Vet du hvem du er eller avhenger din lykke av andres agenda?

Vet du hvem du er? «Selvsagt» vil mange si! Jeg er NN, så gammel og bor her. Avhenger din lykke av andres agenda? «Selvsagt ikke» er det «rette svaret». Men sjansen er dessverre overhengende stor for AT DEN FAKTISK GJØR DET!!

Det presses frem et psykologisk, emosjonellt og personlig veiskille for veldig mange av oss, i disse dager. Dette er prosesser som kan leses i stjernene, Mayaene henviste til dette skiftet som «21/12-201- skiftet». Jesus, som ikke var kristen, formidlet en bevissthetsendring om 2000 år; som bibelen beskriver som om personen «Jesus» sa han kom tilbake om 2000 år. Det var aldri poenget; Christ Consciousness er nå tilgjengelig for oss alle. Jeg skal ikke bruke mer plass på alle tradisjonene, Vedantaen, gresk mytologi (Chiron). Nostradamus og andre henvisninger. Men, dette står virkelig skrevet i stjernene!

Poenget i disse dager, er at det er STOR sannsynlighet for at du kjenner det på kroppen selv, eller hos de rundt deg! Det er en uro, et stress, en maktesløshet, og for mange, total mangel på «oversikt» i eget liv. Vi står ved et veiskille, hele den vestlige sivilisasjonen. Varslet igjen og igjen, og nå er det ikke til å unngå og erfare selv. Mange har tolket dette veiskillet, med sånn som frykt for 3.dje verdenskrig. Det er ikke det vi nå skal håndtere som menneskehet. Dette dreier seg ikke om frykt, men å gjenvinne og gjenfinne EGENKJÆRLIGHET. Og, det er virkelig ikke en tilgjengelig oppgave i vårt ON-LINE samfunn.

Gjenkjenner du at ting «skjer», er «annerledes» denne gangen, hva skjer med meg? Hva skjer med deg? Eller at det slik at det som sto frem som mål og ønsker, har bleknet. Kanskje til og med visnet? Da kan vi tilby deg noen svar i denne artikkelen!

Ja, det er dessverre litt slik i en periode nå. Vi kan beskrive det på mange måter, men astrologene forklarer det i forhold til at tegnet Steinbukken nå har så sterk innflytelse på oss.

Dette innebærer at for å lykkes MÅ VI finne kraften vår, og egen autoritet og selvstendighet i eget liv. Vi kan ikke vente med å handle.

Astrologisk er man svært klar på at «noe» vil skje, ENTEN VI VIL DET ELLER IKKE. Og dersom vi ikke velger å stake ut veien, for vår egen fremtid, så vil «veien stakes ut for oss». Det er ofte da vi opplever å føle oss som ett av livets ofre.

Nettopp fordi vi ikke har særlig klar forståelse i vår kultur, at DET Å IKKE VELGE, ER OGSÅ ET VALG!! Så når vi lar være å ta livet og skjebnen i egne hender, vil fremtiden allikevel komme. Men, nå på egne «premisser», ofte basert på frykt og «worst case scenarios».

Dessverre er også vår kultur preget av krisemaksimering og katastrofetanker. Mange av oss husker «den kalde krigen» der vi rett og slett var redde for at USA eller USSR skulle trykke på den «røde knappen». Den dagen Berlinmuren falt, begynte mye a miljøsaken å dukke opp. Det er en særdeles viktig sak, men den er ofte basert på frykt, på undergang, på masseutslettelse og uunngåelighet.

Men, miljøsaken, som mange andre temaer i vår tid, dreier seg om endring; CHANGE. Men hvis endringsfrykten gir oss en skygge av at endring KUN kan bli til det verre, det farligere, det mer usikre, er det kanskje ikke så rart for at vi er redd for endringer.

Endringene skjer utenfor oss, men vi er en del av et økosystem. Så akkurat som jordkloden endrer seg i disse dager, endrer også vårt indre klima seg!!!

De kreftene vi nå merker, de aller fleste i alle fall, er tegn på «svakheter» i vår virkelighet, våre følelser eller våre verdier. Når vi er redde, ønsker vi å overse eller hoppe bukk over alt som er spent, skadet, såret eller verker. Vi forsøker å avlede oss selv.

Mange av oss finner «strategier» som dårlig tid, dårlig råd eller dårlig helse (!) for å slippe å se den åpenbare mangelen på dyp egenaksept og egenkjærlighet.
Men, hvordan skulle vi det?

I den «virkelighet» som vi nå lever i, er vi opplært til å være on-line og ikke in-line. Vi skal se vår verden utenfra og inn, mens svakhetene for sjelen ligger i selve materien vi er skapt av.

Og selv om «byllen sprekker», så er det mange som blir så fulle av skam eller anger, at vi virkelig ikke ønsker å erkjenne, og i hvert fall ikke endre, de forholdene som skapte såret til å begynne med.

I dag er det vanlig å ta psyko-farmiske midler (lykkepiller) når vi havner ansikt til ansikt med følelser som håpløshet, maktesløshet, depresjon, angst og livstretthet.

Det er som å sette et plaster på et ødelagt, verkende sår. Såret er der fortsatt, det verker fortsatt. Men det synes ikke så godt!

For å elske oss selv må vi begynne å se på hva slags forhold vi har til oss selv. Det betyr at vi må ha tilgang til vårt indre. Vi er on-line og på alle tilgjengelige medier utad, men de fleste mennesker vet ikke hva som EGENTLIG foregår ned i dypet av oss selv.

For å finne egenkjærlighet og evnen til å etablere et respektfullt forhold innover, må vi også ha en indre integritet.
Alle mennesker går rundt med et pletora av programmeringer fra EGO.

Dette er det vi har lært, men også det vi ikke har lært, som for eksempel å tilgi oss selv for at vi ikke var ufeilbarlige i nye møter med livet. Vi begynner som nybegynnere. Mestring kommer ved prøving og feiling.

Psykologisk forskning viser igjen og igjen, at vi mennesker har en stor uvillighet til å begynne å gå ned i oss selv. Møte de underliggende kreftene våre, se understrømmene vi ledes av og forsøke å få klarhet. Samme forskningen viser også at dette skyldes det vi TROR vi kommer til å finne.

Mennesker sier det rett ut. Jeg vil ikke vite hva jeg er «laget» av, for jeg er så redd for at jeg ikke vil like det. Jeg er redd for at det vil gi meg mer skam, mer skyldfølelse og at jeg kommer til å føle meg dårligere etterpå.

Det er ikke så rart. Mer enn noen gang søker vi mennesker en umenneskelig perfeksjonisme, som ingen, noen gang, kommer til å lande i. Den perfeksjonismen vi søker, er et håp om at dersom vi strukturerer livet vårt «perfekt» utenfor oss selv, så vil kanskje det indre grumset forsvinne.

Den kvalmende skammen eller frykten for å ikke være god nok. Ingen vet «måle-enheten» for god nok, bra nok, fin nok, smart nok, pen nok, snill nok, rik nok, verdifull nok og så videre. Men, vi fortsetter å lete etter oss selv, utenfor oss selv.

Og når det menneskelige potensialet ikke lenger klarer å grensesprenge seg så hinsides det som er fysisk mulig, erstatter vi det med noe kunstig.

Da mates vi med «overmenneskelighet» og fantasy. Da ser vi mennesker som innehar fremferd, innsikt, raskhet, både verbalt og fysisk, oversikt; nærmest tankelesende og lynende intellekt, og er topptrente og rynke-frie.

Og selv om vi kan forstå at dette er karakterer, photoshop og filmtriks, så synker umuligheten sakte inn i vårt indre. Vi KAN simpelthen aldri komme i mål. Vi «er» ikke bra nok, og det er ingenting som tilsier at vi noen gang kommer til å bli det.

Du skal ikke langt inn i en god psykologi fagbok før du ramler over i temaer som speil-nevroner. Dette er et enormt «antenneverk» alle mennesker innehar, som leser omverdenen, og dekoder inntrykkene.

Vi ser ikke bare med øynene våre. Vi har reseptorer (speilnevronene) som tar inn alle stemninger, mikro-kroppspråk, ansiktsbevegelser, puls, pust og tonefall.

Faktisk så utgjør 93% av et førstemøte inntrykk fra disse reseptorene. Mer om dette lærer du på Akashaskolens Introkurs.

Her lærer du også hvordan du skaper en «membran» i forhold til å unngå å «kjøpe» deg 100% inn i disse mekanismene. Som i dag går under et annet navn; «HERSKETEKNIKKER». Vi er fra naturens side lært opp til å «lese» andres kroppsspråk, og ta inn hva det kommuniserer.

Dette gjør at mange mennesker tar på seg en maske.

Ordet personlighet stammer fra det Latinske ordet «persona» som betyr maske. Vi maskerer oss så godt vi kan, for å tilby noe vi tror andre vil like.

Dette er med på å svekke forbindelsen innover. Når vi etter hvert nærmest slutter å vise hvem vi egentlig ER, slutter vi å vise vårt «sanne» jeg både til oss selv og til andre.

Mange mennesker er under den oppfatning at vi kun skaper en maske til omverden. Men dette er ikke tilfelle. Setningen «alt du sender ut kommer tilbake» kunne ikke være mer presis. Det er akkurat det som skjer. Vi minker og minker kontakten til vårt dypere- og høyere selv, til vi ikke lenger finner den.

Denne mangelen på kontakt innover er hovedårsaken til psykologiske tilstander (og sykdomsbilder) som angst, depresjon, maktesløshet, meningsløshet og tomhet.

Dersom du kan gjenkjenne at du ikke lenger har full kontakt med kreativitet, lekenhet, overraskelser og åpenbaringer fra ditt indre, er sjansen stor for at du har havnet her. Sakte, sakte, men sikkert, mister vi tilgangen til våre ressurser.

Materie er fortettet energi, men vi består nå engang av energi. Vi blir fortalt, fra skarpe akademiske forskere, at alle atomer stammer fra Big Bang. Vi er altså en annen sammensetning av uendelig trillioner med atomer. Som en gang var stjerner. Skinnende, lysende vakre stjerner.

Men, akkurat som en kjemiker, fysiker, biolog, astronom og så videre kan fortelle at vår fortettede masse, som vi opplever som en kropp, som lever i en dimensjon basert på tid og rom, og som tidligere har vært himmellegemer, kan de samme personene forklare deg dette fenomenet.

Lys er en «carrier wave». Det er en frekvensbærer eller en «bølgelengde». Lyset har svært høye og aktive vibrasjoner.

Men, mørke, «sort», har svært lite bæreevne. Det vil si at dersom du har topp dekning på din telefon, så har du god tilgang til bærebølgene, mens har du null dekning, så kommer ingen informasjon gjennom.

Når vi hele tiden «skygger» ut en maske, eller en persona, og forsøker å «fake it ‘til we make it», vil lyset i oss forsvinne.

Og telefon-analogien er faktisk ganske god. Når vi forsøker, enten filosofisk eller psykologisk, og forstå vår menneskelige natur, kommer vi til noen klare faktorer.

De klareste er kanskje at vår bevissthet, vår evne til å skape noe vi ikke har sett (oppfinnelser), se for oss noe vi ikke har erfart (les en god bok) eller sette ord på elementer som ikke vibrerer i ord (følelser), så er dette avhengig av tilgangen på INFORMASJON og BEVISSTHET.

Når vi skaper en «ugyldig» maske utad, for å forsøke og være noe annet enn det vi er i essens og vibrasjon, oppstår det en konflikt. Denne konflikten blir gradvis overstyrt av vår perfeksjonisme, vårt behov for å regissere, retusjere og manipulere hvordan vi ønsker at omverden skal oppfatte oss.

Så står vi der en dag (eller sitter, eller ligger som en sjøstjerne og stirrer tomt ut i ingenting), og opplever at vi er fullstendig, absolutt og uforsonelig TOM!

Helt tomme, helt maktesløse og uten opplevelse av mening, verdi, mestring eller fremtidsvyer. Ja, vi kan skjule det bak en ny maske! Det er akkurat like effektivt som å sette en tannpirker på bensinmåleren på bilen, for å skape et inntrykk av at tanken er mer en halvfull.

Ingen av oss ville sverget under ed på at her var det fullt av drivstoff og mange mil foran oss. Men, mange av oss har tatt på oss masken, og sagt at vi har det bra og at alt er helt fint.

Foruten i prosessarbeid med klienter og i workshopene med studentene på Akashaskolen, har jeg sjelden sett en sosial media post som ser på denne tomheten som et dypt indre varsel om at vi trenger fundamental endring.

Jeg har sett en «uendelighet» av mennesker som deler, avslører, bretter ut og tidvis melker sin uendelige livstomhet. Men, at det skal ligge store, gjemte og livsforandrende gaver i dem, blir sjelden nevnt.

Vi strever etter å bevare trygghet og sikkerhet, og for mange rakner det, når også denne streven står for fall. For vi KAN ALDRI finne dette utenfor oss selv. Vi kan ikke kjøpe forsikringer, ha bankinnskudd, ha ekteskapskontrakter som gir oss trygghet eller sikkerhet. Dette finnes kun INNE I OSS.

Og dette er nettopp poenget med Akashaskolen. Vi kan gjerne møtes der du falt, men det er ikke der vi jobber. Vi jobber med verktøy og teknikker som gjør at du ikke forblir nede.

Går vi tilbake til alt vi vet i psykolog, terapi, prosessarbeid og counsling, vet vi at de færreste av oss klarer å reise oss totalt på egen hånd. Hvorfor det? Her er vi tilbake på tilgangen til egen, indre, bevissthet og informasjon. Det er ikke bærebølger i det mørket vi befinner oss i når vi ligger nede.

Det har vært en sterk, berørende og ikke minst dyptgående prosess i Norge den siste tiden over at mennesker kan avslutte sitt eget liv. Det kan «forklares» på en måte som er ganske tilgjengelig og intuitiv. Tilgang til seg selv! Og med det, tilgang på informasjon.

Mange mennesker som er dypt deprimerte, klarer ikke å «oppfatte» alt det gode, oppmuntrende eller kjærlighetsfylt som tilbys dem. De er ikke egoister, de er ikke navlebeskuende. De har bare ikke dekning.

Send en omfavnende, bekreftende og omsorgsfull melding til en som ikke har dekning på telefonen. Tror du at de klarer å lese den?

SERIØST!!! Du kommer ikke gjennom. Dersom livet ditt har begynt å få mørke skygger, tvil og lave vibrasjoner (les bærebølger) hjelper det ikke om noen andre TATTOVERER sin kjærlighet over deg! Det går ikke inn!

Når vi går gjennom prosessene til det omfattende metodeverket vi har å tilby på Akashaskolen, vil vi begynne å kunne dykke ned i underbevisstheten. Uten å være LIVREDD for at vi bare finner enda flere sår, mere skit, mere skam og mer å miste motet og selvbildet over.

Ethvert menneskes underbevissthet er en oase, et koldtbor, en fruktcoktail av muligheter, kreativitet og gjemte ressurser. Men, dersom du ikke er IN-LINE innover, bare ON-LINE utover, kan du jo virkelig ikke laste opp ditt indres magiske løsninger, visdom, innsikt og rå livskraft.

Allerede på Introkurset (faktisk allerede på Tarot-kvelden) lærer du effektive, enkle og intuitive verktøy for å begynne å vekke opp tilgangen til det du alltid var og er.

UNDERBEVISSTHETEN er selve nøkkelen til et meningsfylt og verdifylt liv. Både innvendig og utvendig.

Dersom du ønsker å forsyne deg av dine virkelige ressurser. Som står seg uavhengig av hva andre måtte mene og tenke, som ikke blir usikker eller sårbar i forhold til hva speilnevronene tar inn av maske-spill, så kan du KUN og KUN finne disse ressursene på innsiden av deg selv.

Vi forklarer på Introkurset hvordan dette nå har blitt ÅPENBART i forhold til toppidrett. En toppidrettsutøver som ikke har funnet sin indre kraft, vil ikke klare å prestere

DERSOM DU ØNSKER Å LÆRE MER OM HVORDAN PERSONLIGHET, MEDAVHENGIGHET, LAW OF ATTRACTION OG OVERLEVELSESMEKANISMER SPILLER INN I LIVET DITT, LES MER I NESTE ARTIKKEL. NYSGJERRIG PÅ AKASHASKOLEN, FLERE ARTIKLER, TAROT KVELD OG INTROKURS. LES MER OM KURSENE PÅ SIDEN VÅR.