På Akasha skolen er vi opptatt av bevissthet, balanse og utvikling.

Vi er opptatt av å finne den indre livsgleden i et samfunn som har svært stort fokus på den ytre!

Når det gjelder bevissthet er selve metodeverket vårt tuftet på å aktivisere frontallappen i hjernen, med teknikker som åpner for den delen av sanseapparatet vårt som gir oss tilgang til intuisjonen. Vi snakker nøyaktig samme «språk» som hjerneforskerne som er opptatt av at vi må oppøve evnen til å være bevisst for å ha mulighet til å endre gamle spor og uvaner i livene våre. Og selv om vi kommer fra det mer spirituelle metodeverket som har hatt kjennskap til hjernens muligheter i tusener av år, så vektlegger vi veldig den støtte som nå finnes i ren vitenskap.

Når det gjelder balanse ligger også dette som en grunntone i alt metodeverk. En ganske smart kar nevnte noe engang om «en gylden middelvei» -og Buddha klarte med dette å sette ord på et prinsipp som er en fabelaktig leveregel. Det å være i balanse dreier seg om et energimessig utgangspunkt der jording og energiflyt gir oss bevissthet og overskudd og der vi er i stand til å utvikle oss som mennesker fordi vi har tilgang til vår egen intuisjon og den delen av hjernen der vår frie vilje hjelper oss til å fylle mer av vårt potensiale. Hele grunnstrukturen i alle verktøy og metoder vi anvender på skolen er karakterisert ved at man starter med å ta ansvar for å være i balanse. Metodeverket vi underviser i allerede ved Introkurset vårt.

Og dette gjør at vi håper å kunne bidra til utvikling av mennesker så lenge det lar seg gjøre. Som mennesker er vi alle elever på livets skole og den varer helt til vi ikke er her lenger. Det er viktig for mennesker å bryne seg på egne utfordringer, vi tiltrekker oss gjerne ikke større utfordringer enn de vi mestrer og i den menneskelige psyke ligger det et like stort behov for å flytte på oss i forhold til å skape nye erfaringer, som behovet for trygghet og kontroll. Det vi gjerne trenger som mennesker er å finne balansen mellom det å mestre egne utfordringer og det å oppleve, og integrere, troen og roen som det å mestre gir mellom slagene.

Som skole jobber vi etter kommunikasjonslærens likeverdsprinsipp. Vi er opptatt av at det å forsøke å sammenligne mennesker, menneskelige prosesser og «nivåer» er like absurd som å skulle sammenligne et eple og en skrutrekker. Vi har ingen som har «kommet lenger åndelig» enn andre og vi har heller ingen initialiseringer eller eksamener der man skal bevise noe. Ingen døde og gjorde noen av oss til Gud, så vi sitter ikke med svarene, kun med metodeverk som kan hjelpe enkeltindivid til å finne egne svar.

Og så er vi opptatt av å ha det moro. Det er utrolig mye lettere å håndtere det å være et helt, 360 graders menneske, med feil og mangler, med evner og kvaliteter om vi faktisk kan se det situasjonskomiske i det. Vi har det faktisk veldig gøy når vi jobber, og sammen med elevene ser vi at det skal lite til for at vi trekker på smilebåndene rett og slett fordi ting er egentlig brukbare opp i alt sammen. Dette er en fabelaktig side ved skolen, og vi ønsker aldri å bli så «seriøse» at vi ikke kan le litt godt av oss selv…