På Akasha skolen jobber vi med intuisjonsbegrepet som: «Evnen til å ta inn faktisk informasjon uten bruk av de 5 øvrige sansene».
Det avgjørende for intuisjonsbegrepet er at man tar inn faktisk informasjon, i den grad noen av oss er objektive nok til å forholde oss til noe faktisk. Det er denne objektiviteten vi hele tiden jobber med, og som gjør reading som metode så effektiv. Om mennesket noen gang kan oppnå full objektivitet har opptatt filosofene til all tid, og mye av det som geniforklarer filosofen Immanuel Kant er hans tanker rund «daβ Ding an sich» og hvorvidt det er mulig faktisk å oppleve noe helt og holdent objektivt.

Vi utfordrer ikke denne typen resonnement i forhold til intuisjonen, men vi skiller den fra «magefølelsen» som er en svært rendyrket subjektiv del av sanseapparatet. Her hører vi nemlig på hva vi har erfart og tillegger egne erfaringer intuitive egenskaper. Dette henger sammen med hva som skjer når vi aktiviserer erfaringene våre og spesielt de som tynger oss emosjonelt.

Rent faktisk i forhold til hjerneforsikning –og psykologi, kan vi da fyre av så mye aktivitet i neuronnettet i hjernen at vi «kobler» ut vår evne til å tenke nytt, tenke ut andre løsninger eller forandre mening. Et typisk eksempel er hvis vi blir redd eller skremt av noe, vi er sikker på at den grenen er et menneske, eller at de bladene er et ansikt utenfor vinduet.