Hvorfor kommer det en meny for kvantefysikk opp på en side som omhandler intuisjon, energiarbeid og Clairvoyance. Jo, fordi man også i vitenskapelige kretser snakker om det nye paradigmet og paradigmeskifter og dette kommer som en konsekvens av kvantefysikken.

Kvantefysikken er den fysikken man finner i den subatomiske verden eller sfæren. Kroppen vår og alt i naturen, på jorden og i verdensrommet er bygget opp av små biter som kan settes sammen forskjellig og med det utforme forskjellige ting. Dette vi snakker om er partikler, disse partiklene har navn som nøytroner, elektroner, protoner, fotoner, kvarker osv. Fagfeltet å finne ut hvordan dette fungerer kalles kvantefysikk og her beskrives og forskes det på hvordan energi og materie er bygget opp.

Så godt som alle spirituelle og religiøse tradisjoner opp over i historien har nettopp dreid seg om å forstå koblingen energi og materie og tankens kraft; Karmaforståelse. Meditasjon og bønn forener mennesket med produktet av intensjonen, energien og den frie viljen. Det dette betyr er at mye av den kunnskapen som kvantefysikerne nå beviser kan direkte oversettes, med de forskjellige spirituelle retningers vokabular. Altså med høyde for de føringene, dogmer, oppfordringer og den praksis de retningene benytter.

Men det å anta at man forstår kvantefysikken er ikke noe som forfektes, faktisk så sa Niels Bohr, som regnes som en av pionerene i faget at «dersom man ikke blir helt overveldet over hvor vanskelig og merkelig kvantefysikken er, har man faktisk ikke forstått noen ting.» Og det er faktisk det man også kan si om mye av det spirituelle, det å mene at man forstår universet, Gudsbegrep, karma eller opprinnelsen er også et tegn på at man ikke forstår.

Kjært barn mange navn

Vi er nødt til å fremheve sammenhengen spiritualitet, intuisjon og energiarbeid opp mot det vi nå avdekker i forhold til vitenskapen. Nøkkelen er å nærme seg terminologimessig -for på svært mange områder snakker man regelrett om det samme. Dette fordi den spirituelle verden kan bli for «mirakuløs» for mange av oss ellers. Det er ofte så langt fra hva man har blitt lært opp til at man kan styre hele sin verden og private sfære med tankens kraft… Bla, bla, bla new age, hippie og håpefulle tapere er den arrogansen disse postulatene møtes med.

Men så viser det seg faktisk at det som blir vår virkelighet er der hvor «gravitasjonen» av bevissthet er størst, og bruker vi ikke hjernekraften slik at vi skaper nye koblinger og med det skaper ny, positiv og ønsket bevissthet, skapes vår virkelighet ut fra et gravitasjonsfelt som «kollapser» av gammel vane, og våre erfaringer gjentar seg. Hvorfor blir da selvutvikling så latterliggjort av noen. Svaret kan være ganske innlysende; dersom man aldri har brukt potensialet i frontallappen og potensialet i egen bevissthet så er det virkelig helt sant at det ikke er noe som påvirker at livet går i samme tralten. Man er stuck i en virkelighet basert på flaks og tilfeldige muligheter som man ikke evner noen form for påvirkning på.

Meditasjon

Det har i all tid kommet frem at mennesker som mediterer (da menes det daglig i mange år, som en del av hverdag og av livet) opplever å være lykkelige. «Keiserns nye klær» eller «skulle jeg liksom sitte med bena i kors og chante, eller ohhhhhhme eller hmmmmmmmmmme, og så skulle jeg liksom ikke bli syk og synes at alt var greit, yeah right…» sier noen. Det er ganske forståelig at all kritikk og skepsis kommer rundt dette, for det er ganske fremmed for vår kultur. Men nå bevises det at mennesket har påvirkning utover det vi har vært klar over! Hjerneforskerne kan når som helt bevise med full margin at de mediterende har rett. –dessuten er det mange måter å meditere på som oppnår de samme effektene, som hjerneforskningen avdekker. De metodene består i å sitte rolig, med lukkede øyne, på en stol, uten at man lager lyder…
Gang på gang sies det at «jeg skulle gjerne tatt dette på alvor men jeg trenger altså bevis på at selvutvikling og personlig utvikling faktisk fungerer». Vel, beviset finnes der, og så langt over kritisk masse at det er ikke noe problem å fremskaffe, det som kan være utfordringen for enhver er om en mentalt er klar for å flytte på gamle sannheter. Og skal vi spå, så ligger det vel ganske i dagen at nettopp kvantefysikken vil tvinge oss til nettopp dette.