Den aller mest spennende healingmetoden vi tilbyr er Energibehandling med Quarts Krystall. Dette er en metode som har røtter helt tilbake til Buddhas tid. Quarts verktøyet vi benytter er levert av H.H. Gyalwa Jampa Rinpoche; Buddha Maitreya, og det er buddhistiske lamaer som kobler energiverktøyet som hovedsakelig består av Quarts Krystall.

For å forstå hvorfor vi bruker disse verktøyene må vi innom hvorfor Quarts krystall er så mye brukt i healing og energiarbeid.

Hvorfor quarts?

Nøkkelen til all healing er energi. Enhver ting, hendelse, tanke som fratar en celle energi vil gjøre den svakere. Når en celle blir svak sender den ut et signal til hjernen der den ber om mer energi for å løse problemet. Dersom hjernen har nok bio-energi i reserve og «hører» signalet (dvs at vi ikke har tatt noe smertestillende for fysiske plager eller lykkepiller, sovemedisin etc for psykiske og emosjonelle plager) vil hjernen sende den energien cellen trenger for å «reparere» problemet. Denne prosessen skjer hos alle mennesker, men veldig mange av oss går til tider tom for bio-energien som restaurerer systemet. Det som da skjer er at vi får plager og at vi blir syke av livene våre. Nesten til det repetitive kan vi da skyte inn at nettopp derfor driver den østlige delen av verden med så mye meditasjon, balansering og energiarbeid. Fordi det er nettopp slik vi opparbeider bio-energien.

Hvordan virker quarts?

Quartskrystall genererer og forsterker energi og har ingen bi-virkninger, slik at når vi er tomme og ikke klarer å produsere egen energi til cellene, kan energien i Quartskrystallen bistå oss. All Quartskrystall har en krystallin struktur, krystallinstrukturer kan samle, fokusere og utstråle elektromagnetisk energi!!! Quarts krystaller kan ta inn og sende radiosignaler, drive quartsklokker, -quarts driver tiden og datoen på hjemmecomputere og quarts kan til og med spille av lyden på favorittmusikken vår.

Det vi vet fra vitenskapen er at Quarts krystall kan samle og fokusere energien i et energifelt. Quartskrystall finnes over absolutt hele kloden og har i all tid blitt brukt til healing. Kjemisk er Quarts laget av silisium og oksygen (SiO2) og mesteparten av planeten er laget av mineraler som inneholder silisium dioksid (SiO2). Kroppen vår har også SiO2 som en av sine bestanddeler, og det gir grunnlag for å tro at det er nettopp Quarts krystallens evne til å dra opp energien i kroppen (ved at healing-Quartskrystallen har en høyere frekvens en SiO2et i kroppen) som gjør at healinger med Quartskrystall øker bioenergien og celleenergien i kroppen.

Hvorfor bruker vi quarts verktøyene?

Akashaskolen tilbyr egne kurs der man lærer Energibehandling med Quarts Krystall. Det som gjør dette metodeverker spesielt spennende er at vi ved å bruke disse spesielt kraftfulle Quarts krystallene så har de et høyere energifelt aktivisert i seg. Dette betyr to ting. Det ene er at den kunnskapen buddhistiske lamaer har om å holde på energien, gjør at Quartsen ikke kan «manipuleres» til å senke frekvensene sine, og da klarer vi ikke å overstyre dem. De besitter det vi gjerne kaller «Kristus energien» eller som Tibetanerne refererer til som «Buddha Nature». Det andre vi oppnår ved å bruke så sterke og effektive verktøy er at vi unngår å bruke vår egen energi på den vi healer. Det er slettes ikke sikkert at min kropps frekvenser vil kunne gjøre noe som helst godt for andre, snarere tvert i mot; jeg har mine prosesser på livets skole –med de frekvensene jeg bruker for det. En jeg skal heale har sine prosesser på livets skole og det kan bli rett og slett feil å få mine frekvenser på «kjøpet» i en healing. Mange healing metoder er basert på å bruke seg selv som kanal og det kan bli ganske feil om man blir utbrent av å skulle ha så mange forskjellige energien gjennom gjennom kroppen til enhver tid. En svært «ubehagelig» energimessig sammenligning på healingarbeid med egen energi kontra «rene» energikilder er forskjellen på å tilby noen ditt, allerede, brukte badevann eller å tilby dem et nytt tappet kar for badet sitt…