personligArtikkel – 1 av 3

Dette har vi tullet med noen ganger på Akashaskolen. Livet er faktisk ikke så personlig, det er ikke et belønningssystem, som bekrefter eller avkrefter din verdi som menneske, basert på hva du til enhver tid får til. Men, mange av oss lever som om det er det.

Spiritualitet er kommet for å bli, faktisk så har den alltid vært der. Den har svinget mellom å være en selvsagt link til meningen med livet, og å være en irriterende naiv holdning, som god dogmatisk vitenskap jobber med å fjerne for godt. Men det er en grunn til at bevisstheten om spiritualitet nå øker kollektivt som interessefelt i vår verden i vår tid. Nemlig fordi vi erfarer glimt av «tilfeldigheter», «synkronisiteter» og meningsfullhet, som gjør at vi vender bevisstheten mot hvorvidt vi kan påvirke livet til å være godt å leve! Og det kan vi!

Den store psykologen Carl Jung sa en gang «Når en indre tilstand ikke er bevisst, så vil den oppleves som skjebne». Og her ligger kanskje en av de virkelige store nøklene til å forstå hvorfor livet tar de former og vendinger som det gjør. Det er en setning som sier «jeg får det jeg tenker og føler, uavhengig av om jeg ønsker meg det eller ikke». Og dette faller inn under den store spirituelle retningen som kalles «Law of Attraction».

Det siste hundre året har vitenskapen gjort en dreining fra å se på verden som en mekanisk funksjon, styrt av fysikkens og kjemiens lover, til å måtte se på begreper som intensjonen og bevisstheten og hvilken rolle dette spiller i livet. Dette kom som en konsekvens av at vi «oppdaget» kvantefysikken. De ledende hjerner innen dette feltet sier i dag at Materie, altså vår materielle verden, kroppen vår og omgivelsene våre, i bunn og grunn ikke er noe som helst! Kvantefysikken gjør alt vi opplever som virkelig om til ikke-virkelig. I dag snakker en faktisk om at det som vi oppfatter som materie, ikke er det i det hele tatt. Det er mer som en tanke, en bevissthet eller som en konsentrasjon av informasjon.

Vår bevissthet FREMKALLER virkelighet!!! Alle potensielle «virkeligheter» ligger som en vibrasjon av informasjon. Men vi er de som pakker ut, fremkaller, hva som faktisk skal materialisere seg som noe vi anser som virkelig og med det lagrer som erfaring.

Dette gir oss grunn til å bli mer nysgjerrige på vår holdning og med det vår forventning av hva livet skal by på. For det er det vi bestiller fremkalling med! Og da er kanskje livet ganske personlig likevel? Det er nettopp her det blir interessant. Fordi vår SPIRITUELLE sannhet er KUN tilgjengelig DERSOM vi finner motet til å spørsmålsstille alt vi har lært! Og alt vi har lagret som sannhet i vår erfaring. Det er en setning som sier at «den sannhet som vil bli ødelagt i møtet med vårt høyere selv, bør kanskje bli det…».

Og da kommer vi over til begrepet selvutvikling, som godt kan defineres som det å vikle oss ut av det vi er viklet inn i. Nemlig nedarvede, innlærte begrensinger, som er fremkalt som vår erfaring, og som vi forsetter å forvente, og med det bestille, og med det fremkalle…

Vår bevissthet fungerer ved hjelp av stadig reduksjon av inntrykk. Både hjerneforskning, nevronforskning, psykologi og kvantefysikk operer i dag med begreper som vi også finner igjen i dataverdenen. Nemlig bites og informasjonsenheter. Vi sanser, med alle våre sanseorganer i kroppen, -i prinsippet i hver eneste av våre 50-100 000 milliarder celler, våre omgivelser. Det opereres med at vi sanser 400 milliarder bits pr sekund. Dette er alt for mye for vår bevissthet å håndtere. Så da filtreres informasjon, bit for bit, på vei opp til bevisstheten vår. Det som ender opp som bevisst tilgjengelig dreier seg om 2000 bits pr sekund. Med andre ord, så skjer det en enorm reduksjon av informasjon til enhver tid. Dette er etablert vitenskap. Hvordan påvirker det deg?

En god analogi er å se for seg underbevisstheten (400 milliarder bits pr sekund sanset), som en stor harddisk, eller kanskje også som HELE internett!!! Dersom du skulle forsøke å åpne samtlige filer og programmer på internett på skjermen din samtidig, garanterer jeg deg kræsj… Hver morgen når du våkner vil derfor vår bevissthet (med kapasitet på 2000 bits pr sekund) åpne de mest brukte programmene. Dette kan være lett selv-hat, irritasjon over ikke å ha kommet på hva du kom for som sjel, stress over alt du ikke synes du mestrer, smerte over at du har lagt på deg, og helt til uvaner som neglebiting. Det kan være tanker og følelser som at du har et ønske om å spise ny-ristet loff til frokost med syltetøy, noe du i hver fall ikke skal, for det burde du ikke, eller at du skulle ha sett litt på om du ikke skulle ha tatt et kurs i selvutvikling, men du bare utsetter det, igjen. Og en rekke andre små og store programmer og app-er som starter hver morgen.

Bærer du stor sorg eller er veldig deprimert, kan hele skjermen din nå bestå av tunge og smertefulle programmer. Som er åpnet og klar til å kjøre det øyeblikket du står opp om morgenen. Dersom du nå irriterer deg over neglebitingen og behovet for loff, eller mangelen på retning og mening, så fôrer du bevisstheten din med informasjon om at dette programmet er svært aktivt. Da forstår bevisstheten din at det må du i alle fall åpne i morgen også…

Så dersom du nærer alle de programmene som irriterer deg, – og det er det du gjør når du gir noe energi; sånn som irritasjon, fortvilelse over at du ikke føler mestring eller frykt for å ikke «fortjene»-, så vil du «garantert» bestille disse fremover… Huff, da! Og det er derfor det er så vanskelig å endre mønstre og fremkalling av virkelighet. For det du tenker og føler sterkest er det du laster opp på skjermen øyeblikket etter. Det er en prosess å endre de automatiske, innlærte, arvede, «erfarte» fremkallingene som starter selve virkelighetsoppfatningen vår hver morgen.

Og det er nettopp det Akashaskolen har et så utrolig sterkt og fungerende metodeverk til å ta tak i. I denne artikkelserien vil du få innsikt i hvordan du kan håndtere slike prosesser. For vi har ikke bare de programmene og appene som kommer synlig på skjermen. Vi vet at i enhver datamaskin ligger det mange programmer skjult og styrer, og det gjør det enda mer komplisert.

Les mer når vi legger ut neste artikkel om hvordan du påvirker hvilken virkelighet du fremkaller. Legg inn din e-post for å abbonere oppe til venstre.

Dersom du allerede nå kjenner et behov for å sette deg i førersetet i ditt eget liv, og lære gode og velprøvde teknikker på å mestre hvilken VIRKELIGHET du ønsker å FREMKALLE, har vi noen plasser igjen på vårt Introkurs, 30-31 august! Dette blir et spennende møte med dine egne ressurser!