Reading som metode faller inn under Psi delen av vitenskapen, og rent konkret under det som kalles «Clairvoyance» eller klarsyn. Dette dreier seg om å ta inn faktisk informasjon via intuisjonen og uten bruk av de 5 sansene. Hvorvidt det er mulig å «tankelese» et annet menneske er på mange måter et begrepsspørsmål, for hva er det å tankelese? Hva vil det si?

Vitenskapens utfordring ved å forske på dette er at spontante intuitive hendelser er vanskelig å frembringe på kommando. Det betyr at man tar bort noe av det naturlige ved intuisjonen i hverdagen når vi skal teste mulighetene. Om det er mulig å påvirke energetisk har man bevist (RNG- testene gjort ved blant annet Standford og Princeton universitetene i USA), så er spørsmålet om denne påvirkningen også kan gjøres telepatisk eller ved at en person «plukker» opp informasjon som ikke sendes telepatisk, men som dreier seg om fakta, for eksempel neste tall og type på et kort som ligger opp ned og ingen har sett på.

Det er dokumentert

Forskning på Clairvoyance er spesielt godt dokumentert, spesielt etter at CIA i 1994 publiserte sin Psi forskning og resultater av STARGATE programmet. Dette dreide seg om et program der svært intuitive mennesker jobbet med det som kalles «remote viewing» som er et annet ord for Clairvoyance. Teknikkene og resultatene er de samme. Det ble blant annet gjort en metaanalyse av forskningsresultatene på Clairvoyance/remote viewing forsøk gjennomført av CIA og forskning gjort av de presisjetunge universitetene Standford og Princeton. De gikk gjennom til sammen 653 forsøk (det har blitt gjennomført slike forsøk i USA og Europa i mange tiår…) og fant at oddsen for at dette dreide seg om ren tilfeldighet, flaks eller sjanse var 33 millioner til en. Det er faktisk så veldokumentert at i kjølevannet av de analyser og rapporter som er gjort i ettertid av det vel 20-årige STARGATE programmet så gikk amerikanske myndigheter ut i 1981 og kom med en uttalelse, både på bakgrunn av eget materiale, men også basert på forskning Standford universitetet gjorde på deres vegne. Under et møte i «the Congressial Committe on Science and Technology» ble det offisielt uttalt:
«Nylige eksperimenter innen klarsyn og andre studier innen parapsykologi, kan tyde på at det finnes en forbindelse mellom en bevissthet og en annen, og mellom bevissthet og materie.»
For de som forstår hvor grensesprengende det er når amerikanske kongressen uttaler seg med at det kan tyde på, så har de fått ganske overbevisende data presentert for å, allerede i 1981, være «tvunget» til å anerkjenne clairvoyance og klarsyn. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Alle har det i seg

«Problemet» med å dokumentere clairvoyance er at mange av vitenskapens kriterier tar utgangspunkt i at man skal godt over kritisk masse, dvs antall personer eller antall forsøk i forsøkene for at noe skal være vitenskapelig. Vi vet at noen mennesker har sterkere tilgang til sin intuisjon enn andre og at for oss som ikke er født komplett clairvoyante kan latente evner trenes opp på samme måte som en som blir blind får bedre hørsel, eller økt intuisjon, og en som blir døv, får bedre kontakt med «energien» til den som snakker.

Heldigvis behøver man ikke å kompensere i de 5 sansene når man oppøver intuisjonen og clairvoyance, det er bare en del av det som beviselig skjer når vi «velger» eller blir tvunget til å utvikle sanseapparatet vårt. Hvor grensen går på graden av klarsyn er ikke godt å si. Vi har mange myter om at det å være intuitiv er som å starte en film i 4 farger og stereo, og så ordrett, bilde for bilde, formidle alt innhold. Dette er ikke normalen hos clairvoyante personer…

Men for dokumentasjons skyld kan vi nevne Edgar Cayce, som kanskje er den mest enestående clairvoyant i vår tid. Han levde fra 1877-1945, og det er registrert 14 306 readinger gjennomført. Cayce brukte en transeteknikk og ble derfor ofte kalt «den sovende profeten». De dokumenterte resultatene til Cayce er overveldende. Ved et utall ganger, i en tid uten internett og andre muligheter for informasjonssanking, med klienter fra absolutt hele USA, kunne Cayce formidle medisinske diagnoser, som senere stemte 100%, men han kunne også formidle navn og adresse på spesialister på de forskjellige diagnosene i personens nærmiljø –som også viste seg å stemme! Alt dette skjedde i behandlingssituasjoner med personer han beviselig aldri hadde møtt før, ikke hadde noe data om eller at diagnosene lå innenfor det som lett kunne fattes med det blotte øye.

Intensjonen teller

Så det vitenskapelige fundamentet rundt Clairvoyance er på stell, men det som faktisk er en avgjørende faktor er den som skal bli lest sin holdning til dette. Noe av det som er styrende innenfor oppøvelse av den sjette sansen, intuisjonen, er intensjonen om å gjøre dette. Som vi vet i all mental trening så må du mene det for at det skal ha noe effekt. Vi vet om mennesker som blir dobbelt så muskelsterke enn kontrollgruppen, når de under samme forutsetninger bruker sin mentale vilje til å visualisere, til å ville utvikle musklene under trening.

Så for oss er kanskje det mest vitenskapelige «beviset» for at metodeverket vårt fungerer det faktum at i alle de ti tusentalls undersøkelser som er gjort på Psi, så har man noen ganger delt inn gruppene ut fra intensjonsaspektet. Man spør rett og slett hvorvidt personen faktisk tror på dette. I gruppen som ikke tror på Psi viser det seg at de stort sett leverer på statistisk nivå, dvs skal du forsøke å ta inn via intuisjonen 4 kort så er det statistisk sjanse på 25% at du klarer det, og store grupper av de som ikke tror på dette gir rundt 25% score. Det interessante er at de som tror det er mulig, og som virkelig forsøker gjentatte ganger scorer langt over 25%. Faktisk så ble en gruppe pianostudenter ved det svært prestigetunge Julliard Universitetet i USA testet, og de kom opp med 75% treff. Musikkstudenter er vant til å tune inn sanseapparatet sitt til å lese, føle, kjenne og høre musikken, og dette kunne de da overføre til korttestene. Så setningen «si at du får det til og si at du ikke får det til –og du vil finne ut at du har helt rett».

Det er opp til øyet som ser

Det som blir så fabelaktig med dette er jo nettopp det vi opplever i den mer alternative bransjen, de som tror, får også bekreftet og bevist det de er overbevist om. Hmmm, ja da er det bare ønsketenkning og fortolkning i håp om å ha spesielle evner da? Har vi blitt spurt, og svaret da blir faktisk; dersom du ber noen om å ønsketenke seg, fake eller late som om de kan synge en høy-C, kan du da oppriktig si at de ikke kan det om de beviselig treffer tonen??? Mennesker som vil oppøve sitt klarsyn og sin intuisjon klarer dette! Og da blir det absurd å si at ja –du traff høy C uten at jeg trodde du klarte det, men det regnes ikke som god tonekontroll, for det var jo bare fordi du ville det så veldig, ikke fordi jeg trodde på deg …