medium_magLes artikkelen om Akasha skolen i mai nummeret av bladet Medium.

www.mediumforlag.no

Hvorfor «tankens kraft» ikke alltid fungerer så bra:

  • – Det er underbevisstheten som bestemmer!

Den store illusjonen i den vestlige verden er at vi tror at vi bestemmer fra hodet. Det har vi aldri gjort. Det er underbevisstheten som bestemmer, sier Birgitte van der Heijden Michelet ved Akashaskolen. Det er derfor «tankens kraft» ikke alltid fungerer så bra.

BirgitteHvorfor har vi så ofte vanskelig for å gjøre positive og fornuftige endringer i livet? Vi setter oss mål om å trene og spise sunt, men så klarer vi det bare i noen uker før vi faller tilbake igjen der vi startet. Vi bestemmer oss for å bli flinkere til å rydde, flinkere til å lage mat, flinkere til ditt og til datt, men så blir vi hele tiden spist opp av vår egen utilstrekkelighet.

Birgitte van der Heijden Michelet har undersøkt denne og lignende problemstillinger i over ti år. Hun har gjort det til sitt levebrød å hjelpe mennesker til å bli mer bevisst og bryte ut av sine vante mønstre. Mye av svaret på spørsmålet ovenfor mener hun ligger i vårt underbevisste sinn, og at vi må få tak i hva som ligger der for å kunne komme oss videre i livet. Dette er også kjent fra psykologi og forskning.

Underbevisstheten vår skapes de seks–syv første leveårene. Veldig mange husker ikke disse leveårene. Derfor kan det ofte være hendelser og stemninger vi ikke er klar over som ligger som styringsfrekvenser fra underbevisstheten, sier Birgitte.

Hodet styrer ikke

Hvis vi kun lot oss styre fra hodet, altså fra tankene og det rasjonelle sinnet, så ville det vært mye enklere å være fornuftig. Da ville alle klart å slutte å spise sjokolade hvis de ville det. Vi ville klart å å trene regelmessig, spise sunt og være høflig mot alle. Slik er det ikke. Hvorfor ikke?

Det er ikke fordi vi er tykke i hodet. For det er aldri hodet som bestemmer. Svaret ligger i det underbevisste – og den får man tilgang til i en reading, sier Birgitte, som er grunnlegger av Akashaskolen.

Undervisningen ved Akashaskolen består av temaer som berører både spiritualitet, åndelighet, psykologi, kommunikasjon og kvantefysikk. Det handler mest om selvutvikling, med hovedfokus på å bruke større deler av sin bevissthet, inkludert intuisjonen og psykiske evner. Man lærer om sansene, chakraene, ulike typer intuiusjon og reading, som også kalles sjel-til-sjel-kommunikasjon. Mye av undervisningen går ut på praktiske øvelser som meditasjonsøvelser og reading – både ved at du selv mottar reading, og at du øver deg på reading for andre. Den som utfører reading, tar i bruk sitt tredje øye for å se på prosessene som mottakeren jobber med i øyeblikket. Readingen skal beskrive personens liv her og nå, men kan også romme fasetter av sjelens historie.

En dyktig clairvoyant har trent veldig mye på å lese og har blitt lest mye selv. Men en clairvoyant kan ikke forstå mer enn der de er selv. Skal man jobbe med reading, så må man være i selvutvikling selv. Jeg kan ikke lese deg mer enn det jeg er i stand til å dekode og forstå av meg selv. Men jeg kan lære mer om dypt menneskelige mekanismer i en reading. Det vil si at du kan vise meg dine svar, og i møte med dette løftes både min og din bevisshet, sier Birgitte.
«Det er ikke fordi vi er tykke i hodet. For det er aldri hodet som bestemmer. Svaret ligger i det underbevisste – og det får man tilgang til i en reading
Birgitte van der Heijden Michelet

Magefølelse er ikke intuisjon

For å få tilgang til det underbevisste og større deler av vårt potensial må man lære seg å skille hva som er hva. Det svært vanlig å forveksle intuisjon med magefølelse.

Hvordan kan man vite at man bruker intuisjonen, og ikke magefølelsen?

Det er et godt spørsmål! Det er et reelt skille mellom magefølelse og intuisjon. Magefølelsen er koblet til «det enteriske nervesystemet» (tarmsystemets nerveceller), som er den første hjernen eller magehjernen. På 90-tallet skjønte forskerne at utviklingsmessig, på amøbestadiet, startet vi med en magehjerne som skulle skjønne om vi var sultne eller ikke. Nå vet man at det er de samme cellene i tarmen som i hjernen. Man vet også at ADHD ikke er hjerneproblematikk, men en tarmsykdom. Når tarmen er forgiftet, så forgiftes hjernen. For magehjernen og hjernen henger sammen. Problemet med magefølelsen er at den er linket til arkivet ditt – historiene dine, sier Birgitte.

Hvis du har en dårlig erfaring med en person eller en situasjon, vil magehjernen lagre dette minnet i sitt arkiv. Når du senere skal møte en person med samme navn eller lignende egenskaper, eller når du skal oppleve en lignende situasjon, vil magefølelsen minne deg om det negative som skjedde og koble det opp mot det nye. Slik er det også med positive erfaringer, som kobles til positive følelser rundt nye situasjoner og personer som minner deg om noe fra fortiden. Dette skjer ofte ubevisst.

Da bruker du magefølelsen, ikke intuisjonen. Erfaringshukommelsen ligger i magefølelsen, sier Birgitte.

Det finnes mye forskning på dette. Når du får et inntrykk kastet imot deg litt raskt, har ikke hjernen tid til å reagere. I stedet for å tenke over det som skjer, sender hjernen signaler rett fra hypothalamus og ned til magen for å aktivere «fight or flight»-responsen. Denne reaksjonen skjer cirka et halvt sekund før hjernen responderer.

Magefølelsen hjelper oss veldig til å reagere lynraskt. Men den kan også bidra til at vi reproduserer vår egen fortid og våre egne forventninger, sier Birgitte.
«Det er et reelt skille mellom magefølelse og intuisjon
Birgitte van der Heijden Michelet

Tilgang til «feltet»

Birgitte sammenligner magefølelsen med en datamaskin som er koblet av Internett. Her finner du alt du selv har erfart – alle følelser, mestringsopplevelser og lignende fra din egen historie. Dette er all din egen subjektive erfaring. Intuisjonen er mer som selve Internett, hvor du har tilgang til all verdens informasjon.
Alt som er lagt inn i din datamaskin, har du tilgjengelig 24 timer i døgnet, også når Internett er frakoblet. For å få tilgang til Internett må du være koblet til et nettverk, akkurat som du får tilgang til intuisjonen når du kobler deg til «feltet».

Gjennom intuisjonen får du tilgang til Akashafeltet eller «feltet», som blant annet Lynne McTaggart skriver om. Her får du tilgang til hele det menneskelige potensialet, sier Birgitte.
I hinduistisk mystikk sies det at akasha er den energimessige substansen alt liv er skapt fra. Vestlig psykologi har brukt betegnelsen «kollektiv bevissthet» om det samme feltet, etter Carl G. Jung. Det kalles også «zero point field», «det morfogenetiske feltet» og eteren. Ved Akashaskolen går man ut fra at det er innsikten i dette feltet som muliggjør PSI-fenomener som klarsyn, klarfølelse, klarhørsel, telepati, telekinese og psykometri.

Ved pinealkjertelen

I østlig spiritualitet sies det at det tredje øyet befinner seg midt på pannen og går bak til pinealkjertelen midt i hodet. Ifølge Birgitte ligger også intuisjonen like ved pinealkjertelen (epifysen) i mellomhjernen, midt i hodet.

Pinealkjertelen har kontakt med både høyre og venstre hjernehalvdel, hjernebroen (corpus callosum) og hele underbevisstheten. Det er her intuisjonen ligger. Intuisjonen har kontakt med både bevisstheten og underbevisstheten. Der er all informasjon er tilgjengelig. Den rene intuisjonen aktiveres fra pannelappen. Fra dette senteret i hjernen kan bevissthet trenes, noe som gir betydelig større tilgang til egen kunnskap, kreativitet og innsikt, sier Birgitte.
Men det er ikke bare å ta en PET-scan og finne det tredje øyet, for det er usynlig. Dette er noe man kun får tilgang til gjennom praktisk trening med ulike øvelser.

Den første sansen

Til daglig bruker vi de øvrige sansene – de ytre spesialistsansene syn, hørsel, lukt, smak og hudens følesans.

Bare én sans går inn for å finne essensen din – det er det tredje øyet. Alt annet er rettet utover. Bruker du intuisjonen, som egentlig er den første sansen, er det den som forbinder deg innover. Og det er ikke bare noe jeg sier. Også forskere mener at intuisjonen er den første sansen. Intuisjonen er ikke den sjette sansen, men den første utifra det enteriske nervesystemet, som evolusjonsmessig har fulgt dyreriket nærmest fra dag én, forklarer Birgitte.
I hverdagen er det lett for å oss å glemme intuisjonen, fordi de andre sansene er så nødvendige, og fordi vi ikke har lært å trene intuisjonen. Men det er fullt mulig å trene opp intuisjonen, akkurat som vi kan lære oss å lese blindeskrift. På Akashaskolen lærer man å trene på å ta inn faktisk informasjon uten bruk av de fem øvrige sansene. Her er nøkkelordet «faktisk».

Hvis intuisjonen skal ha funksjon og glede for oss, trenger vi faktisk informasjon. Det er det vi jobber med, sier Birgitte. Det handler om å være så objektiv og nøytral som mulig, uten å koble inn tidligere opplevelser eller subjektive tolkninger. Da er magefølelsen koblet ut og intuisjonen fjerner «fargeleggingen» gamle erfaringer kan gi oss. I all reading ved Akashaskolen skal man strebe etter å trene opp denne objektiviteten.
«Intuisjonen er ikke den sjette sansen, men den første ut fra det enteriske nervesystemet, som evolusjonsmessig har fulgt dyreriket nærmest fra dag én
Birgitte van der Heijden Michelet

Hvorfor bruke intuisjonen?

Birgittes studenter lærer å gjenkjenne og eie sin intuisjon – å vite når man er intuitiv, og når man ikke er det. Det er mange grunner til å lære seg dette.
I filmen «What the bleep do we know?» gir kiropraktoren, læreren og forfatteren dr. Joseph Dispenza en god grunn. Basert på sin kunnskap om hjerneforskning sier han at hvis vi ikke lærer oss å aktivere frontallappen i hjernen, som aktiveres når vi bruker det tredje øyet, så vil vi reprodusere vår egen fortid hele veien. Da havner vi i de samme situasjonene gang på gang. Dette er en klassisk felle mange mennesker faller i.

Man havner i de samme mønstrene hele tiden. Det er det som kalles loven om tiltrekning, sier Birgitte. Hvis man handler på instinkt etter magefølelsen, er det stor sjanse for at man gjør de samme feilene gang på gang. Noen tror at livet blir mye bedre når de bytter jobb, hus eller partner. Men hvis de ikke endrer energien i sine underliggende reaksjonsmønstre, vil de ofte bare gjenoppleve sin egen fortid – bare i en annen ytre form.

Mange mennesker er der. De opplever at ting skjer utenfor deres kontroll. Psykologisk er dette svært belastende og noe av av det verste mennesker kan oppleve. Man tenker: «Hvorfor meg igjen? Hvorfor havnet jeg i den samme klemma igjen? Jeg er helt uskyldig og har ikke gjort annet enn så godt jeg kan.» Svaret ligger på det energetiske, underbevisste planet som man kan få tilgang til i readinger, dyp meditasjon eller drømmer.

Affirmasjoner og manifestasjoner

Ifølge Birgitte fungerer affirmasjoner og loven om tiltrekning bare hvis det du ønsker, ber om og affirmerer, stemmer overens med din tro og dine forventninger. Det nytter ikke å ønske seg drømmejobben hvis du ikke tror på at du får den, eller ikke synes at du fortjener den.

Hvis cellene dine er full av negative forventninger, setter det seg i hele energifeltet ditt, altså i hele auraen din, sier Birgitte. Du får ikke selvtillit av å henge opp en lapp på speilet ditt der det står «Jeg er rik», når du vet at du er blakk.

Alt vi vet og har gode erfaringer rundt, produserer vi med naturlighet. Det er det vi ikke er sikre på, vi forsøker å affirmere, sier Birgitte. Men på Akashaskolen underviser hun mer om å manifestere.

Affirmasjon er selvhypnose, som går ut på å overbevise seg selv. Ved manifestasjon jobber vi hele tiden med tilliten og vårt eget sannhetsbilde. Alt som er menneskelig mulig, er mulig for deg som er menneske – men du må finne tilliten underveis. Energetisk handler det om å skape åpninger for tilfeldigheter, sier Birgitte. Poenget er at du ikke kan lyve for deg selv. Det nytter ikke å affirmere noe du ikke tror på i det hele tatt. Det vil virke motsatt, fordi du hele tiden minner deg selv på alt du ikke får til, alt du ikke er, og alt du ikke har.

Post-selvutviklingsdepresjon

Ved Oxford University har de kommet frem til en ny diagnose kalt post-selvutviklingsdepresjon. Den gis til mennesker som har drevet med selvutvikling og affirmasjoner i mange år, men sitter igjen med å føle seg enda mindre enn da de begynte. Noen er nedtynget av mindreverdighet og skyldfølelse, fordi de ikke engang klarte å affirmere eller ta ansvar for sitt eget liv…
Birgitte har møtt mange mennesker som har prøvd «alt» – de har lest utallige selvutviklingsbøker og affirmert hver dag uten å komme noen vei. Tusenvis av bøker lover oss at vi vil få et bedre liv hvis vi bare følger oppskriften i akkurat den boken. Er det rart at folk mister motet når de ikke får det til? I noen bøker står det for eksempel at universet ikke ser forskjell på 40 millioner og 40 tusen – ja, så hvorfor ikke ønske seg 40 millioner?

Men du ser forskjellen! Jeg har ikke mottakerapparat for 40 millioner. Jeg ville aldri klart å manifestere det, for jeg trenger det ikke. Det er ikke der jeg vibrerer i det hele tatt! Men jeg skulle alltids klare å skaffe 40 tusen hvis jeg trenger det. Vi må ha med oss selv, poengterer Birgitte.
I mange selvutviklingsretninger er det underforstått at du skal takke guruen eller læreren hvis du blir lykkelig av å følge oppskriften, mens du skal skylde på deg selv hvis du ikke får det til. Dette er fryktelig urimelig, mener Birgitte. Hun svært bevisst på at slik skal det ikke være ved Akashaskolen. Her skal alle få den oppfølgingen de trenger for å komme i kontakt med og ta i bruk sin intuisjon i hverdagen.

Mye bevissthetsforskning

På Akashaskolen vises det stor respekt for de som ikke tror på noe før de får beviser. Derfor får man lære en del om hva slags forskning som er gjort på intuisjon og bevissthet.

Forskningen finnes langt over kritisk masse. Den finnes til de grader, også i forhold til kriteriene vi setter med dobbeltblinde studier. Mye av utfordringen til de som tviler på at det er mer mellom himmel og jord, er at forskningen er mye drøyere i hvor langt de tar sine konsepter enn det du finner på noen alternativmesse. Når du begynner å se hva forskerne tenker nå, er det «way off»! Du har ikke noe i Medium som er så «spacet», avslører Birgitte.
Hun refererer til forskning ved Heartmath Institute, Institute of Noetic Science, NASA, Stanford Research Institute og Princeton i USA samt Oxford og Cambridge i England. Over hele verden er det for eksempel gjort over 300 separate forsøk om hvorvidt mennesker kan bruke sin frie vilje til å påvirke en RGN-maskin (random number generator). Dette er en slags «kron og mynt»-kaster, der utfallet er like tilfeldig som når du kaster kron og mynt mange ganger. Mange forskere, blant annet ved Princeton Engineering Anomalies Research, anser det som påvist at menneskelig bevissthet kan påvirke utfallet av RGN-maskiner og binære koder på PC. Det de nå konsentrerer seg om å finne ut, er hvordan det er mulig.

Dette vil i veldig stor grad påvirke begrepet «realisme». Det er en av de største motforestillingene en møter når det gjelder selvuvikling i et spirituelt perspektiv. Når realismen overgår de fleste selvutviklingsretninger i dag, betyr dette at vi er i et paradigmeskifte, avslutter Birgitte.
«Mye av utfordringen til de som tviler på at det er mer mellom himmel og jord, er at forskningen er mye drøyere i hvor langt de tar sine konsepter enn det du finner på noen alternativmesse.»
Birgitte van der Heijden Michelet

Akashaskolen

Undervisningen ved Akashaskolen er delt opp i fire individuelle år som kan tas separat, men etter hverandre. Første året består av åtte helgekurs over to semestre og tre muligheter for intuisjonstrening hver uke. De neste to årene er bygget opp rundt de samme tidsrammene. Det er mulig å følge skolens kurs med full jobb, og det er mulighet for undervisning både på kveldstid og dagtid.

Introduksjonskurs: Helgekurs hvor du lærer grunnleggende teknikker og verktøy for bruk av intuisjon og clairvoyance. Obligatorisk for å bli tatt opp til skolens første år.

  1. år: Clairvoyantprogram der man trenes opp i evnen til å bruke intuisjonen bevisst. Alle som fullfører dette året, kan utføre en full reading.
  2. år: Behandlerutdannelse der du lærer mer om å være clairvoyant, om bruk av manifestasjon, loven om tiltrekning og kommunikasjon. Du får praktisk opplæring om behandlerrollen, innføring i driftsmessige sider ved å jobbe selvstendig og markedsføring.
  3. år: Terapeutdannelse for de som ønsker å jobbe som terapeut. Her lærer man blant annet om arketyper og DSM 4, en amerikansk modell for personlighetspsykologi.
  4. år: Påbyggingsår og «lekeår» med ny tematikk hvert år. Dette er et slags «evig år» man kan ta om igjen flere ganger.

Mer informasjon:
Se nettsiden www.akashaskolen.no eller ring Birgitte på tlf. 994 29 029. Adresse: Øvregate 10, 0551 Oslo.

Grunnlegger av Akashaskolen:

Birgitte van van der Heijden Michelet har studert psykologi og kommunikasjon på Salisbury University i Maryland i USA. I Norge har hun studert ved det som før het Holistisk Akademi i Oslo, hvor hun ble kjent med metodeverket fra Berkeley Psychic Institute. Det inkluderer verktøyer for å utvikle intuisjonen og psykiske evner. Siden har hun holdt flere kurs for næringslivet om psykologi og kommunikasjon og vært hovedlærer ved Holistisk Akademi.

I 2002 startet hun Akashaskolen, som ligger lunt, koselig og litt skjult ved Akerselva, nederst på Grünerløkka. Her tar hun imot alle slags mennesker som ønsker å jobbe med seg selv og utvikle seg som menneske. Noen begynner her fordi de ønsker å bli clairvoyant reader eller terapeut. Andre begynner fordi de har tungt lederansvar som krever god menneskekompetanse, mens atter andre begynner fordi de ønsker å fungere bedre privat. Skolen har i dag to hovedlærere inkludert Birgitte samt åtte–ni hjelpelærere.

Grunnen til at Birgitte valgte å gå videre med å studere psykiske evner og intuisjon heller enn psykologi, bunner i et sterkt ønske om å få tilgang til det underbevisste. Birgitte mener at man får lettere og raskere tilgang til det underbevisste i en reading enn i psykologiske samtaler.