For å forstå hvordan Clairvoyance er mulig, må vi forstå et par ting om energi, og atomer og om menneskers måte å «tolke» det vi ser. Det er mange måter å ta inn intuisjon på, som du kan lese om på Psi siden, men i readinger er det Clairvoyance som er evnen vi trener opp.

For det første er det viktig å skjelne mellom de 2 typene Clairvoyance: den ene er den positive, frivillige Clairvoyancen, og den andre er den negative, ufrivillige, Clairvoyancen. Det dette omhandler er hvorvidt du selv har en mulighet for å kontrollere hva, fra hvem og ikke minst når du tar inn informasjon. Dette er selvsagt ikke slik at det å, som et lyn fra himmelen og ufrivillig få beskjed om å ikke gå på flyet, som så styrter, at det er negativt. Det er livreddende. Men det er faktisk ganske mange mennesker som er direkte plaget og skremt av å ta inn informasjon, nær sagt i tide og utide, om mennesker de ikke kjenner og ting de ikke forstår eller om hendelser de ikke får stanset.
Det er faktisk ikke en spirituell gave, det er en mental belastning. Så for å mestre Clairvoyance og reading formatet så er det viktig å oppleve å sitte i førersetet, at det er du som har kontrollen og at du har verktøyene for å være «på» når du ønsker å bruke dine intuitive evner og at du har mulighet til å være «av» når du er midt i ditt private selv og liv. Mestring er virkelig et nøkkelord og et godt metodeverk er virkemiddelet.

Litt kvantefysikk

I kvantefysikken vet man i dag at energier eller partikler kan kobles eller er koblet på en slik måte at de oppfører seg identisk under samme hvilke omstendigheter de plasseres i, om de er i hver sin ende av universet, om den ene befinner seg i et romskip med enorm hastighet og den andre ikke etc. Dette kalles Engtanglement og er faktisk kvantefysikkens måte å forklare hvordan Psi fungerer. For å siteres en av vår tids ledende kvantefysikere Dr. Amit Goswami, fra University of Oregon: «På grunn av kvantefysikkens forståelse er det nå kjent at telepati og Clairvoyance er mulig og kan forklares som et faktum. […] Disse erfaringene er så slående; det er slik at jeg, bokstavelig talt, kan lese tankene dine dersom jeg blir «entangeled» («sammenfiltret») med deg!»

Alle mennesker er bygget opp av atomer, og derfor blir kvantefysikken svært relevant, da den tar for seg det atomære og subatomære. Alle menneskers tanker og følelser befinner seg i energiform noe som gjør at tankene og følelsene «eksisterer» utenfor oss selv, i utstrålingen vår. Dette er rent fakta, og helt konkret dreier dette seg om elektromagnetiske bølger (EM-bølger). Det viser seg at tankene våre også legger seg i de helt ekstremt lave frekvensene som kalles ELF bølger og vibrerer mellom 0,3-1 kHz. Flere forskere innenfor Psi tror at man i telepatien eller Clairvoyancen «leser» informasjonen ved å tune seg inn dette ELF området og i tillegg tune seg inn til den riktige mottaker. Elektromagnetiske bølger med informasjon omringer oss nær sagt til enhver tid (tenk hva du er omgitt av av radiofrekvenser, mobiltelefon frekvenser og i prinsippet alt som sender ut energi eller er trådløst eller elektrisk osv.)

Vet en clairvoyant alt?

En klassisk forventning da er at du som Clairvoyant skrur på en firefarger og stereo fremvisning og vet alt. Og det er kanskje ikke så rart, for klarsyn og «synskhet» er et hot tema i media og tv-serier osv i dag, og da får vi alltid ta del i «den seendes» opplevelse av å se. Siden det er på TV så kan det godt hende at det vises litt mørklagt eller kanskje sort-hvitt, men det er eksplisitt tydeliggjort at her kommer informasjonen i slikt format. Dette er tv-teknisk nødvendig for å simulere hvordan dette foregår. Dette er en viktig distinksjon, fordi Clairvoyance er en evne vi vil personlig oppleve som forskjellig.

Hvordan ser vi?

For å virkelig forstå Clairvoyance må vi en tur innom vitenskapen. Nevrofysiologen Dr. Karl Pribram ved Standford Universitetet i USA forklarer at måten øyet «ser» på er ikke som et bilde vi trykker eller på en PC/TV skjerm, der vi ser summen av mange prikker eller piksler. Øyet responderer til forskjellige frekvenser av elektromagnetisk bølger som når øyet. Hvordan så våre øyne klarer å oppfatte elektromagnetiske bølger, skjer ved noe som heter en Fourier transformasjon, slik at informasjon som omhandler 3 dimensjoner og rom (space) blir transformert fra å være spatsial informasjon til å bli et spekter av frekvenser. Det altså Dr. Pribram har oppdaget er at hjernens cortex utfører Fourier transformasjoner på visuelle bilder som når øyet og distribuerer de grunnleggende frekvensene til nevronnettet i hjernen.
Tar vi tak i konsekvensen av denne forståelsen så snur den faktisk opp-ned på virkeligheten vår. Ta for eksempel fargen rød, -den finnes ikke!!! Den er en «oversettelse» av energier og elektromagnetiske bølger som hjernen din har foretatt. Du vet faktisk bare hvordan du «tolker» rødt, du kan faktisk ikke vite hvordan noen annen tolker rødt, for fargen finnes ikke…

Hvorfor tar vi med oss nevrofysiologien på sider som omhandler Clairvoyance, jo fordi det en Clairvoyant gjør er å ta inn de Elektromagnetiske bølgende som bærer all informasjon som øynene dine ellers ville «oversatt». Den Clairvoyante tar informasjonen inn via frontallappen, og da tar man det inn ved å oppøve bevisstheten, evnen, til å ta det inn. Fordi hjernen allerede er utstyrt med evnen til å oversette frekvenser til informasjon (ref. Fourier transformasjonene beskrevet over) så trener du bare sanseapparatet ditt til å ta inn frekvenser på annet vis. Resten er opp til hjernen og da bruker hjernen kapasitet den allerede har i bruk og behersker.

Ser man det samme?

Kort forklart betyr det at en Clairvoyant vil ta inn informasjon ulikt det en annen Clairvoyant vil og beskrive det annerledes. Dette fordi når de Elektormagnetiske frekvensene når nevronnettet vil de ord, assosiasjoner og erfaringer tilgjengelig der, for den individuelle klarsynte, benyttes til å «oversette» frekvensene til ord og informasjon.

I praksis kan du forklare hva som foregår under en reading som at du plassert en person i London. Alt etter som hvor personen lander vil det som beskrives og stadfestes være svært forskjellig, men like fullt en beskrivelse av London. Det som ligger i en Clairvoyance utdannelse er å lære «London-fareren» hvordan den skal navigere, hva slags «clues», hint og vink som kan være retningsgivende, og ikke minst en form for «tampen brenner» når det gjelder der den viktige informasjonen ligger. Treningen en dyktig Clairvoyant har gjennomgått gjør at denne vil fort orientere seg om hvor den er, hvorfor og hva som er av betydning med det. En utrenet person vil for eksempel havne et sted i London som ligner helt på Amsterdam, og da «bomme» på lesingen sin ved å erklære at «her er vi visst i Amsterdam, gitt», eller havne et sted i London som tilfeldigvis ligner på København, og få klare assosiasjoner til egne ferieturer til København i barndommen, og med dette «bomme» ved å erklære at «nei jasså gitt, dette dreier seg sannelig om ferie…»

Dette blir svært analogisk, men dette er hva en utdannelse skal hjelpe den Clairvoyant med, nemlig å ikke «bomme» på slike oversettelsesfeiltagelser som ser like ut. Og når man begynner å lære seg disse teknikkene –en lærekurve man aldri vil være utlært i (!), så opplever man å beherske de mest fabelaktige og fantastiske teknikker tenkelig. Og de aller fleste av oss blir fylt med en overveldende ydmykhet for å få lov til å mestre teknikkene!