• Denne artikkelen dreier seg om DITT forhold til verden; den indre og den ytre.
  • Den dreier seg om naturvitenskapelig tilnærming, beviselig treffsikkert i mange 1000 år.
  • Den dreier seg om uungåelige krefter og påvirkninger, som kan bli til kaos eller glede.
  • Den dreier seg om at vi trenger verktøy, teknikker, støtte, bevissthet og innsikt.
  • Den dreier seg om at det aldri har vært så store muligheter til å nå personlige mål.
  • Den dreier seg om at DU ER DIN EGEN LYKKES SMED; HELDIGVIS OG HELDIGRIS :D.

Hele menneskeheten går gjennom store skifter om dagen. Mange mener at det skiftet som vi «forventet» etter 21. desember 2012, faktisk trer inn i tiden vår nå! Søken etter et liv som gir mening og verdi har alltid vært viktig for oss mennesker. Vi er ikke bare en kropp, vi har også en sjel. Dette er vår unike personlighet, og sjelen bringer med seg mange lekser, men også mange styrker, visdom og ressurser. Dersom vi kun lever et liv, basert på å speile omverdenen, får vi ikke gleden av sjelens gaver.
For å forklare den endringen vi står i, som nå berører hele menneskeheten, kan vi bare se til USA, hvem hadde «trodd» slike endringer kunne skje helt opp til presidentnivå? Men, behovet for at noe endrer seg er så stort, at selv her vil menneskeheten kunne overraske oss.

Akashaskolen jobber i feltet mellom vitenskap, psykologi, og spiritualitet. Vitenskapen har egne premisser for hva som er «vitenskapelig», selv om den har lov å endre «sannhet» når noe nytt avdekkes. Dersom du har hatt en personlig, spirituell, erfaring, regnes den ikke som «vitenskapelig». Men, for mange av oss, erfarer vi at ting ikke er så «tilfeldig» (synkronisisteter), og at indre bevissthet, informasjon og opplevelser overgår de ytre. Da sier vi gjerne at spiritualiteten «becomes self-evident». Med andre ord at våre spirituelle erfaringer blir sannere, enn de vi blir fortalt fra andre, som ikke har hatt tilsvarende. Et aktuelt eksempel er at en som har sett en engel/guide/spirit HAR selvsagt det, det er gjerne ikke noe man lyver på seg, i vår materialistiske tid. Men, en som aldri har sett, følt, erfart en engel/guide/spirit HAR selvsagt ikke det! Da ville de enten sagt det, eller vært stille om det…

Det finnes mange «naturvitenskapelige» retninger, som er langt forbi kritisk masse i forhold til erfaring, gjentagelse, forutsigbarhet og manifestering. En av disse er Astrologien. Den har vært sentral i mange, mange tusen år, og både herskere og kongelige har i tidligere tider benyttet astrologer for å regjere. Det er en grunn for det også! Ikke fordi de var naive, eller overtroiske, men fordi det var et eksepsjonelt viktig verktøy for å utføre gjerningene sine. Vi kan trygt si at astrologi (ikke «ukeblad» generaliteter for hele sol tegn) nå har nok bevis (evidens) og er langt over kritisk masse i forhold til sin forutsigbarhet. Den har blitt «Selv-bevisende».
Takket være våre ekstremt dyktige astrologer på Akashaskolen, har vi nå fått dypere innsikt i hva som skjer rent astrologisk med menneskeheten om dagen.
Akkurat nå er det planeten Mars og kometen Chiron som gjør seg gjeldende. Chiron er en Kentaur, og den dyktigste healeren, som ikke klarer å heale seg selv.
Navnet er stammen for fag som Kiropraktor og Kirurg. Myten forteller om Chiron som han som ofret livet sitt for menneskeheten (så vi fikk tilgang til ild). Lyder kjent; en healer som ofret livet for at vi skulle ha tilgang til nødvendige krefter for overlevelse. Ild, representerer mye mer enn flammen.

Saturn kommer også inn i bildet her. Saturn er læremesteren for menneskeheten. Saturn skal hjelpe oss til å navigere i en tøff hverdag, men vil også representere våre behov for grenser. Vi har som kropp, når vi ikke nærer sjelen, store, materielle/fysiske begrensninger. Saturn er den siste av planetene vi kan se med det blotte øye. Resten av planetene er «usynlige», den første av dem er Uranus.

Og inn her kommer Chiron, som symboliseres i astrologkartet som en nøkkel; og det er ingen tilfeldighet… Chiron går i bane mellom Saturn og Uranus; altså mellom det vi kan se og det vi ikke kan se! Som den sårede healer, kan vi oppleve Chiron som smertefull. Men den søker å hjelpe oss tilbake til den «guddommelighet» vi var som sjel. Vi er kilden, lyset, Source, som fragment. Det vil si at sjelen rommer tilgang til alt som er beskrevet som «høyere bevissthet» og evnen til å gjenkjenne vårt livs «guddommelige» plan. I mange religioner snakker man om «the original wound», livs-såret. Som både viser til den separasjonen en kropp representerer, men som på individuelt plan representerer det temaet vi ikke føler at vi klarer å hele, fikse eller få oversikt
over. Dette kan være selvtillit, selvaksept, kjærlighet, trygghet, frihet, økonomi, karriere, relasjoner osv. Vi kommer alle med et livs-sår og den ultimate oppgaven livet er, for oss mennesker, er å finne dette, og lege det!

Når Mars kommer inn i bildet, kommer det trykk, det kommer handlekraft, men det kommer også uunngåelighet! Det individuelle livs-såret åpnes for hele menneskeheten det neste halve året. Dette er helt ufravikelig soleklart fra vitenskapen ASTROLOGI! Som har hatt rett, gang på gang, i mange, mange tusen år! Det kan oppleves som om krefter kommer inn og «brutalt» åpner verkebyllen vår. Vi kan oppleve det som veldig negativt, dersom vi ikke har noen form for
teknikker eller verktøy, for å håndtere denne prosessen. Tenk deg, rent fysisk, at du gikk rundt med et stort, infisert sår, som plutselig sprakk opp. Ville du
ikke da ønsket tilgang til å rense, fjerne pusset, og bli friskere etter at såret var helet? Selvsagt!

Men, hva hvis dette såret er emosjonelt, psykisk, eller kaster deg inn i situasjoner du frykter mest? Da høres Mars/Chiron ut som et lite mareritt… På Akashaskolen har vi teknikker og verktøy, som gir oss mulighet til å rense disse sårene (blant annet jording og beskyttelse), som gjør at du ikke slipper verkebyllen ut i auraen, får så å bevege deg i det, kræsje i det, tiltrekke deg mer av det, slik en aura gjør. Vi er vibrasjon, og alt du sender ut kommer tilbake. Det er en de grunnleggende, energetiske, resonans-lovene. Så med såret i deg, vil du fortsatt tiltrekke deg det du er mest «redd» for, eller føler maktesløshet over.

Uavhengig av om det er åpnet eller ikke. Da blir plutselig Mars/Chiron en gave! Du vil, ved å bearbeide livs-såret ditt, ikke lenger tiltrekke deg det du dypest sett føler minst mestring over. Du vil være fri! For godt til å være sant? Vel, dette er faget Psykologi, forklart i noen få setninger. Det er det vi søker å få til i psykologien! Men, i psykologien har vi få begreper om sjel. Derfor kommer vi ofte til kort, når det gjelder separasjonssorgen til lyset og ubetinget-, ubegrenset kjærlighet til oss selv og livet. Mange tror at dersom de blir fri, er seg selv 100%, så vil de såre andre. Men, det vi ser i arbeidet
studentene gjør på første året på skolen, er at dersom du har renset såret, så vil det å være 100% deg selv, ikke såre andre, snarere motivere dem.
Dersom vi sender ut miksede signaler om at vi har energi, tillit, glede og flyt; samtidig, som hele energifeltet vårt «avslører» såret, frykten, maktesløsheten, aggresjonen, offeret og kanskje frykten for avvisning, ikke god nok, ikke til å elske etc, vil omgivelsene reagere. Vi virker ikke troverdige, vi er ikke «transparente». Vi kan ha undertrykt sinne og frykt, som Mars aktiverer. Da vil ikke kartet og terrenget være likt. Dette er mye av kritikken mot «det Alternative» at mange går rundt og proklamerer lys og kjærlighet, mens auraen sitrer av frykt og mestringsløshet.

Hvordan gjenkjenner du om Mars/Chiron er aktiv i din virkelighet allerede nå, eller i alle fall i løpet av det neste halve året?

Du begynner å bli mer og mer klar over en dyp smerte, utålmodighet, tungsinn eller rastløshet langt inne i deg selv.

Du opplever at du erfarer de samme type konflikter, frykter, vanskelige valg, eller mennesker i livet ditt, hele tiden. Det kan være variasjoner, men i bunn går du i loop i de samme greiene.

Du kjenner at du har lyst på forandring, selv om du ikke ser hvor eller hvordan den skal komme til deg i livet ditt. Du «vet» at du er klar for flyt; men aner ikke hvor du skal finne den!

Du kjenner et dypt savn etter å være «DEG», uten at du vet hva det er. Kanskje er du redd for at det er «Egoet» som spiller deg et puss og gir deg lengsler du ikke kan nå! Men det kan du!

Du er lei meningsløse møter, tomprat, utroverdig skryting og fasader. Noe i deg opponerer, du gjennomskuer spillene, og ønsker ikke selv å spille overflate
snill/flink/vellykket lenger.
Dette, og mange flere symptomer, er symptomer på det Astrologien, vitenskapelig, ser at favner hele menneskeheten. Og, siden vi ofte er veldig komfort og trygghetssøkende, så er fortrenging veldig komfortabelt… Men, det er litt som å bo i en bolig der grunnen er full av radio-aktiv stråling! Du kan godt si «jeg ser ingen stråling jeg, og det er nok bare litt hodepine. Dessuten går det så mye rart om dagen. Det er nok derfor jeg mister all livslysten», eller du kan ha tiltro til
målingene, selv om du ikke ser det, og bestemme deg for at jeg kan ikke utsettes for dette i lengden, det vil gjøre meg veldig, veldig syk.

Og når du vet, har du valg!!! Håper å se deg på Akashaskolens Introkurs:

Hilsen Birgitte, Akashaskolen :D