Akashaskolen øker sin kompetanse og kunnskap, for at du skal kunne velge fremtiden.

Etter å ha undervist i Akasha-teknikkene i 20 år, har Grunder av Akashaslolen nå fullført en Doktorgrad i Metafysikk (PhD i Meta-Physical science).

Metafysikk innebærer at livet vårt fremtoner og oppleves med en bevisshet, med et Sinn eller med en Sjel! Dette har ikke noe med religion eller andre retninger i så måte. Dette er en VITENSKAP og ikke et trossystem. Gjennom broen til Kvantefysikk, men også Epi-Genetikk og Psykologi, finner vi nå at VÅR VIRKELIGHET LIGGER I VÅRE HENDER!!!

Da, er det jo mange av oss som ønsker å lære, fundamentalt, vitenskapelig og praktisk anvendelig:

HVORDAN???

Allerede på Introkurset vil du nå lære OG beherske de grunnleggende forutsetningene, for å være «din egen lykkes smed». Informasjonen er tilgjengelig, for den dreier seg om deler av oss, som mennesker, som vi sjelden aktiverer i det moderne samfunn. Men, det var der hele tiden!!!
Vi kommer med mer informasjon om Akashaskolens nye plattform fremover.

Akashaskolen skal selvsagt fortsette: MEN ANTAGELIGVIS IKKE SOM «FØR»!.

I alle år har samtlige seniorlærere vært tilstede så å si «alltid». Vi har, faktisk, ligge på alle fire, for å holde jordingen til studentene, eller forløst svært avanserte programmering på stedet, når studentene har trent opp intuisjonen. Kort sagt, Akashaskolen har vært hjertebarnet, som vi har holdt omsorg og ubetinget oppmerksomhet til i alle disse årene.

Oppstart vår 2019 er SISTE GANG VI KAN GARANTERE AT DEN «GAMLE» MODELLEN, MED SENIOR LÆRERSTABEN TILSTEDE OG SAMME OPPFØLGING MED HELGEKURS ETC.

FOR DEG SOM HAR TATT INTROKURSET, KAN DU NÅ MELDE DEG PÅ SKOLEN, SLIK VI ALLTID HAR LAGT OPP LØPET! MANGE «VET» AT DE SKAL BEGYNNE, OG «VET» DU DET, SÅ GJØR DET NÅ!!! Har du IKKE Introkurset, ta kontakt, vi er villig til å sette opp ekstrakurs, i denne endringsperioden. Vi vet ikke om hva slags endringer som kommer, men vi vet AT de kommer. Akashaskolen vil fortsette, men i annen form.

Dersom du har grunnet på, og/eller kjent i hjertet ditt, at du ønsker å være mer enn «maskene» dine, «personligheten» din, som for veldig mange mennesker i vår vestlige verden viser seg å ikke være «vår» lenger. Opptil 80-100% av «personaen» eller maskene våre, viser seg å være tilpasset omgivelsene. Vi tilbyr deg å integrere SELVET, eller SJELEN, eller DITT HØYERE SELV, slik at du kan ta tilbake de ressursene, dine unike kvaliteter og din unike karakter, som du inkarnerte med.

VI HAR OPPSTART PÅ LØRDAG, 2 FEBRUAR Kl: 10-ca 18:00). Du kan melde deg på ved å sende en e-post til: post@akashaskolen.no eller ring meg direkte om du har spørsmål!

KANSKJE ER DET NÅ ELLER ALDRI!!!
Stor Akashahilsen fra Dr. Birgitte tlf: 90157570.