Akasha skolen er til enhver tid summen av alle lærer og elever. Det gjør at vi er i utvikling hele tiden. Vi har vært så privilegert at vi har hatt en konstant pågang i alle de årene vi har holdt på og våre studenter er av alle typer mennesker. Vi har både kvinner og menn på skolen, tradisjonelt dobbelt så mange kvinner som menn. Studentenes alder strekker seg fra begynnelsen av 20-årene til nærmere 70 år. Vi kommer fra alle slags bakgrunner og er i alle forskjellige stadier i livet. Noen begynner hos oss for å utdanne seg til clairvoyant reader og skape seg et arbeide, mens brorparten begynner fordi de ønsker jobbe med seg selv og sin egen utvikling som menneske. Noen begynner som en del av jobben fordi de har tunge lederansvar som krever god menneskekompetanse, og noen begynner fordi de ønsker å fungere bedre i sitt privatliv med familie. Som sagt, så er skolens elever spennende mennesker og sammen med dem har skolen fått et utrolig godt miljø og klima.

Akasha skolen har i dag 2 hovedlærere, 5 lærere og 7 kontroller på lærerprogrammet. Dette betyr at vi til enhver tid har nok lærerkrefter til å følge opp elevene i undervisningen og at det alltid er lærere til stede i hvert rom der vi arbeider med intuisjonsarbeid.

Grunnlegger av skolen har jobbet med disse spesifikke clairvoyance teknikkene i over 10 år, og har før dette fullført en universitetsutdannelse innen psykologi og kommunikasjon. Men også våre lærere har jobbet med selvutvikling i mange tiår. Alle lærerne og kontrollene på skolen er like spredt i alder, livssituasjon og bakgrunn, som studentne. Vi er foreldre og besteforeldre, vi er i forskjellige livsfaser og mange har utdannelser, jobber og karrierer på siden. På skolen er de sivile elementene som gjerne kjennetegner hvordan vi plasserer oss i den vanlige verden, som utdannelse, bakgrunn, jobb og hvor vi bor helt uten relevans. Dette gjelder både for elever og lærere. Men alle våre lærere setter ord på viktigheten av å kunne «overføre» kunnskapen og kompetansen vi jobber med på skolen, til hverdagen og livet. Som lærerne er vi personer dekker en rekke deler av virkelighet der vi rent faktisk representerer jus, økonomi, medisin, sivil-ingeniør, ernæring, steiner pedagog med mer, og har livssituasjoner som går fra å være hjemmeværende, til gründer, til leder, som til sammen gir oss bredde og er stimulerende for miljøet. Dette gir oss et svært spennende faglig nedslagsfelt, og dette igjen gir oss også en bredde når vi jobber med skolens utvikling.

Nettopp det å oppleve at teknikkene og verktøyene vi jobber med gir så direkte effekt i resten av livene våre er, viser seg å være gjennomgangstonen hos alle lærerne og kontrollene hos oss. Det oppleves som så viktig at det er mulig å omsette kunnskapen i det virkelige liv. Vi opplever også at det er derfor studentene våre setter ord på at de ikke vil slutte hos oss, og at vi også har elever fra andre deler av landet som pendler langt for å gå hos oss.

Vi ser også frem til nye og spennende elever som vil finne oss i fremtiden, dere vil være med å vise oss hvem vi er etter hvert som årene går. Denne utviklingen er virkelig slikt som gjør livet spennende, for hver gang vi holder et kurs eller foredrag så skjer det en evolusjon i nye spørsmål, nye refleksjoner og nye innspill som elevene gir. Det gjør at vi som skole aldri vil være konstant og det gjør at ingen dag blir lik en annen.