«Jeg er jo meg», tenker du kanskje. Ikke nødvendigvis, er det vitenskapelige svaret på det!

De siste ti-årene har vi hatt en bølge av «law of attraction», selvrealisering, selvutvikling og materiell inflasjon. Men, selv om du har lest side opp og side ned, affirmert og forhandlet med ditt indre om hva du «fortjener» kan det hende du ikke kommer helt i mål! Gjør du det feil? Ikke nødvendigvis.

Men, kanskje kjenner du ikke kropp og sjels underliggende mekanismer nok til å gjøre de ønskede forandringene. Det gjør de færreste, for forskningen er så ny at den ikke befinner seg i vår «etablerte» kollektive kunnskapsbase.

To nye begreper har kommet til overflaten innen forskning i psykologi, neuro-adaptivitet, resonans til omgivelser og virkelighet og det epi-genetiske utgangspunktet vi alle starter livet med. Og det er «Implicit memory og priming».

Jeg kommer til å benytte meg av denne informasjonen, og kanskje «overforklare» analogiene, da de er den beste måten å forklare det vi akkurat nå har begynt å forstå!

Priming betyr det samme som «grunning». Altså det utgangspunktet vi har når vi skal male.

Du grunner et lerret, du grunner et hus. Og dersom denne grunningen ikke er god nok, vil det slå sprekker, løsne, renne eller skille seg.

Du forstår tegningen (eller maleriet)…

Kort forklart sier den nyeste forskningen, som ikke er så ny innen den spirituelle lære, at studier innen det menneskelige potensiale viser at den elektrofysiologiske grunnings-signaturen utvikles tidlig, og lenge før vi er i stand til aktivt å utøve en kognitiv aktivitet.

Kort forklart, dersom du er grunnet for oljemaling og maler med vannbasert, vil ikke dette gi deg noe fungerende resultat…

Allerede for nesten 100 år siden forsto storheter som Carl Jung, «grunnings-prinsippet». Underbevisstheten styrer 95% av alt vi sier, tenker og gjør. Dette forklarer hvorfor vi kan være så selvmotsigende i forhold til hva vi drømmer om og hva vi realiserer ut i livet. Vi har feil grunning.

Dersom du er kronisk blakk, deprimert, uten nærende relasjoner eller tro på deg selv, kan dette skyldes det «nevrale bakteppet» som søker det kjente. Det vil si, er du vant til å bli behandlet dårlig, vil din grunning søke energier, situasjoner eller erfaringer der du blir behandlet dårlig. Og vice versa.

Kanskje du blir en som behandler situasjoner eller relasjoner dårlig, når det er opp til deg, uten at du selv er klar over dette!

Kan du endre «grunning» slik at du får det du «faktisk» ønsker, at du kan være den «deg» du vet du har i deg? SELVSAGT!! Du må «bare» vite hvordan… Og her kommer livs-såret til mange i dag; det er som å titte inn i en virkelighet som vibrerer i alt du lengter etter, føler at er «deg» og som du inderlig ønsker, men mangler nøkkelen til glassdøren mellom deg og «DEG»!

Denne nøkkelen er det Akashaskolen har hjulpet mange tusener av mennesker å finne de siste 20 årene. Og, vi kan nå si med god margin; vi kan hjelpe deg og, om du ønsker…

Dine grunning, eller grunnleggende energetiske signatur, som den også kalles, vil ALLTID søke sin match. Den er faktisk som en magnet! Den trekker deg dit. Vi vet i relasjonspsykologien at ALLE relasjoner, vennskap, kollega, kjærlighetsrelasjon du går inn i VIL HA EN ENERGETISK SIGNATURMATCH det øyeblikket du involverer deg! Betyr det at det er balanse? Overhodet ikke!

Dersom du er vant til å få «30%» av plassen i en relasjon, med lite ros og støtte, vil din energimatch være å finne en som trives med å få «70%» av energien, uten å gjøre særlig mye for det! Savner du da å være «DEG»?

Den som søker flyt, respekt, omsorg og overskudd! Og har signatur (grunning) til å skape dette livsverket, denne erfaringen? Trolig!! Men, som med maling, vi må komme ned til grunningen, etter lag på lag med uønskete og ikke fungerende opplevelser og erfaringer utenpå!

NÅR DU NÅ VET AT DENNE GRUNNINGSJOBBEN; SIGNATURENDRINGEN ER OPP TIL DEG, ER DU DA INTERESSERT, VILLIG ELLER RESPEKTFULL NOK MOT DEG SELV TIL Å GJØRE DEN?

Huset ditt «maler» seg ikke selv, og det gjør heller ikke livet ditt. Det følger signatur instruksene, helt til du endrer dem! Da følger det den nye signaturen! Dette er harde fakta -uten unntak! Men, signaturen ligger bak din kognitive virkelighet og kognitive valg. At du «bestemmer» deg for å få bedre selvbilde, et rikere liv, på alle måter, eller være respektert, både av deg selv og andre, styrer 5 % av utfallet, og det er dårlige odds.

Allerede på Akashaskolens Introkurs, vil du lære grunnverktøyene og teknikkene, for å låse opp ditt ønskede potensiale! Teknikkene våre ble utviklet for «den vestlige verden» på 1960 tallet i USA, og mange millioner har i dag, endret livet sitt fundamentalt, takket være dem.

Noe av det viktigste er å forstå at vi kan ikke «kopiere» andre for å få til det de har fått til. Vi har alle en helt unik signatur, eller erfaringsbestilling. Dette har kostet oss mye sorg, manglende tro på oss selv og perfeksjonisme i århundrer nå!

Vi kan heller ikke endre grunningen vår når vi er stresset, i «fight, flight or freeze» eller når vi mangler kunnskapen til hvordan vi når inn til de delene av oss som setter energien for livet vårt.

Det er som å skulle male et hus som brenner.

Så vår cellulære tilstand, vår stemning og ikke minst vår puls, må være i balanse, for å -i det hele tatt- ha sjans til å begynne denne forandringen mot å finne vårt dypere selv, vårt potensiale. Her vil de delene av hjernen vi deler med dyrene, «reptilhjernen» og det limbiske systemet være der grunningen er gjort, signaturen sendes fra.

Meditasjon er dermed helt nødvendig! Men, ikke den type meditasjon som gjør deg flytende. Men den som bringer deg inn i absolutt «nuet». Eckhart Tolle kaller det «The Power of Now». En bestselger bok, som har forandret mange menneskers liv.

Vi må være på plass i oss selv, for underbevisstheten skjønner ikke ord, den opererer i bilder, og følelser/stemninger.

Signaturen din, som «bestiller» repeterte erfaringer av tomhet, sårbarhet, manglende tro på deg selv, og evnen til å tiltrekke deg relasjoner som «ikke virker», kan stamme fra skader, sår og hendelser langt tilbake i tid. Billedlig kan du ikke bruke fint sandpapir for å fjerne skruen i dette treet. Det samme gjelder underbevisstheten din.

Vi skal ikke kappe opp treet for å få skaden ut, det vil ikke treet «overleve». Akkurat som vi skal og må ikke retraumatisere skruen i din fortid, til den grad av vi hogger oss inn for å ta den med makt. Vi må erkjenne den, for så å erstatte den med visdom, selvinnsikt og egenkjærlighet. Vi får selvrespekt og egenkjærlighet når vi virkelig dypt forstår at vi ikke ER sårene våre.

At de havnet inn i oss en gang i fortiden, og at de kan styrke oss. Og vi blir mindre sårbare, når vi ser hvor langt vi er kommet med at noen har «skrudd inn» en usannhet, sjalusi, et karakter-drap eller at en «skadet» person, skader andre.

Ofte «tror» vi at det å fjerne «skruen» er vondere enn å la den forbli der. At alt vil skylle over oss samtidig, og at livet vil drukne i alt som hindrer oss og har hindret oss opp gjennom livet i å være vårt komplette potensiale!

DET ER IKKE TILFELLE!! DU VIL IKKE DRUKNE, DU VIL FORLØSE!

De som har gjort selvutviklingsarbeide, og ønsker å dele med andre hvor eksepsjonelt mye bedre livet har blitt, blir ofte, taust, overhørt, på grunnen av frykten for at hele bølgen av smerte vil ta en. Mange av våre studenter sier det rett ut; Hvordan skal jeg bli trodd, på at jeg har fått et nytt og bedre liv, en ny og bedre «JEG»! Omgivelsene ser det med egne øyne, men synes at det virker for bra til å være sant! Hva skjer nå, når nevro-psykologien kan BEVISE det, er du fortsatt i mot å ha det bra? Ingen av oss er dumme eller ønsker oss dårligere omstendigheter enn det vi behøver.

Men, vi er vanemennesker. Så maler du med vannmaling på oljegrunning igjen og igjen, vil du ende med å tro at du er en elendig maler. Da kan du bli provosert av de som får det til! De må simpelthen bare være mye bedre malere…

Kort oppsummert: Hvem ønsker å gjøre forandringen? Hvem ønsker å lære seg å endre grunningen, den elektrofysiologiske signaturen vi VET kan endres? De fleste av oss er «gode» til å lage «elendige» unnskyldninger for at vi ikke kan, det passer ikke, vi har ikke tid, vi har ikke råd, vi ser det ikke for oss, når vi tittet godt i bakspeilene våre.

Vi har ikke endret oss av oss selv, til nå, så hvorfor skal vi endre når vi lærer hvordan vi gjør det? Spør en maler! Hender det du må «strippe» ned til fundamentet, for å reparere en ikke-fungerende klattejobb! Selvsagt vil maleren si! Det er da vi får resultater som varer i mange, mange ti-år…

MEN! Da må vi også adressere «elefanten i rommet».

Hva om din fortid har så mange skruer, skrudd inn av mennesker som forsøker å hevde seg, skjule sine egne feil og mangler, eller ikke unner andre suksess? Hva om du vil få kritikk, når du begynner å like deg selv, stå opp for deg selv, elske deg selv, slik at uvær preller av. Igjen; grunnings-analogien. Et hus med feil grunning, elendig klatting og feil materialbruk, vil skades av uvær, skittkasting og skudd fra hofta. Men, en riktig balansert person VIL IKKE DET! Det preller av. Det får ikke tak. Vi har alle «den ene» eller den gruppen med mennesker i livet vårt, fortiden vår, som vil klage på oss, samme hva vi gjør.

Og spesielt når vi blir sterke, stråler, finner ressursene våre og våger!! Den ene personen som ikke liker «pizzaen» din skal ikke overskygge alle de som elsker den. Eller de nye erfaringene, som tilbyr flyt, optimisme, gode mennesker, ressurser og muligheter. Dette håndterer vi godt på Akashaskolen.

Det er viktig å ikke «late som» om vi ikke er redd for «karakter-dreperne» våre! Vi er det! Men, vi behøver ikke. Da er vi slaver til omstendigheter og personer som alltid vil finne feil ved oss, samme hvor gode intensjoner vi har. Det større hjerte du viser, det mer krevende blir kritikken og stikkene! Og dette går i arv.

En annen «elefant i rommet» er uttelling!

Mange som begynner med personlig utvikling, da utvikling som å vikle seg ut av noe man er viklet inn i, opplever krav til resultat. Enten innenfra eller utenfra, eller en god kombinasjon. Trenden med «law of attraction» er i stor grad basert på penger, eiendeler, posisjon eller beundring. Materielle, synlige resultater.

Men, de fleste som har klart å karre til seg en god posjon av disse «premiene» opplever ikke å være noe lykkeligere!

Grunnen til dette er at lykke er ingenting, altså ikke en TING!

Den er gratis, på samme måte som selvrespekt, egenkjærlighet, troen på seg selv og sin egen verdi som medmenneske. Lykke har en svært høy, energetisk energi. Den er den egentlige rikdommen i livet. OG, når vi er dypt lykkelig, fornøyd med oss selv og evner å ta vare på oss selv, som en tilstand, ikke som noe materielt: SÅ FØLGER OFTE DET MATERIELLE ETTER!!!

Vi har uendelig mange eksempler på bedre økonomi, skjønnere partnere, utrolige jobbmuligheter og så videre, som kommer i kjølevannet av at vi høyner vår energetiske signatur. At vi blir solide, slitesterke, kreative og får personlig substans! Men, det begynner innenfra, aldri utenfra!

Nå har jeg «vridd» ut så mange analogier og bilder som jeg kan (for underbevisstheten forstår ikke ord), og håper at poengene kommer gjennom. Er du LITT nysgjerrig på om dette kan være noe for deg, så forsøk med en Tarot-kveld eller et Introkurs.

Da vil du få en solid smakebit på hva som er mulig for deg.

Vi mennesker er flokkdyr, og sammenligning er nesten ikke til å unngå. I tidligere tider brukte man utrykket at enhver person måtte vite hvilken stasjon de skulle gå av på. Dette gjorde at overklassen ikke fikk noen form for dårlig samvittighet ved å leve ekstravagant, omringet av fattigdom. Dette ligger fortsatt i den kollektive bevisstheten. Hva om du bestemmer at du vil gå av på den stasjonen som passer deg! Da rokker du ved alt som heter statussymboler, biologisk misunnelse og sjalusi, hovmod og nedlatenhet og ikke minst det at mange mener de kan plassere andre mennesker i bokser, slik at de selv fremstår som mer «vellykkede».

Det siste halve året har det skjedd en forsterket kraft i frykten for at vi alle skal finne vår egentlige JEG som vi lengter så dypt etter. Student etter student, klient etter klient, formidler de mest «håreisende» erfaringer på at omgivelsene ønsker dem på de dårligste stasjonene, alt etter som hvordan de definerer det selv.

Jeg hører om mannen som opplever at datteren blir kidnappet, og mor påstår at han slår henne, selv om større barn har bodd i hjemmet (fra tidligere forhold) og aldri har opplevd noe i nærheten. Mannen som gjennom AA blir nykter og får en liter konjakk i bursdagsgave fra foreldrene sine. Kvinnen som blir beskylt for å leve et dobbeltliv, da mannen fant en dame på en porno-side som lignet henne (ingen respons på hva han gjorde på pornosider). Listen er trist og lang! Men, jeg behøver ikke å se lengre enn i speilet, for å se hvor viktig en god grunning er, der skitkastingen preller av, hvor det er ikke mulig å komme gjennom med den type ønsker om å skade.

Da jeg giftet meg fikk jeg beskjed om at jeg var ikke en hvit brud, men en hvit heks. Kanskje fordi vi var så inderlig forelsket, eller kanskje fordi jeg er en heks… Vi var under alle omstendigheter vanvittig forelsket. Jeg har blitt beskylt for å være usolidarisk egosentrisk, fordi jeg har skapt en jobb jeg elsker, fordi «alle» kunne jo ikke gå rundt å elske jobben sin. Jeg har blitt beskylt for å være rusmisbruker, fordi det må rus inn i bildet for å gjennomgående være så glad i livet sitt og de som jeg elsker. Listen kan bli lang!

Men, jeg forstår at jeg går av på stasjoner, noen ikke mener jeg fortjener å gå av på! Det er faktisk ikke mitt problem, det er deres!

Avslutter med et nydelig utsagt jeg akkurat så fra Oprah Winfrey! De fleste vet at hun har hatt en svært krevende barndom og fortid, og mange stygge skruer skrudd inn. Det var flere kjente skuespillere i sofaen, og de ble spurt hva som var viktigst i livene deres. De andre nevnte barn, familie og lignende. Da det kom til Oprah sa hun høyt «I get to be ME»!!!!

Så hva synes du; ØNSKER DU Å VÆRE DEG???

I så fall, kan du begynne reisen til «DEG» ved å melde deg på Akashaskolen Introkurs.

Her lærer du de grunnleggende teknikkene SOM ER EN FORUTSETNING FOR Å ENDRE GRUNNING/SIGNATUR.

Dette er målbart og blir forklart og lært deg på en måte som gjør at du vil gå ut av kurset med et fundament, som er starten på reisen til å være din egen lykkes smed!
MELD DEG PÅ HER: