Også nøkkelen til å forandre energien eller Hado’en i et rom finner vi i de Buddha Maitreyas Quartskrystall verktøy. Enhver ting, hendelse, tanke som foregår i et rom, et hus eller et område vil gjøre noe med opplevelsen ved å være der. Når et rom mister energien kan man plutselig oppdage at det ikke er hyggelig å oppholde seg der. Det kan være vanskelig å sove der, eller man kan bli helt utmattet av å tilbringe tid der.

Quartskrystall genererer og forsterker energi og har ingen bi-virkninger, slik at når energien i rommet er dårlig, kan energien i Quartskrystallen bistå oss. All Quartskrystall har en krystallin struktur, krystallinstrukturer kan samle, fokusere og utstråle elektromagnetisk energi!!! Quarts krystaller kan ta inn og sende radiosignaler, drive quartsklokker, quarts driver tiden og datoen på hjemmecomputere og quarts kan til og med spille av lyden på favorittmusikken vår.

Quartskrystallets evner

Det vi vet fra vitenskapen er at Quarts krystall kan samle og fokusere energien i et energifelt. Quartskrystall finnes over absolutt hele kloden og har i all tid blitt brukt til healing. Kjemisk er Quarts laget av silisium og oksygen (SiO2) og mesteparten av planeten er laget av mineraler som inneholder silisium dioksid (SiO2). Vi vet at Quart krystallens egenskaper overgår det vi gjerne forbinder med en krystall. Tibetanske munker har hatt inngående kjennskap og forståelse for de «magiske» egenskapene som finnes i krystallinet og dets evne til å samle, fokusere og ikke minst utstråle. De har bevisst brukt Quarts krystall til å produsere lys. Quartsen kan lagre lys, og lyse det ut tilbake igjen. Quarts kan omforme sollys til elektrisitet og faktisk også lagre informasjon. (man regner faktisk med at Quartsen bærer i seg løsningen på PCne’s lagringsbehov i tiden fremover, da de kan lagre 2500 ganger mer enn dagens tilsvarende lagringskapasitet.)

Det som er viktig ved Space-claring er at energien som brukes til å løfte energien i rommet holder en så jevnt «høy» frekvens at man ikke bare skaper midlertidige balanseringer, men at man kan påvirke selve strukturen i rommet, på en mer permanent måte.

Quarts verktøy

Buddha Maitreyas organisasjon tilbyr også permanente verktøy i Quarts krystall som plasseres eller henges i rommet for å jobbe med kraften og energiflyten i rommet. Disse verktøyene virker enten man tror på dem eller ikke, og hans organisasjon viser til, samme som vi får jevnlig tilbakemelding om, at disse energiløftene i bolig utgjør dramatiske forbedringer i livskvalitet. Vi har uttallige tilbakemeldinger om ektefeller av den som kjøper et slikt verktøy, og som er uttalt svært skeptiske, som kommer med stor forundring. Der Quartsverktøyet er hengt opp i soverom får vi høre at de opplever helt ny søvnkvalitet, at de sover bedre, mindre mareritt, mindre hodepine/migrene etc. Akkurat som Dr. Tiller beviste så kan slike verktøy påvirke energi strukturen i et rom fra kaotisk (nærmest som hvit støy på TVen) til å være balansert og i harmoni. Fordi vi alle tar inn energiene rundt oss i underbevisstheten, enten vi bringer det opp til bevissthet eller ikke, vil nødvendigvis en harmonisering av frekvensene rundt oss gjøre noe for oss fysisk, psykiske og emosjonelt.

For mer informasjon om Energibehandling med Quarts Krystall klikk her og gå inn på kurs.