Linken mellom energiarbeid, meditasjon og healing er dypt forankret. Man forklarer ofte at begge deler forener deg med ditt optimale utgangspunkt. Det gjør at du blir mer til stede her og nå og har tilgang til dine egne følelse, din personlighet og ditt potensiale. Rent energimessig fungerer en god healing som et løft i vibrasjonene. Som alt annet energiarbeid som springer ut fra den østlige tradisjonen, er våre healingmetoder basert på balanse. Når mennesket er i balanse, vil den frie viljen og handlekraften være tilgjengelig for oss. Men når erfaringer, hendelser eller vår fortid tapper oss, eller vi er syke, slitne og har mye stress, resulterer dette i ubalanse.For å finne tilbake til overskuddet, må vi igjen ha flyt i energibanene! Dette går helt ned til cellene og atomene i kroppen. Som all annen naturbasert behandling vil du ved å fjerne «proppene» skape større grad av mulighet for energiflyt . Det som ofte skjer er at vi, for eksempel, får ubalanse mellom det sympatiske og parasympatiske nervesystemet (som ofte er det det som skjer med stressrelaterte livsstilsykommer) og at energien har gått i loop. Da kan healingen være et verktøy som hjelper kropp og sjel til å gjenvinne balansen og dermed gjenfinne kraften din.

Østlig contra vestlig tankegang.

Dette er ikke er noe vi her i vesten har vært spesielt flinke til å innlemme i livene våre og vi ser faktisk resultatene av det. Det er hele tiden ramaskrik om mer penger til sykehus, mer midler til forskning, lange køer og uverdige forhold. I Asia har man en lang tradisjon for meditasjon og healing, og av og til blir eksemplets makt det sterkeste argumentet. Rundt om i Asia rapporteres det om tilsvarende forhold som for eksempel Singapore. Det er en storby (city-state) av dimensjoner, med mye stress, kaos og travel energi. Det største sykehuset i Singapore er på størrelse med en alminnelig norsk ungdomskole… Når de blir spurt hvorfor hovedsykehuset deres ikke er større, så opplyser de sannferdig at de er mer opptatt av å holde menneskene sine friske enn å behandle dem når de er syke. Dette vil du finne igjen over hele Asia. Spør du mer gravende etter hva dette innebærer så vil du få innblikk i et utall metoder for meditasjon og healing.

Hva skjer?

Hva skjer når noen får en healing? Akkurat som når en vanndråpe treffer vannet vil den sette i gang bevegelse i alle vannmolekylene rundt seg. Slik vil også en energibehandling heve frekvensene som berøres, og det vil igjen berøre cellene og atomene i kroppen din (hvorfor går vi ganske grundig inn på under sidene våre om kvantefysikk)! Og selv om det kan dreie seg om ganske små forandringer skjer det forandringer når energien øker. Rent faktisk så kan en god healing gi energistrømmer som stimulerer de delene av hjernen som gir oss velbehag.
Gode healingverktøy er ofte «tunet» på spesielle frekvenser som aktiviserer opplevelsen av å være samlet. Ofte er de tunet for å gi en kontakt med den universelle kjærligheten, som så mange er opptatt av som driver med forskjellige former for energiarbeid. I kjølevannet av dette opplever mange at stresset formelig slipper i kroppen og dette kan også bekreftes ved termofotografering, der man kan måle økt gjennomstrømning til muskler og vev etter endt behandling. For mange gir en god healing en følelse av å være jordet, til stede her og nå og til å føle at man er i balanse, fysisk, emosjonelt og psykisk. Ofte kan en god healing virke forløsende på minner, emosjoner og spenninger som har hopet seg opp i kroppen, og da snakker man ofte om at kroppen slipper, nesten som om man dro ut en propp på noe som hadde stått og surnet. Og veldig mange rapporterer også om følelser som glede, harmoni og velvære.