Har du noen gang opplevd å kjøre bil og plutselig være fremme, enten dit du faktisk skulle -eller til et sted du ofte kjører som hjem eller på jobben? Eller har du opplevd å lese en bok eller se en film, og plutselig være langt inne i handlingen uten helt å vite hvordan du kom dit? Høyst sannsynlig har du det. Koblingen mellom bevissthet og ubevissthet er fascinerende vitenskap. Vi er etter hvert klar over at det foregår så mye her som ligger som et enormt ubrukt potensiale for menneskeheten.

Dr. Jeffrey Satinover ved Yale universitetet i USA sier: «Det som skjer inne i oss vil skape det som skjer utenfor oss. Det er en fysisk realitet som er absolutt bunnsolid!» og det han sikter til er akkurat det som gjør energiarbeid så utrolig viktig.

Hva er energiarbeid?

Energiarbeid er metoder for å jobbe mentalt, som gjør at vi tar større ansvar for hva vi tillater at kommer som alternativer eller muligheter fra underbevisstheten vår. De aller fleste av oss er flinke til å tenke ut alt som kan gå galt, alle potensielle problemer og utfordringer i forhold til våre refleksjoner om livet, fremtiden og de viktige ting. Dette gjør at vi bruker energien vår til å fokusere og styrke disse områdene for frykt, feil og for at ting går galt. Dette er faktisk det området som hele milliardindustrien rundt toppidretten nå satser på. Man vet i dag at det er ikke lenger så mye å hente på de fysiske forutsetningene (her antas det jo at man unngår doping…) men at der det virkelig ligger noe å hente er ved den mentale treningen.

Hvorfor det? Jo, fordi det er der sannhetene våre finnes. Dersom vi mentalt opplever det som sant at vi skal vinne har vi milevis forsprang til den som opplever det som mentalt usant at den kommer til å vinne. Hvordan skjer så dette rent praktisk? Dette er ikke noen form for skuespill der man tar på seg «jeg tror skikkelig, innmari på at jeg fortjener det, super masse asså» rollen for å forsøke å overbevise sin egen bevissthet om at man er klar til å forandre dyptliggende styringsmønstre. Mønstre som man kanskje til og med har arvet fra sine foreldre (noen av oss forsøker å lure oss selv med litt mer polerte setninger –uten hell…).

Å jobbe mentalt

Energiarbeidet består i å jobbe ned der hvor sannhetene kommer fra, nemlig underbevisstheten. I 1979 fant den amerikanske professoren i nevrofysiologi Benjamin Libet ut noe svært forbløffende. Det de skulle finne ut var: tidspunktet for når potensialet for beredskap ble aktivisert i hjernen (altså et nevrologisk tidspunkt for hjerneaktivitet), når forsøkspersonene selv opplevde at de tok et bevisst valg om å handle – og sist, når selve handlingen inntraff.

Resultatene viste at potensialet for beredskap ble aktivisert 0,55 sekund før handlingen inntraff, mens det bevisste valget om å foreta handlingen aktiviseres 0,2 sekund før handlingen inntraff. Dette betyr altså at personenes opplevelse av å ha gjort et bevisst valg skjer 0,35 sekunder etter at hjernen har aktivisert valget… Dette er ikke trykkfeil; dette betyr at beslutningen for å gjøre noe, for å ta bevisste valg, allerede er tatt før man bestemmer seg!?! Og da blir ting ganske underlig. Fordi dette er dokumentert må man begynne å se på hypotesene rundt fakta. Libet selv foreslo at bevisstheten vår, som sådan, selv ikke starter en beslutningsprosess, den fungerer som beslutningstaker for de handlingsalternativene som underbevisstheten gir bevisstheten.

Kommunikasjon mellom bevissthet og underbevissthet

Dette betyr at vi er nødt til å jobbe med kommunikasjon mellom bevissthet og underbevissthet for å endre alt det vi repeterer i livene våre, som vi er misfornøyd med. Mange tror at dersom man bare får drømmejobben, drømmedama, drømmemannen, drømmehuset, drømme klesstørrelsen, drømmebarna, drømmebilen eller drømmemillionene i Lotto, så vil de garantert oppleve livet som vidunderlig. Psykologisk forskning sier det motsatte, og fordi våre opplevelser smeller opp fra underbevisstheten så kan det godt hende at selvbildet fortsatt får valg mellom pest eller kolera når det gjelder de valg bevisstheten tar.

Litt grovt skissert; har man dårlig selvbilde og har pyntet seg til en fest, hjelper det ikke at underbevisstheten gir deg følgende 3 alternativer når du ser deg i speilet: 1. Du er stygg, 2. Du er feit eller 3. Du er gammel… det hjelper ikke å ha slanket seg 20 kilo, ha plastisk operert eller kjøpt et antrekk til 10 000 kroner dersom underbevisstheten fortsatt gir deg de samme 3 alternativene. For genuint å forandre energien rundt hvordan vi føler oss, selvbildet vårt, egenkjærligheten, tilliten, vår opplevelse av å være attraktiv, smart, sexy, intelligent osv osv må vi jobbe med informasjonen i underbevisstheten. Dette gjøres ved å aktivisere frontallappen i hjernen, som er den delen av hjernen som klarer å skape nye tanker og ideer om oss selv og vår verden, og så må vi la nye, alternative, måter å forholde oss til temaene våre nå underbevisstheten. Dette kalles energiarbeid. Det kalles også selvutvikling, fordi vi er nødt til å tillate andre, og mer gunstige, tankealternativer komme opp som alternativer fra underbevisstheten. Dersom vi klarer å få mer positive og sjenerøse tanker inn som del av den indre dialogen, så skjer det utrolig mye med hvor trygge vi blir på at livet kan være godartet. Denne type arbeid og innsikt er grunnstrukturen i alt metodeverk vi baserer kursene våre på, på Akasha skolen.