Kroppen vår består ikke bare av de fysiske delene, cellene eller den fysiske kroppens kjemi. Kroppen er og har også energi. Dersom du holder i et Voltmeter med hver hånd (= et apparat man bruker til å måle de elektriske kreftene som virker på elektroner) vil du se at spenningene beveger seg og svinger hele tiden. Grunnen til dette er at alle mennesker består av atomer, som jo er våre byggestener. For selv om kroppen, med alle organene, er vital for at vi skal leve og trives, så er det faktisk i dybden av dette helt nødvendig at energien i kroppen vår fungerer godt.

Dette har man visst i østlig medisin og filosofi i tusener av år, og man snakker om meridianer og energibaner rundt om i kroppen som må fungere for at cellene skal fungere optimalt. Dr. Herbert Benson, som er professor i medisin ved Harvard Universitetet i USA (kanskje det mest prestisjetunge av alle Amerikanske universiteter) har brukt en mannsalder på å forske frem de mentale, fysiske, kognitive og helsemessige fordelene ved energiarbeid. Energiarbeid dreier seg blant annet om å meditere på en slik måte at vi øker aktiviteten i frontallappen, og med det øker vår evne til å være bevisste. Dersom du ønsker å vite mer om de vitenskapelige fakta rundt dette anbefales å kjøpe hans bok «the Relaxation Response» som har solgt over 4 millioner(!) eksemplarer. Det er virkelig øyeåpnende vitenskap han presenterer!

Kan man lære å ha mer energi?

Akasha skolen underviser i en energikjøringsteknikk som løfter overskudd og bevissthet. Rent praktisk dreier dette seg om å jobbe med energien i hver celle i kroppen. Dette høres kanskje innviklet ut, men hver gang du puster inn berøres potensielt hver celle i kroppen av oksygenet du pustet inn. Hver gang du blir redd, lei deg, ulykkelig eller såret skyller også disse følelsene ut i hver celle i kroppen -og lagres der. Dette har du sikkert sett mange ganger, ser du et menneske bakfra som er ulykkelig, er energien tung, seig og nesten grå, og det er lite bevegelse i energien eller kraften, mens ser du en bakfra som er nyforelsket vil energien formelig strutte! Mennesker vi kjenner som er lykkelige, nyforelskede etc har energi, de har livskraft, prana, chi. Det er bevegelse og kraft i energien.

Dette gjør at former for meditasjon er så effektive. Vi vet fra vitenskapen at bevissthet kan trenes opp, ved å aktivisere frontallappen. Fordi det innebærer en energimessig kontakt med bevissthet, underbevissthet, høyre og venstre hjernehalvdel, kan vi bruke denne energiarbeidsteknikken til å løfte opp de positive alternativene som ligger i underbevisstheten.

Vi forholder oss, i tillegg til Dr. Bensons forskning, til Roger Penrose og Stuart Hameroffs bidrag til «quantum brain theory» som ganske forkortet forklarer at bevisstheten og handlinger ikke er begrenset til hjernen selv, men at alle celler i kroppen deler den samme bevissthet og tilstedeværelse som hjernen. Dette beskrives nærmest som et nettverk av mikrotubuler som formelig fungerer som et Internett for menneskekroppen og knytter hver celle i kroppen sammen. Grunnen til at dette er relevant er at vi jobber med energibanene i hele kroppen, både meridianer og det sympatiske og parasympatiske nervesystemet, da mental trening også har bevist store og tidvis ganske drastiske effekter på økt mestringsevne.

Stresshåndtering

Energiarbeid er kanskje en av de mest effektive måtene å håndtere stress på. Dette skjer fordi stress ikke er noen konstant faktor, slik at man kan si at det eller det elementet = stress. Dette gjør stressforskning så interessant, fordi det går plutselig en sannhet i at «det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det»…

Et typisk utslag av dette er at selv om det kan være stressende for mange mennesker å, for eksempel, begi seg ut i T-banenettet i London i verste rush-tid, så kan man ikke si at det er stressende, fordi det ville ha betydd alt alle som tok T-banen i London i verste rush-tid faktisk var stresset. Det vet man at ikke alle er. Dette betyr at stress og stressterskler er subjektiv og at det faktisk er deg selv som bærer svaret på hva stress er og hva som er stressende.
Det gjør at man kan ikke skrive ut en universal «anti-stress» pille og dett var dett. Hver og en av oss må lære å håndtere vår egen mestring av faktorer som stresser. Denne bevisstheten kan oppøves ved at man holder pulsen på et så vidt stabilt nivå at vi ikke får kjemisk stressoversvømmelse som ofte skjer når adrenalinet, nor-adrenalinet, kortisolet etc flommer ut i kroppen. Dette gjøres ved å beholde kjemisk balanse i kroppen, noe vår tids hjerneforskning har dokumentert hos mennesker som behersker gode meditasjonsteknikker. Hemmeligheten er å bruke bevisstheten så konstruktivt at man finner balanse i livet.