Når det gjelder intuisjon så har vi mennesker flere måter vi oppfatter eller tar inn informasjonen fra vår egen intuisjon. Vi er ofte sterkere på noen former enn andre, men alle mennesker har utgangspunkt for og anledning til å ta inn faktisk informasjon uten bruk av de fem sansene via intuisjonen sin.

Psi er blitt et samlebegrep som omhandler paranormale opplevelser og hendelser, gitt av den britiske psykologen Robert Thouless i 1942. Det uttales «saih», og referer til den 23. bokstaven i det greske alfabetet. Psi er også første bokstaven i ordet psyke som betyr sjel.
Psi som begrep favner forskjellige former for intuisjon og informasjon, alt fra telepati, clairvoyance, prekognisjon og psykokinese. Det som er svært interessant, og et svært viktig poeng i debatten rundt hvorvidt slike fenomen finnes er det faktum at man finner ord for Psi opplevelser i absolutt alle språk!!! Denne helt fundamentale utspredelsen av begrepet er i seg selv et tungtveiende bevis på at slike intuitive og/eller spirituelle fenomen er en del av de menneskelige opplevelsene. Det er et faktum at Psi hendelser har blitt nedtegnet og registrert av personer fra alle kjente kulturer, gjennomgående, gjennom hele vår registrerte historie, til alle tider og i alle nivåer av utkling av kulturene. Det kan ikke argumenteres at ord og uttrykk for fenomen overlever, dersom de ikke er representert i kulturen. Språkforskere vet at språk er i levende utvikling og ord man slutter å bruke går ut av språket.

Typer av psi

Noen av de vanligste formene for Psi regnes å være:

Telekinese eller psykokinese: Evnen til å bevege gjenstander eller berøre/endre egenskaper ved fysiske gjenstander ved hjelp av bevisstheten. Den rene telekinesen er den minst utbredte av Psi egenskapene, da når det gjelder levetering (=få gjenstander til å bevege seg i løse luften) og det å få gjenstander til å flytte seg, bøye seg eller forandre seg. Mens når det gjelder å påvirke energi og masse ved hjelp av bevissthet, så er dette en gjennomdokumentert evne som så godt som alle mennesker kan få kontakt med, dersom de stiller seg åpne og virkelig ønsker å påvirke. Dette er bevisst et vanvittig antall ganger ved hjelp av vitenskapelig tester som anvender RNG tester (mer om dette nederst på siden).

Psykometri: Evnen til å «lese» faktisk informasjon ved hjelp av hendene. I hver håndflate finnes det chakraer (energisentra) som hos noen er spesielt følsomme for intuitiv informasjon. Dette betyr at en med disse evnene kan få f.eks et nøkkelknippe eller en gammel kosebamse, og «lese» ut informasjon om eier og hendelser. Svært ofte er det følelser som leses ut og det virker rent energetisk som om det er eieren av gjenstandenes følelser som sterkest blir overført på private gjenstander.

Clairvoyance: Evnen til å formidle informasjon, her og nå, som stammer fra en ekstern kilde. Clairvoyance er et fransk begrep som oversettes til «klarsyn». Det innebærer at man lærer å lese informasjon som befinner seg i energien/auraen til for eksempel et annet menneske. Denne type informasjon blir ikke nødvendigvis bevisst «sendt» til den clairvoyante, som ved telepati, men det kan svært godt hende at personen som sender informasjonen svært gjerne vil ha tak i den, da dette kan være koblinger og innsikt som for øyeblikket ikke ligger i senders bevissthet. I slike tilfeller vil den clairvoyante kunne formidle faktisk informasjon uten bruk av de fem sansene.

Clairaudience: Også dette er evnen til å formidle informasjon, ekstrasensorisk, som stammer fra en ekstern kilde. Dette kan godt oversettes til å være «klarhørt», men her dreier det seg om en form for indre mentalt øre, som ikke er det samme som det å høre stemmer slik tilfeller fra psykiatrien kan omhandle. Det dreier seg heller ikke om den indre, ofte kritiserende, stemmen som kan poppe opp i hodet og fortelle deg at du ser tykk ut i det antrekket… Mange mennesker rapporterer om at de har gjort viktige beslutninger i livet, eller unngått å gjennomføre allerede bestemte handlinger, ved at «det kom en stemme inn i hodet mitt som sa…». Dette kan dreie seg om alt fra å kjøre en annen vei, for så å høre at det hadde vært en ulykke på den veien man skulle tatt, til å gjøre «ulogiske» ting eller endringer, som viser seg å være et lykketreff.

Clairsentience: Dette er også en av de ekstrasensoriske måtene å ta inn faktisk informasjon. Her er man «klarfølt» eller «klarrørt». Dette betyr at man, uten bruk av de fem sansene, tar inn faktisk informasjon gjennom følelsene. Dette er en av de virkelig utfordrende måtene å ta inn intuisjon, da det er så veldig lett å forveksle inntrykket med magefølelse og egne subjektive referanser. Clairsentience opplevelser kan fortone seg som å ta inn en annen persons tilstand slik at det formidles via følelsene. Et kjennetegn kan være at følelsen er «malplassert» slik at den ikke kommer innenfra. For det er jo ikke slik at om det plutselig oppstår en sterk følelse av uvilje mot å hjelpe en kjær venn med å flytte den dagen det tilfeldigvis hagler sidelengst at dette nødvendigvis er en klarfølt informasjon av viktig betydning… det kan faktisk være en klar følt uvilje mot å lempe gjenstander i slikt vær.

Claircognizance: Denne typen intuisjonsopplevelse er det ganske vanlig å ha hatt i løpet av livet. Ordet betyr «klarviten» eller «klarvisst» og er den opplevelsen som skjer når man bare vet noe. Man kan ikke redegjøre for hvorfor eller hvordan, men noe fremstår som konkret og som en klar kunnskap, man vet noe -uten å vite hvordan eller hvorfor man vet det. Også her kan det dreie seg om at man sanser elementer som er viktige og som for eksempel gjør at man velger annerledes enn man hadde tenkt, og kanskje der og da litt «ulogisk». Rent selvutviklingsmessig gir ikke denne typen intuisjon mye selvinnsikt, fordi man klarer ikke å få tak i prosessen rundt det at man forstår. Det er som å få fasiten på et vanskelig regnestykke, man har svaret, men klarer ikke å regne seg til et tilsvarende svar neste gang.

Telepati: Dette er det ekstrasensoriske fenomen der den ene parten, bevisst sender en informasjon som den ønsker at mottaker skal motta i sin helhet. En form for spirituell SMS, uten mobil… Alle har vi vel tenkt på å ringe noen og så ringer de, eller tenkt at man må fortelle noen noe nytt og så har de på mystisk vis peilet seg inn. Telepati er gang på gang registrert hos tvillinger, da særlig eneggede, og det er rent fakta i mengden av historier om tvillinger som måtte settes i forskjellige rom under eksamen og prøver, da de gjorde de samme feil, skrivefeil etc når de satt i hver sin ende av samme rom. Det er også registrert slike forbindelser i familier, spesielt mellom mor og barn, som har tilbrakt +- 9 måneder i samme space, marinert i hverandres aura.

Det finnes også andre typer Psi som omhandler alt fra det å være medium, eller såkalt transmedium, det å være sanndrømt, ut av kroppen opplevelser og en rekke andre fenomener. For oss er de intuisjonsbaserte formene for Psi av spesiell interesse, da disse også bidrar til å forsterke de intuitive evnene, den sjette (eventuelt første) sansen.

Vitenskapelig dokumentasjon

Det som er interessant når det gjelder Psi begrepene er om disse, til tross for at de eksisterer i alle kjente språk, kulturer og samfunn, kan bevises gjennom vitenskapens definerte metoder. Mange sier faktisk det: «dersom det finnes bevis på at slike evner eksisterer, så skal jeg selvsagt tro på dem..» Faktum er at eksistensen av Psi er gjennomdokumentert for lenge siden. Det er en vitenskapelig sannhet at det skjer. Det er gjort så mange gjentatte forsøk på blant annet hvorvidt mennesker kan bruke sin frie vilje til å påvirke utfallet av en RNG maskin. RNG (random number generator) er en form for vitenskapelig kron og mynt kaster, der utfallet er like tilfeldig som om du kaster kron og mynt vanvittig mange ganger. Denne er fullt ut akseptert som et vitenskapelig apparat til å utføre målinger med, og målet for personen eller gruppen er å forsøke å påvirke maskinen (som statistisk, når overlatt til seg selv, havner på en 50/50 fordeling) til å «myntkaste» bare enere eller bare nuller. Over hele verden er slike undersøkelser gjennomført og det er nå gjennomført så mange hundrede vitenskapelig forsøk med mange mennesker involvert hver gang at for eksempel forskerne ved Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR Lab), ikke lenger kommer til å gjøre forsøk på hvorvidt dette er mulig, det anses som bevist, det man nå søker er å finne ut hvordan. Grunnen til at man anser dette som bevist er at oddsen for at resultatene av mengde vitenskapelig data skulle skyldes flaks, slump eller tilfeldighet er 35 trillioner mot 1!!! Det samme gjelder remote viewing (=clairvoyance) forskningen som ble gjennomført ved Standford Universitetet i tiden 1973-1988. Også disse kom ut med bevis der oddsen mot at det dreide seg om flaks, slump eller tilfeldighet, på grunn av så mange positive resultat, som odds på en milliard millarder til 1!!! Så bevisene for at Psi begrepet i aller høyeste grad er en del av vår virkelighet, kultur og samfunn er til gangs dokumentert. Nå har mange hatt personlige opplevelser som er så sterke og sanne at slike vitenskapelige elementer ikke har betydning. Men, grunnen til at vi vektlegger dem er at ved å erkjenne at både den spirituelle vinkelen og den vitenskapelige nå snakker om det samme så hadde det vært spennende å se hva som kan komme ut av at begge leire erkjenner dette…