingen øke til ca 3 volt. Når Green testet energien som dyktige healere skaper i sitt arbeid, plukket måleren opp nivåer på opp til 190 volt(!). En av healerne repeterte dette 15 ganger, noe som er 100 000 ganger høyere enn normalen.

Denne forskningen har siden dette vokst frem og man har funnet ut ved å studere healing at den initiale energien er elektrisk, og kan plukkes opp. Videre forskning viser at det også er magnetiske energier som overføres ved healing. Utfordringen ved å forske på denne typen fenomen er at apparatene en trenger for å måle denne typen energi, ofte er svært, svært spesielle og ikke minst kostbare. For å skanne lavfrekvens magnetiske felt trenger man en maskin som kalles a SQUID (Superconductive Quantum Interference Device) og en slik koster ca en 4 millioner dollar… Og her finner vi kanskje også noe av grunnen til at det kan være økonomi, ikke vilje eller mangel på vitenskapelig metodeverk, som gjør at vi ikke har så mye forskning på spirituelle fenomen som ville vært ønskelig.

Men når Schwartz sammen med forskeren Melinda Connor fikk testet magnetisme og healing, fikk de også svært spennende funn. De hadde valgt ut både Reiki healere og det de kalte «mester healere». Den siste gruppen var healere som hadde en konkret historie av spektakulære resultat, demonstrert over en lang periode. De målte healerne når de var i en avslappet tilstand, og de målte dem når de «kjørte energier», som er et begrep på at man aktiverer energibanene i kroppen. De målte også personer som ikke hadde noen spesiell kunnskap eller trening i healing.

Funnene var klare, de som ikke hadde noen trening i healing hadde heller ingen særlige utslag, reikihealerne hadde gode utslag, mens masterhealerne hadde betydelig høyere utslag. Etter å ha tatt med faktorer som biofysiske endringer, muskelsammentrekninger, blodtrykk, kroppens væske nivå og elektrolyttflyt, ble det klart at noen mennesker har evnen til å overføre både elektrisk og magnetisk energi til omverdenen.

Schwartz fortsatte forskningen sin for å finne ut hva som skjer når man healer, og da de senere fikk anledning til å teste healerne med noe som kalles et CCD kamera, som alene koster over mellom en og to millioner kroner. Men det er ikke største utfordring – måten dette utstyret fungerer på gjør at det trengs å kjøles ned til 173 grader Celsius. Dette er også grunner for at forskning på healing er komplisert, nettopp på grunn av de enorme kostnadene forskningsutstyret har.

Resultatene fra CCD kamera prosjektet viser at healere (som har teknikker og evner i ordets rette forstand) faktisk ved hjelp av sin intensjon skaper fysiske bølger med lys fra hendene sine. Og dette lyset er kanskje det mest organiserte (rettede, konkrete, overførte) lyset noen gang funnet i naturen.

Det som da blir spørsmålet er om både Prinsessen, (med sin bakgrunn både fra Engleskolens fagplattform, fysioterapi og Rosen-metoden –og sikkert mye mer,) og Sjaman Durek, besitter disse evnene. Hvem kan finne ut av det? Det kan gjøres rent vitenskapelig, som beskrevet ovenfor. Det kan også gjøres ved å se på antall mennesker som har hatt utbytte av å være HEALERE under deres arbeid, fokus og energikompetanse. Dersom vi kommer over en kritisk masse og dokumenterbare endringer, vil vi kunne erklære dem som healing-kompetente.

I denne typen prosesser spiller evnen til å lede energi, slik en «Master-Healer» gjør, ofte sammen med evnen til å ta inn informasjon. Svært mange som viser stor kompetanse i forhold til å gjøre mennesker hele, tar også inn faktisk informasjon, gjennom eller via intuisjonen. Dette dreier seg om vår evne til å ta inn FAKTISK informasjon uten å bruke våre 5 hovedsanser (vi opererer med rundt 19 sanser i følge QI, BBC). Nok en gang har dette vært opptil offentlig debatt, der begreper som «cold reading», snille ord, og evnen til å bruke både empati og sympati har vært benyttet som «selv-bevisende» argumentasjon. Nok en gang har Prinsessen og Sjamanen sitt på det tørre. RNG prosjektet dreide seg om å sende ut energetiske «bestillinger». Intuisjon dreier om å ta inn energetisk informasjon.

Rent fysiologisk har dette med hjernens evne til å utføre Fourier transformasjoner. Dette er måten sansene våre tar inn energi, altså Hertz eller oscillasjoner som hjernen så omformer til informasjon! Ingen av oss har sett fargen blå; vi har bare omregnet svingningene energetisk, slik at vi «ser» blått. Ei heller har vi hørt en høy C, nok en gang; hjernen har mottatt Hertz fra et visst sjikt, som omgjøres til lyd, tale eller bråk.

Ønsker du å lese mer om vitenskapen rundt Klarsyn, intuisjon og det faktum at det kan trenes opp, står det forklart her. Eller så hopper du over til neste segment:

Et av de temaene som er ganske omdiskutert er hvorvidt vi faktisk kan erfare spirituelle fenomen, eller om det bare er hjernen som spiller oss et puss. Dersom jeg hadde bedt deg om å tenke på den gamle barneskolen din, ledet deg gjennom til å beskrive klasserommet og bøkene og lydene og luktene, ville du sannsynligvis kunne beskrive dette levende for meg.

Hvor kommer i så fall denne informasjonen fra? Ligger det egne celler og bilder i hjernen din som ved en hjerneskann ville vist klasserommet ditt? Nei, “selvfølgelig” ikke. Men dette er ikke så selvfølgelig. Det har svært lenge vært antatt at hukommelsen sitter i hjernen. Grunnen til dette er at når noen får en hjerneskade, Alzheimer eller blir senile kan de ikke lenger huske slike ting. Denne antagelsen brukes ikke lenger vitenskapelig, fordi hjernen er en omformer, en “radio” for energier og signaler.

Når du tenker på klasserommet ditt skapes det øyeblikkelig og automatisk fotoner, som er lysenheter. Disse fotonene skapes ved at du bruker intensjonen din til å huske klasserommet ditt. Disse fotonene skaper klustre av lys og dette klusteret skaper et elektromagnetisk felt. På samme måte som en radio kan ta inn radiobølger og omgjøre de til snakk og musikk, vil hjernen din sende disse fotonene til sitt nevrale nettverk, som så produserer kjemikalier, som kalles neuropeptider. Disse kjemikaliene vil så danne molekyler som nå befinner seg i kroppen din. Tanken vil med andre ord produsere masse, av lyset som intensjonen skapte. Dette skjer HVER gang du tenker en tanke.

Det betyr at du til enhver tid har en ufattelig mengde molekyler i kroppen din skapt av tankene dine. Disse molekylene skaper virkelighetsbildet ditt, dvs den informasjonen cellene dine, underbevisstheten din og verdensoppfatningen din blir laget av.

Siden tankene våre ikke finnes inne i hjernen, og siden de kan skannes når du begynner å tenke dem; som lys som «fyrer» av i hjernen din, hva vil da være konsekvensen av at vi kan ta inn en «pakke» med historie og huske den som om det var i går? For det er jo akkurat det som skjer når du plutselig blir inspirert til eller bedt om å huske noe som du ikke tenkte på for et øyeblikk siden.

Betyr det at vi kun er skapt for å ta inn vår egen hukommelse, eller fungerer denne konvertering av lys til informasjon også på annen informasjon? Betyr det at hjernen egentlig er en lys-omformer som har evnen å koble signaler den, som en radiomottaker, mottar og konvertere det til informasjon?

Vi ser at den vitenskapen vi pr i dag besitter om hjernen utvider rasjonelle forklaringer på det spirituelle og ekstra sensoriske. Dette har en direkte sammenheng mellom hvordan hjernen mottar informasjon og at dette gjøres energetisk.

Yale professor Ronald Coifman kaller Fourier transformasjonene «naturens måte å analysere data». Dette er også et av de mest brukte analytiske verktøy i moderne matematikk og grunnleggende i alle datasystemer. Når lys eller hertz/energetiske svingninger treffer retina i øyet ditt eller trommehinnen i øret ditt, vil underbevisstheten din foreta en Fourier transformsjon, en energetisk oversettelse, av de vibrasjonene du tar inn via syn eller hørsel. Og på den måten dekode de vibrasjonene du akkurat har mottatt.

Dette betyr at hjernen din er konstruert for å foreta «oversettelser» av energi/hertz/lys til informasjon. På akkurat samme måte som hukommelsen din opererer. Dette betyr at dersom du blir blind eller døv, eller skader hukommelses-senterne i hjernen, så er det kun mottaksapparatet som er skadet, ikke evnen til å foreta energi transformasjonen. Vi vet at blinde drømmer i bilder, også de som er født blinde. Fordi hjernens kapasitet til å oversette energi til informasjon er in takt.

Dette er interessant i forhold til temaer som telepati, sanndrømthet og klarsyn, for skal vi følge forståelsen av hva hjernens kapasitet til å utføre Fourier transformasjoner innebærer, så er det tilgangen på lys/energi/vibrasjon det står om. Får vi inntrykkene inn gjennom noen av våre sanser, da gjerne også den sjette sans, intuisjonen, så vil hjernen være i stand til å konvertere energien over til informasjon.

Forskning på Clairvoyance er spesielt godt dokumentert, særlig etter at CIA i 1994 publiserte sin Psi forskning og resultater av STARGATE programmet. Dette dreide seg om et program der svært intuitive mennesker jobbet med det som kalles «remote viewing» som er et annet ord for Clairvoyance. Teknikkene og resultatene er de samme. Det ble blant annet gjort en metaanalyse av forskningsresultatene på Clairvoyance/remote viewing forsøk gjennomført av CIA og forskning gjort av de presisjetunge universitetene Standford og Princeton. De gikk gjennom til sammen 653 forsøk (det har blitt gjennomført slike forsøk i USA og Europa i mange tiår…) og fant at oddsen for at dette dreide seg om ren tilfeldighet, flaks eller sjanse var 33 millioner til en.

Dette bringer denne artikkelen over på en svært fundamental del av vitenskapelig protokoll. Nemlig vitenskapelige forsøk som ligger høyt på Sigma skalaen. Sigma skalaen referer til studier de grunnleggende oddsene for flaks, etter svært grundig analyse av samtlige studier (ikke bare de som gir ønsket resultat), er vurdert til et visst forholdstall.

Dr. Dean Radin henviser til følgende studier som har nådd 6 Sigma, og da er forholdstallet til flaks en på en milliard. Dette er av vital betydning for hvordan vitenskapen, med «æren» i behold, skal forholde seg til forskningsresultater. Følgende metafysiske områder har 6 Sigma forholdstall, etter grundige metaanalyser:

  • Telepati, spesifikt en protokoll som går under navnet «Ganzfelt».
  • Remote Viewing, som er et annet navn for Clairvoyance, eller klarsyn.
  • Presentiment, en teknikk som måler underbevisthetens reaksjon i forhold til fremtidige hendelser (sjamanen har fortalt om at han har tatt inn terror etc).
  • Implisitt prekognisjon, måling av fremtidige påvirkninger på dagens adferd.
  • RNG, som er beskrevet tidligere i artikkelen.
  • Global Consciousness project, som er en forlengelse av RNG globalt.

Da er det vanskelig lesning i blant annet presse, at klarsyn, engleskolens reading og fagtilbud, er basert på sludder. Og nå hvilken total konkluderende tone media vaker i; som om de med aller høyeste grad av sikkerhet kan si at dette er juks, bedrag, placebo og generell fanteri. Dessverre har altså de siste ukers uttalelser og «granskning» oddsene mot seg. Det er én sjanse på en milliard at de har rett. Dette må da være av allmennopplysende viktighet!

Min hensikt med denne artikkelen er å forsøke å skape en eller annen matnyttig motvekt, mot det som mildest sett er et utslag av uvitenhet og mangel på gode forskningsresultater i Norge. Jeg er oppvokst med en far som er atom-kjemiker og kom til Kjeller for å gjøre sine hoser selv-lysende. Da han forsket på kjernekraft. Min oppvekst var ekstremt ateistisk og vitenskap var det nærmeste vi kom noen Gud. I et hjem der kvantefysikk eller kjernekraft var tilgjengelige samtaleemner rundt middagsbordet. Har gått noen hundre ganger varmt med «forelesninger» om for eksempel mikro-bølger. Ikke veldig A4 kanskje.

Hvor vil jeg med dette? Jeg ønsker å adressere mangelen på imøtekommelsen av informasjon. Spesielt det faglige karakterdrapet av Sjamanens forklaring rundt å endre atomers rotasjon. Her har norske fysikere «filleristet» ham. Tanker jeg gjør er følgende:

  • Hva om han kan dette? Hvordan kan en fysiker si at det er umulig, siden de trenger magneter. Vi vet at Popp instituttet i Tyskland har påvist at noen individer er i stand til å påvirke fotoner.
  • Hva om han snakker billedlig. Vi vet at i følge Edward Wittens (en av de mest geniale personer i live i dag) M-string teori, at svært mye kan skje om «stringene» som er som små åpne «strikker» endrer fasong, vinkel eller sammenheng. Witten selv har blitt spurt om hva «M» en står for, og sier med glimt i øyet «Kanskje MAGIC»!?  Hva om Sjamanen har energi-kompetansen til å gå i en form for «entanglement» med M-stringene?
  • Eller hva om han er i stand til å sette intensjon fremover i tid, som trekker nåtiden mot seg?

Alt jeg nevner her er «hard-core science». Dette er ledende vitenskap, som ikke er foretatt i Norge. NTNU er fantastiske, men er det de som skal uttale som om energiarbeid, friskgjørelse, master-healere eller sjamaner?

Hva mener jeg med å spørsmålstille hvorvidt Sjamanen, og Prinsessen for den saks skyld, er i stand til å sette intensjon fremover i tid, som trekker nåtiden mot seg? Dette dreier seg om et forsøk som ligger under kategorien «Kvante-Bevissthet».

Forsøket jeg henviser til refereres av Dr. Dean Radin i hans bok «Real Magic». Kort forklart går det utpå hvorvidt vi kan sette et mål i fremtid, der intensjonen forbigår den ordinære tidsflyten, slik at målet manifesterer seg i nåtid, og «drar til seg» nåtid; fra fremtid. Ganske crazy, men mulig å sette opp som et forsøk. Måten dette regnes ut er gjennom det som kalles en Markov Chain. En Markov Chain er en matematisk abstraksjon, der retningen på tid ikke er av betydning. Forsøket er beskrevet i Discovery Magazine.

Forsøkspersonene skulle trykke på 100 «klipp». Halvparten var av interesse, for eksempel et lite utdrag av Martin Luther Kings tale «I had a dream», den andre halvparten av en «kjedelig» lyd, og ventetid på neste klikkemulighet. Forsøkspersonene hadde «mer lyst», større intensjon om å høre på noe interessant enn å vente. Dette gjorde at de «overstyrte» programmeringen og fikk flere interessante klipp, «bestilt» fra fremtid, i nåtid, enn en kjedelig lyd (white noise)! Dette kalles «Retrocausation».

Når det gjelder statistikken i denne forskningen, benytter Dr. Radin seg av Sigmasystemet. Dersom du oppnår vitenskapelige resultater i fysikk, med statistisk grunnlag på 5 Sigma, anses dette som materiale som bør nomineres til en Nobelpris. Dr. Radin har nå forskningsresultater innenfor metafysikk, som pressen og artikkelskrivere beskriver som sludder, seudo og kvasi informasjon, samt bedrageri, som når statistiske resultater på 7 Sigma.

Det betyr at sjansen for at dette er bedrageri er 1 på en billion (trillion). Han burde få en Nobelpris! OG han forklarer både her og i sin bok Real Magic, blant annet hvor utrolig effektfull Voodoo, eller Voudon sjamanisme er, vitenskapelig dokumentert! Det gjør at en kan bli nysgjerrig på «alles» krav om inngrep fra forbrukerombud og lignende instanser blir absurde. Voudon sjamanisme er en dokumentert energi-healing plattform.

Ønsker du mer informasjon angående disse vitenskapelige dataene kan du høre på podkasten: https://www.youtube.com/watch?v=3nlcc1rtCSU

Så slik jeg ser det, har norsk presse, med sine «medkommentatorer» befridd Prinsessen –og sjamanen fra å ta dem alvorlig! Faktisk har de befridd oss alle fra å ta dem alvorlig. Og dette har de gjort iherdig, konsekvent og i langt over et tiår. Så befriende!!

 

Dr. B.