Hva er energi? For oss mennesker er det snakk om frekvenser, vibrasjoner, hertz etc som ligger i bunn for hvordan vi «tror» virkeligheten er!

Virkelighet finnes ikke, den skapes som ideer og konsepter inne i oss, så lever vi den ofte ut. Så hvis du er livredd for å bli blakk eller bli forlatt, har du en ganske tung bestilling inne for akkurat disse erfaringene.

Dersom du er redd for å mislykkes, redd for å lykkes, ikke stoler eller har tillit til deg selv, vil du da gjerne virkeliggjøre disse konseptene for å finne ut om det er slik. Tro det eller ei, men vi er vår egen lykkes smed.

Men hvordan smir vi lykke?

De siste årene har vi opplevd at studenter har vært «kurs-utbrent», ved å gå på helgekurs de ikke husker særlig fra, bli lovet utfall de ikke erfarer og ikke minst få høre at ALT er opp til dem!

Dette er for så vidt SANT; men i psykologien opererer vi med et begrep som heter «backtailing».

Det betyr ganske enkelt, at dersom du retter fokus på det å bli en suksess, få den perfekte partner, ekstremt god økonomi, den perfekte kroppen, eller ideen om total egenkjærlighet, så «backtailer» det ved at du bare «minner» deg på mangelen av disse erfaringene!!!

Og da mister du energi! DET ER RENT OG SKJÆRT ET ENERGI-RAN!!!

Hva driver vi egentlig med her på jorden? Hva er den dypeste og mest meningsfylte hensikt med å være her? Er det noen spesielt utvalgte? Skal de «ha» mer??

Hva om noen av oss faktisk opplever at vi kan bearbeide vår dypt menneskelige tilstand, slik at vi TÅLER dette? Ja, du leste riktig: TÅLER det!!!

For det er ikke undergangen vi generelt er redd for; der har vi tonnevis av «katastrofe-løsninger» som kan hjelpe oss, SKAPE «VIRKELIGHET» MED.

Det jeg har opplevd gjennom 20 år som lærer innenfor selvutvikling, psykologi, meditasjon og måloppnåelse på et spirituelt plan; er at vi har ingen «taktikk», ikke noe «forsvar», ei heller noe eierskap til rå og ren manifestasjon.

Jeg har hatt en dyp gjennomgang av eget liv siden nyttår. Jeg «sliter» med å se at de teknikkene jeg lærer bort gir nøkkelen til et meningsfylt og verdifylt liv!

Det er egentlig rart, AT DET SKAL VÆRE «VANSKELIG» Å SI AT JEG KAN GÅ 100 % GOD FOR DET LIVSVALGET, DEN SPIRITUELLE RETNING JEG VALGTE FOR MITT LIV! Ikke fordi jeg er så veldig materialistisk; SANNHETEN ER: Det mer jeg bruker Akashaskolens meditasjonsteknikker, det mindre er jeg opptatt av det materialistisk.

Så hva dreier denne artikkelen seg om? At jeg skal innrømme hvor «vanskelig» det er å ha flyt i eget liv, når så mange er helt tomme? NEI!!! Men ingen av oss er kommet til en satt skjebne! Vi, alle oss, ER vår egen skjebne.

Jeg har undervist i dette i mange år, og selv om jeg også er oppdratt i den Vestlige Verdens ide om suksess, så har jeg –sakte men sikkert, forstått at det er JEG som skaper resten av mitt liv.

Vi bor i et land med misunnelse, svartsjuke og Jantelov.

Hva gjør jeg nå, da det tok meg 20 år (HELDIGVIS langt færre år for våre studenter) å forstå dette???

Jeg har en «utfordring», det går erfaringsmessig for «BRA» i forhold til mine innstillinger, altså det jeg ble forespeilet da jeg vokste opp at jeg kunne oppnå.

VI HAR ALLE ET BAKTEPPE SOM BLIR SATT I BARNDOMMEN, OG DET Å SKAPE UTOVER DETTE VISER SEG I ALLE PSYKOLOGISK FORSKNING Å VÆRE «VANSKELIG», OG OPPNÅR DU SUKSESS PÅ ET FELT, DU IKKE ER «PROGRAMMERT» FOR, KAN DU SLITE MED STRESS, ANGST, FRYKTEN FOR Å MISTE ETC RESTEN AV LIVET, FORDI DU «HOPPET BUKK» OVER DEN INDRE INNSTILLINGEN!

Dette er kjernemetodikk på Akashaskolen, vi forløser den skyld/skam/frykt/angst som ellers oppstår når vi går utover det vi har blitt fortalt, verbalt eller non-verbalt, at vi kan forvente!!! DET FORLØSER MASSE ENERGI!!!!!

Akashaskolen har svært dyktige astrologer (blant landets beste) i sin lærerstab. Astrologien bekrefter bare det vi erfarer gjennom alle disse årene med kurs!

Vi har valget! Vil vi stå i det «gamle» eller vil vi sette oss i førersetet? Jeg er gift med en Siviløkonom; man skulle tro at hans analyser var verktøyet i vår familie.

Men, han er også klarsynt. Så vi har gjort, små, utenkelige, uvirkelige, usannsynlige valg de siste 10 årene som nå «eksploderer».

Vi er ikke en spesielt materialistisk familie, vi er en ekstremt spirituell familie med tre barn. Våre tanker har aldri vært at vi skal være noe mer en «andre», vi ønsker gode, rolige morgener med barna, kose oss, ha samhold og gode samtaler, vi ønsker oss Taco på fredager og vi liker hverdager…

Noe vi har prioritert i 14 år. Mannen min var hjemmeværende de viktige årene med tre sønner, og de er hel ved.

Kan jeg «forsvare» i forhold til «Jantelovsfølget» at jeg som mor har jobbet med det jeg elsker og far har fulgt opp tre gutter med ekstremt kjærlighet og oppvakthet?

«Ikke nødvendigvis» i det vestlige samfunn. Kollektivt sier vi det ikke er mulig!!! Det skulle ligge noe tap her, noe jeg angret eller noe jeg jeg måtte gi tapt. Og det er det for så vidt! Jeg er ikke mindre menneske enn at jeg «la inn et avlat» der jeg sliter med dårlig helse, MEN JEG HAR MASSE ENERGI!?!?. Også dette så astrologene! Enten kommer jeg «UT AV SKAPET», og formidler at jeg erfarer at teknikkene overgår det jeg var skrudd sammen til å forvente av livet, eller så holder jeg på avlatet mitt, og «ofrer» helsen videre, for å kunne trekke frem det som et «frikort» i forhold til Jantelov og misunnelse.

Så derfor skrifter jeg herved, min indre konflikt ved å være så fornøyd med livet, i vår misunnelige verden.

Hva om vi, gjennom Akashateknikkene, har evnet å se gråstein som er gull??? Jeg snakker ikke bare om egen famille.

Vi har mange ti-talls studenter som har nådd det «nivået» (misliker det ordet) at de har sørget for karriere, bolig, fremtid og muligheter som fremmer et rikt meningsfylt og verdifylt liv!

Jeg bearbeider i disse dager at INTUISJONEN, SOURCES OG FORCES har ledet oss til TOTAL FRIHET!

Jeg «sliter» med å si at vår familie har, gjennom innsats og intuisjon, lagt grunnlaget for titalls millioner, for det «gjør meg» ikke spirituell; men til en MATERIALIST! Men, jeg er ikke det; jeg er en livsnyter, som mener det Meningsfylte, og Verdifylte er løsningen på fremtiden!!!

Trenger jeg å forsvare at 20 års samspill med Intuisjonen har gitt resultater? Og for meg er det å være gift med mitt livs lys, ha tre sønner som bor i hjertet mitt MYE MER VERDT enn at vi tilfeldigvis har hatt ekstrem god «hunch» i finansverdenen.

Ved å jobbe med Akashaskolens teknikker, som stammer fra Berkley Psychic Insitute, der mange millioner mennesker har tatt noen form for kurs, så har jeg for eksempel våknet midt på natten med instruks fra mitt høyere selv, for å se etter noe! Det har alltid vært GULL!

Nå står jeg i «dilemmaet» at jeg ikke bare har fått mine spirituelle mål oppnådd, jeg har fått materielle! TÅLER VI DET?

Tåler vår vestlige verden at jeg ELSKER MITT LIV OG MINE KJÆRE OVER ALT, samtidig som jeg har fulgt INTUISJONEN så klokkeklart –utenfor vestlig fornuft.

Klarer jeg –eller du, å ta det innover deg –uten å forgå i alle historiene om de som har mindre en deg, at du kan blomstre når andre er i skygge? Hva er «valg»? Hva er FRI VILJE? Kan vi velge oss vekk fra skygge?

JA!!! Det tok meg ti-år, å ha eierskap på den innsikten, eierskap slik at jeg kunne leve ut mitt ønske om å blomstre. På Akashaskoklen ser vi at vi kan «krympe velferdsskammen på under et år». Beviselig!!! DETTE GIR DEG ENERGIEN DIN TILBAKE; LIVET BLIR SPENNENDE OG ENDRINGER BLIR MULIGHETER!

Jeg lover ingenting! For arbeidet er ditt!

Men! Er du søkende «utbrent» og føler at lykken aldri ser din vei, kan vi nok om nevrale baktepper, Epigenetikk, String-teori , psykologi og spiritualitet at du kan overkomme den massive kollektive bevisstheten som sier at det er «hardt, tungt og at det krever forsakelser, som partner og barn, tid, økonomi, du kan miste deg selv, utseende, form, du KOMMER til å føle skyld eller skam over for noe eller noen».

Vi er indoktrinert, og jeg skal, I FORHOLD TIL DEN KRAFTIGE KOLLEKTIVE MISUNNELSEN, VÆRE SJOKKERT over at jeg fortsatt har familiens ubetingede kjærlighet, samtidig som jeg har 100-vis av businessideer som jeg vet vil funke og kunne blitt vårt levebrød. Jeg har stor glede av å være meg og opplever ingen frykt for fremtiden! Er det noe som feiler meg? Er jeg naiv? Bør jeg har dårlig samvittighet, overfor dem som sitter fast i gamle mønstre, siden jeg jobber meg ut av mine?

TÅLER VI AT VI KAN HA I «POSE OG SEKK»????? -Jeg har «alltid blitt fortalt at jeg ikke kan» utover et «alminnelig, realistisk nivå». Jeg er jo helt «vanlig»…VIT AT JEG IKKE HAR TJENT MER ENN DEN «KLASSISKE INDUSTRIARBEIDER» i 20 år, hvis du ser på Sintef og statistikk for tre-barns familier.

Men, vi har bare gjort ting annerledes!

Vi har fulgt vårt høyere selv, vår intuisjon! Dette gir ENERGI! Har du mistet din?

Kanskje Akashaskolens Introkurs er en ide???
Les mer på våre sider!!! Om du «TØR»… ☺