På denne siden vil vi belyse 2 elementer: hvordan du går frem for å bestille en Space-Clearing og hvordan du går frem for å lære Space-Clearing.

På Akashaskolens programmer har vi en mengde forskjellige healingmetoder i opplæringen. Men det er først på andre året at vi har opplæring i Space-Clearing. Grunnen til dette er at den som skal utføre en slik energijobb må beherske å holde nøytralitet, noe vi bruker hele første året til å ta fullt eierskap på, og personen må beherske å beskytte seg selv så effektiv at den ikke blir påvirket av de energiene den skal jobbe med å balansere. Dette er kanskje aller viktigst for den som skal utføre Space-Clearing, da hus kan bære mange sterke skjebners energier i seg, og det er viktig å kunne gjøre en slik energijobb uten å bli «sugd» inn i de negative energiene som man kan støte på. Vi vet jo at i noen hus foregår det ganske spesielle, og tidvis ekstreme ting, og det er nok sannhetsvitner om at det kan spøke i hus, at ting kan flytte på seg, at det bråker eller smeller og at det kan oppleves som truende å være der. Dette er kanskje mer utbredt enn man kan få inntrykk av, og det kan skyldes at mange har hatt slike opplevelser, men velger å ikke prate om det. Dette er våre elever trenet til å beherske når de utfører Space-Clearing. De er opplært i å håndtere og vil kunne tåle å jobbe med tunge energier uten å bli utmattet av dette selv.

Etter å ha hatt andreårs kurset i Space-Claering kan man utføre slik oppdrag fra og med da, og vi ser at det aller mest nyttige er å slå seg sammen og være to som utfører jobben, da dette gir en sikkerhet for at kvaliteten holdes. I de boliger som har ekstreme energier, skal man vite hva man gjør, hvis ikke kan man oppnå å «vekke en bjørn som sover» og forlate boligen i enda mer kaotisk stand enn den var.

Ønsker du å bestille en space-clearing?

Dersom du ønsker å bestille en Space-Claring kan du ta kontakt med Akasha skolen på telefon: 994 29 029.

Ønsker du grunnleggende forståelse for energiarbeid?

På Akasha skolens Introkurs lærer du å forstå anatomien i hvordan energi flyter. Dette gjelder i aller høyeste grad i vår egen kropp og i forhold til eget overskudd, men vi er også innom svært enkle teknikker for å jobbe med energien i rom og bolig. Her får vi spesielt gode tilbakemeldinger i forhold til det å jobbe med soverom, og helt spesifikt med å jobbe med barns soverom, der hvor barn har søvnforstyrrelser og mareritt. Når barnet for eksempel bråvåkner av et mareritt så «slynges» all fryktenergien ut i rommet barnet befinner seg i. Da kan det være spesielt vanskelig å få sove igjen i det rommet som har så mye «mareritt-energi» i seg fortsatt. Innsikt i at vi blir påvirket slik kan gi deg forståelse for hvorfor du selv eller de rundt deg sliter med for eksempel oppvåkning om nettene, forstyrrelser av «invaderende» art om natten eller gjentagende energiproblemer i boligen din (alt fra rom du ikke bruker til steder du aldri sitter til tider du misliker). Men det er nødvendig å ha noen energiverktøy for å påvirke i positiv og ønsket retning hvordan du ønsker energien. Mye kan være gjort ved jordingsteknikker, men i noen tilfeller må man inn å jobbe helt ned på det atomære i selve boligen.