Det finnes praktisk forskning som viser at vi kan påvirke energien i et rom. Den mest vitenskapelige kunnskapen har vi som en bieffekt av en annen forskningssituasjon. Dr. William Tiller, som er professor emeritus ved Standford Universitetet, har gjort mengder med studier og forskning som dreier seg om menneskenes evner. Han har blant annet utviklet en spesielt sensitiv Geigerteller som kalles en Intention Imprinted Eletrical Device (IIED) og en slik IIED maskin kan brukes til å måle med ekstrem nøyaktighet. De forsøkene Dr. Tiller gjorde dreide seg om å forsøke å se hva slags påvirkningskraft den frie viljen faktisk har. Han satt opp forsøkene sine etter de strengeste vitenskapelige krav og han gjorde det med såkalt dobbel blindtest. Det betød at han satt opp 2 identiske IIED maskiner i forskjellige rom. I den ene gruppen fikk han mennesker som hadde drevet med mye meditasjon til å meditere på ønsket utfall og den andre IIED maskinen fikk ingen form for påvirkning. Resultatene var forbløffende: det de menneskene, som var kyndige i meditasjon, mestret med sin frie vilje var følgende:

De klarte å øke og senke PHen i vann med en hel PH grad. (Et slik skifte i kroppen din ville drept deg…)
Det klarte å aktivisere aktiviteten i menneskelig leverenzymer med 15-30%
De klarte å få en gruppe med larvers voksehastighet til å øke med 25%.

Dersom man forstår fysiologisk hva tankens kraft her demonstrerte, så blir det liv i utsagnet om at tro kan flytte fjell.

Intensjon gir langvarig effekt

Men det som viste seg å være svært interessant var at Dr. Tiller ikke bare beviste at den menneskelige intensjon er i stand til å utvise klar målbar effekt på den fysiske verden, men etter at de hadde holdt på med forsøkene i 3-4 måneder så oppdaget Dr. Tiller at intensjonens effekt fortsatte i rommet selv etter at IIED maskinen var flyttet derfra. På energetisk vis var nå selve rommet som forsøkene var utført i, der den IIED maskinen som de mediterende konsentrerte seg om, blitt omformet. Energien i rommet hadde nå fått en struktur som gjorde at de ikke lenger var nødvendig med en IIED maskin for å få effekten. Dette har også blitt registrert ned på energinivå i andre settinger der man har jobbet med elektromagnetiske bølger og intensjon.

Hado effekten

En av de som virkelig har bevist hva tankens kraft kan gjøre i forhold til omgivelsene er den japanske forskeren Dr. Masaru Emoto. Han har bevist at man kan kraftig påvirke molekylene i vann ved å sende forskjellige emosjonelle og mentale beskjeder til dem. Dette ble i Japan kalt for «Hado» effekten, og i 1999 var dette det store moteordet i Japan. Alle snakket om at steder hadde god Hado eller mennesker hadde lite med Hado den dagen. Rent intuitivt forstod alle hva et rom med god Hado eller dårlig Hado var. Dr. Emoto har blitt verdenskjent for de forsøkene han har dokumentert når det gjelder å rette tanker og følelser mot vann. Han har også forsket med matvarer, blant annet ved å sette lapper med nedsettende ord på bokser med kokt ris i kjøleskapet. Det han så var at forråtnelsen ble mye kraftigere og mer «motbydelig» enn der det ble brukt hyggelige ord. Gå inn på nettet og søk på Dr. Emoto og du vil finne forbløffende dokumentasjon.

Atomene

Det som skjer i et lukket areal som en bolig er at energien i tankene ikke flyter ut i luften som de ville gjort i et åpent landskap. De «stopper» i veggene rundt personen eller personene som bor der. Det betyr at summen av tanker tenkt, handlinger og opplevelser i en bolig som kanskje er mange tiår gamle, blir værende i den atomære strukturen i gulv, vegger og tak. Når vi for eksempel flytter kan det være svært gunstig å «re-sette» energien i boligen, slik at den nå er klar til å romme deg og dines energi og historie. Dette kalles en Space-clearing.