Akasha er best oversatt til eter eller eterisk. Men da snakker vi ikke om eter som i det stoffet de brukte som narkose før i tiden. Her er det snakk om eter i luften og spesifikt det bærende medium i luft som alle elektromagnetiske signaler kan bevege seg gjennom. Dette høres kanskje underlige ut, men eter og luft er ikke det samme: det er ikke luft i verdensrommet, med det er akasha eller eter. Derfor kan man ikke høre lyd i verdensrommet, fordi lyd trenger luft for å bære seg (dette fordi lydbølgene må ha noe å bli transportert gjennom). Men det sendes konstant radiosignaler, forskjellige former for elektromagnetiske bølger og stråler i verdensrommet. Mediet dette sendes gjennom er akashaen eller eteren.

I hinduistisk mystikk sies det at akasha er den grunnleggende substans de fire grunnleggende elementene, ild, vann, jord og luft, er skapt fra. Disse fem elementene representerer også de fem menneskelige sansene. På sanskrit betyr akasha noe sånt som «frie åpne områder, åpen space, himmelen eller det eteriske».

Den indiske filosofen kapila utviklet en filosofisk retning kalt «samkhya» som brukte de 5 elementene som grunnleggende for all kobling mellom energi og masse. I forhold til de fem elementene er forbindelsen satt opp slik. Akasha regnes som det første elementet og det regnes som bærer av lyd. Vi bruker bare èn sans for å ta inn lyd. I denne sammenheng regnes elementet luft for å være det andre elementet og regnes for bærer av berøringssansen. Vi kan høre luft som vind for eksempel og vi kan også kjenne, og oppleve berøring av luft, slik at luft berører to sanser. Neste, og tredje, elementet en ild, og her kobles den mot synet. Vi kan se en flamme, vi kan ta på en flamme og vi kan høre en flamme (blant annet når noe antenner). Det neste, og fjerde, elementet definert er vann og det er linket opp mot sansen smak. Vi kan høre vann, vi kan berøre vann, vi kan se vann og vi kan smake vann. Det femte elementet er jordelementet og det er linket opp mot sansen å lukte. Her aktiveres alle sansene våre; vi kan høre jord (god mineralrik jord kan man høre at har liv –som for eksempel i en kompost), vi kan berøre jord, vi kan se jord, vi kan smake jord og vi kan lukte jord.

Så akasha er en del av altet og regnes som det aller mest opprinnelige, den substans alt annet –alle sansene våre og alle elementene bygges ut fra.

I vesten er det altså eter eller som alkymiens «kvintessens» som er det best dekkende ord. I østen beskrives akasha også som substansen «pregnant with all possibilities» som gjør at koblingen mot kvantefysikkens zero point field eller nullpunktsfeltet blir klart relevant.
Akasie treet og akashic records

Akasie treet blir også mytisk, spirituelt og åndelig sett på som «livets tre». Og akashabegrepet er også utgangspunktet for det man kaller «the akashic records» eller akasha krønikene. Akashic records er et uttrykk som refererer til et universelt arkiv som lagrer hver tanke, hvert ord og hver handling. Disse filene blir kalt akashic fordi de er bygget av akasha, som da igjen er den energimessige substans alt liv er skapt fra. Akashic records er som et makrokosmos for underbevissheten, de fungerer simultant og lagrer alle vår opplevelser på alle plan.

Akashic records er også det den vestlige verden gjerne omtaler som «den kollektive bevissthet», og det er også dette som gjør clairvoyans og klarsynt intuisjon mulig. Nettopp fordi det representerer den substans som våre tanker og handlinger befinner seg i. Alle våre tanker er frekvenser som når tenkt sendes i hjernen. For at disse frekvensene skal kunne sendes og fyre av neuronnettet i hjernen trenger det et medium å «bevege» seg i og det er nettopp akashaen.