VIRKELIGHET har en begynnelse og DU er opphavet. ALT begynner med hvordan hele deg HAR det!

Dette er ikke «lenger» et ukjent faktum. Men, selv om vi blir gjort oppmerksomme på alt vi påvirker, så fortsetter den vestlige verden med å utvikle fler diagnoser, depresjon, angst og tap av mening. En svensk forsker skrev en doktorgrad om «Epidemien av tapt mening». Dette er faktisk ikke bare en epidemi, det er en pandemi.

Livet har blitt «materialisert» og vi finner ikke mening og verdi. Fra psykologiens side kan man kanskje si det så klart som «DUH»… Vi vet at de fleste mennesker søker «meningsløse» mål. Men, er det da slik at vi ikke kan leve et meningsfylt, spirituelt og materielt liv!! JO DA, FOR ALL DEL! Du trenger bare å trene tilbake de iboende ressursene du har og la de sette tonen for livet ditt.

Og, her kommer kanskje noe av utfordringen! Vi vet AT vi kan og «bør» gjøre det, men vitenskapen, til nå, kan ikke nødvendigvis lære deg HVORDAN!!

Da kan læringsretninger, slik som Akashaskolens metodverk (med mange millioner utøvere, siden 1960-tallet), eller soul-mind-body teknikker som gir deg kontakt innover være arenaen for hvordan!

Mange av oss kan slite med «alternative» eller «supplerende» retninger. Ofte fordi de ofte ikke favner det hele bildet. Vi har mange retninger som berører virkelighet. Vi har «vitenskapen» og de fysiske lovene, vi har kvantefysikk, vi har metafysikk, så sprer det seg over i psykologi, sosiologi, genetikk, nevrologi og så videre.

På Akashaskolen driver vi IKKE med «new-age» hobby. Vår plattform er spirituell, vitenskapelig og metafysisk. Med, spirituell, betyr det fravær av trossystem, men tilgang til bevissthet og informasjon, som vibrerer i andre «oktaver» enn dagsbevisstheten.

For å gi deg en ide om våre energiteknikker, tar jeg en gjennomgang av noen basale fakta omkring virkelighet, vibrasjon og verdi:

  • Alt i universet er energi og masse, alt som er energi eller masse har en vibrasjon.
  • Den menneskelige kroppen består av 99% energi (vibrasjon, hertz), og 1 % masse.
  • Det er derfor vi vet at «usynlig» energi og vibrasjon, HAR den største påvirkningen på utfallet av livet ditt, ønskene dine og følelsene dine.
  • Det er to former for energi, kinestetisk, som er energi i bevegelse, og «potensiell» energi, som «står stille», er lagret, i påvente av retning og instruks.
  • Det er også mye som viser at ethvert menneske følger en eller annen retning, skjebne eller forutsigbarhet. Vibrasjonen til enkeltindividet skaper/kreerer resten av livet. Dette gjelder hver og en av oss. Vi kommer til å møte «oppgaver» og om det blir gøy, avhenger av om du har livsoverskudd til å se på det som læring, lek og veien til visdom.
  • Øker du vibrasjonen, øker du valgmulighetene (dette lærer du på Akashaskolens Introkurs).

Fakta

Vi utvikler osmose med våre dominerende frekvenser; har du angst, settes din potensielle energi i gang, når mulighet for angst er til stede.

Er du trygg sosialt, vil din potensielle energi få retningen «gøy, spennende og fint» når du møter nye mennesker som er sosialt trygge!

Dere møtes gjennom vibrasjon.

Vår tilnærming søker alltid fundament i tradisjonell vitenskap. Og ett spennende forskningsprosjekt er utført av professor i psykologi, Dr. Johathan Schoolerand, ved Universitetet i Californina. Der utviklet de «a Resonance Theory of Consciousness»; En resonans teori om Bevissthet. Bevissthet da både i personlig forstand, men også i forhold til vårt høyere selv, sjel og den kollektive bevisstheten. Her finner de hvordan energier søker harmoni (akkurat som et kor gjør, og alle mennesker er et enormt kor av biologiske elementer), at vi har svingningsfelt der vi konstant vibrerer frem og tilbake. Dette feltet, akkurat som et tastatur, vil produsere de samme erfaringer, utfall, verdensbilde og selvbilde.

Det er lett å følge opp analogien, med at hvis jeg skriver «hat, hat, hat» hele tiden, så vil jeg produsere et svingningsfelt. Dersom jeg skifter til «lys, lys, lys», så vil et annet svingsfelt aktiveres.

GULLET ligger i HVORDAN vi faktisk endrer et svingningsfelt. Fordi vi skal samarbeide med 99% av ALT vi er og ikke mentalt aktivere 1% av ALT vi er. Vi kan med andre ord ikke bruke ORD! Vilje er av liten betydning, med tanke på å bruke viljekraften (viljen ligger å opprettholde en høyere livsvibrasjon). Vi kan ikke bruke «personligheten» fordi, den er kanskje ikke engang vår.

Vi mennesker er «bærere» av de 7 siste generasjonene, rent genetisk. Vi kan arve traumer opp til 14 generasjoner bakover. OG tilpasning til helt nye omstendigheter tar oss ca 20 generasjoner. Vi lever i en teknologisk, materialistisk, stress, angst, bekymrings- og perfeksjonistisk hverdag som ikke er så mange generasjoner «gammel».

Hva betyr dette? Jo, at vi alle er mye mer enn det vi VET at vi er. Og det vi ikke vet om, har gigantisk påvirkning på hvilke svingningsfelt vårt liv utvikler seg i. Dette dreier seg om hvem hele deg er kontra din «personlighet». Mange tenker at dette dreier seg om det samme, men det er virkelig ikke slik. Personligheten din er en liten del av ditt SELV, ditt hele JEG. I vår kultur er det personligheten vi blir næret og oppfordret til å utvikle, slik at vi kan møte verden «med suksess». Til slutt begynner «personligheten», den lille fraksjonen av deg, å «tro» at den er hele DEG. Da utvikles et stort og smertefullt separasjonssår, og en separasjonssorg, til ditt høyere SELV og hele DEG. Dette er epidemien av tapt mening!

Vi «synes» vi burde være lykkeligere, vi synes vi burde føle oss bedre og like oss selv bedre. Men, personligheten vår er så tilpasningsdyktig, at det er ikke sikkert at den er oss engang. Vi kan være 10-20% av vår personlighet, og resten er tilpasninger. Dette gjør oss svært sårbare for den PERFEKSJONISMEN som vårt samfunn er infisert av! Å forsøke å finne dyp selvaksept gjennom å bli «perfekt» er kanskje en av de dårligere strategiene for egenkjærlighet. Men, den er i dag, i vår vestlige verden, den vanligste!

Fakta

Perfeksjonisten i oss alle er skamløst utro!!!

Dersom du ønsker å skape den «perfekte» personlighet, vil du alltid tape. For, det ligger ikke noen gevinst i å simulere tilfredshet, når SELVET ikke opplever det som tilfredsstillende. Om du har «riktig» status, partner, økonomi, nettverk eller ser ut som en modell, kan dette være svært utilfredsstillende for SELVET. Fordi, du har det ikke bra, du stoler ikke på deg selv, du vibrerer ikke i aksept. Og da vil den utro perfeksjonisten i deg sannsynligvis bare finne på noe nytt du må ha eller prestere, for at du skal tro du er på riktig vei!! Og hvem av oss har ikke opplevd dette? Mange er til og med redde for sin egen «suksess» for da må de levere enda mer «neste gang». Så de «gode» resultatene blir en angstskapende fiende.

Hvorfor søker vi da ikke gjennomgående mer å finne hva hele oss opplever som tilfredsstillende? Det ligger mange grunner her, men kanskje den største at vi vet ikke hvordan! Og når vi ikke vet hvordan, mister vi det vi tror er kontroll, vi mister oversikt. Og mange mennesker er livredd for å miste «kontroll», uten å forstå at den frykten ER Å HA MISTET KONTROLL!!

Fakta

Å finne tilbake til deg selv, skjer ikke som et sammenbrudd, men som et gjennombrudd! Alt vi smykker oss med i det ytre er for lite til å endre det indre!

Vår personlighet opplever stadig at det blir forlangt, forventet, applaudert og ønsket velkommen at vi tilpasser oss de materialiske «verdi-hiearkiene». Hvordan kan en bolig et sted i samme by være «verdt» 10 ganger så mye som tilsvarende et annet sted? Jo, fordi vi har tilpasset oss det hierarkiet. Vi aksepterer og forventer at prisen er riktig.

Akkurat som mange aksepterer og forventer at dersom du skal finne en flott partner, må du selv fremstå som «perfekt». Og, betaler du ikke den prisen, eller har du ikke tid, mulighet, økonomi eller anlegg for å skulle være så «perfekt» vil du aldri finne «drømmepartneren». Utrolig trist, når vi mennesker faktisk faller for vibrasjonen til hverandre, ikke utseende. Vi kan se at to personer som virkelig mener at de fremstår som perfekte kandidater, finner tonen (= vibrasjonen), for deres personlighet har investert i denne «sannheten».

Men, det betyr ikke at den perfeksjonistiske tilnærmingen noen gang kommer til å gjøre dette paret lykkelig! Kanskje det heller blir «angstskapende» å skulle matche den andres «perfekthet». Ofte er det som ser ut som den beste og mest «naturlige» veien fremover, den som bringer deg ingensteds. Og nettopp dette fremkommer igjen og igjen, i psykologien, blant alt fra Hollywood stjerner, til arvinger av store formuer, til «perfekte» personer og personligheter. De sier det rett ut! JEG BLE ALDRI NOE LYKKELIGERE! Og vi tenker, ja ha, og fortsetter å strekke strikken. Det å skulle ta den perfekte veien, den riktige og aldri gjøre feil, skaper lite glede for SELVET ditt!

Hvorfor er vi mennesker villige til å overgi, gi avkall på og avstå fra å utvikle vårt fulle potensiale, våre ressurser og oss selv som HELE mennesker? Vi er jo såkalt intelligente…

Psykologien har funnet ut av dette, og det er faktisk vårt behov for TILHØRIGHET! Og dersom, vi er oppvokst i en kultur, der det å tilhøre, betyr store, personlige avkall; SÅ GJØR VI DET! Vi viser ikke våre «true colours», vi er redde for å være for «synlige», også energetisk. Vi går for lunkent, og finner mange andre lunkne mennesker som lever lunkne liv; på leten etter vellykkethet (på et hvilke som helst område i livet), som vi «tror» er fasiten på å kunne stråle, skinne og skape uten frykten for at vi og/eller noen andre skulle finne på å mene at vi ikke «fortjener» et så tilfredsstillende liv.

Det å bryte gjennom personligheten, som ofte skjuler oss og som har massive bakspeil og ideer om HVEM VI VAR, virker for «godt til å være sant»!

Fakta

Lever vi livet utfra de 1 % synlige delene av oss, lever vi livet utenfra og inn.

Da er vi et produkt av fortiden og fremkaller vår frykt, smerte, angst, skyld og skam -som vår fremtid!

Det er de 99% energetisk frekvensene som endrer dette!!!

Dersom du lurer litt på hvordan dette påvirker oss, som art, og dette er nøkkelen til selvaksept, egenkjærlighet, livsmestring, verdi og mening; så invester litt tid av ditt liv for å «virkelig» sette deg inn i hva vi har med å gjøre.

Ved å se denne videoen med Dr. Bruce Lipton:

Denne filmen kan ENDRE ditt syn på livet og verden!!!

Gå gjerne inn på våre sider og lær mer om 

Kurset er et fundament som veldig mange har benyttet seg av i over 20 år hos oss (siden 2002 som Akashaskolen).

En dokumentert metode som er finpusset for å endre livet fra utenfra og inn til innenfra og ut!!